Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vánoce, vánoce odcházejí

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Dana Moravcová
Anotace: Integrovaný blok zaměřený na upevňování mezilidských vztahů a vztahu dětí k přírodě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * čtvrtky
* temperové barvy
* tuše
* špejle
* štětce
* pastelky
* obrazový soubor „Umíme se chovat?"
* přírodní materiál (dřevo, mušle, škeble, ulita, kaštan, žalud
apod.)
* předměty z umělé hmoty (knoflík, dekorativní větvička a ovoce
apod.)
* křídy
* misky s mlékem
* omalovánky
* pracovní listy
* tužky
* lepidla
* sešívačka
* kulatá gumička
* olejové pastely
* mapa
* encyklopedie zvířat
* skákací pytle
* švihadla
* kazeta se zvukem rolniček
* knoflíky
* vlna
* olejové pastely

1. den
 • Děti si do MŠ po domluvě s rodiči přinesou vánoční dárek, který ostatní dětem představí - popíší jeho vzhled i funkci a pokusí se zformulovat odpověď na otázku, proč jim udělal radost. Dále se pokusí zamyslet a zformulovat ve vhodně zvolených větách, z čeho měly největší radost rodiče, sourozenci.
 • Děti si s dárky pohrají, na základě domluvy si je vzájemně půjčí. Učí se respektovat i negativní rozhodnutí kamaráda.
 • Výtvarná chvilka - malba tuší a následně kolorování temperovou barvou na téma „ Jak jsme slavili Vánoce u nás doma".
2. den
 • Děti pomáhají odstrojit vánoční stromeček v MŠ.
 • Ranní kruh - poslech a volné převyprávění děje pohádky H. Ch. Andersena-Smrček
 • Formulová otázek a odpovědí k nim:
  • Jakou náladu ve vás vyvolala pohádka H. Ch. Andersena - Smrček?
  • Co byste si přály vy, kdybyste byly tím smrčkem z pohádky?
  • Kdo měl doma na Vánoce živý stromeček?
  • Dokážeš nám říct rozdíly mezi živým a umělým stromkem?
 • Poznávací část - „Cesta stromku z lesa, až k nám domů" - lesnická školka, vysazení stromku, postřiky proti škůdcům, prořezávání, nesprávné chování lidí, kteří v lese, si řežou stromky v lese bez dovolení od myslivce (využití obrazového materiálu), ochrana životního prostředí.
 • Výtvarná chvilka - malba křídou namočenou v mléce (nejkrásnější vánoční stromek).
 • Výstavka prací s komentářem jednotlivých dětí, hodnocení samotnými dětmi.
3. den
 • Rozhovor - popis rozdílu mezi živou a umělou větvičkou.
 • Pokus - pozorování jak prostředí třídy MŠ působí na větvičky odlišných materiálů. Živé větvičky umístíme na vyhrazené místo, nebudeme je po dobu pokusu přemísťovat, pozorujeme sesychání a opadávání jehličí.
 • Třídění zrakem a hmatem - přírodniny a umělé materiály.
4. den

Práce s příběhem Medvídek Miška - Andersen, H. Ch.: Andersenovy pohádky:

 • vyprávění příběhu učitelkou
 • ukázka ilustrací z knihy
 • volné převyprávění děje příběhu dětmi
Práce s textem, formulování otázek a odpovědí:
 • Proč odešel medvídek od Alžběty?
 • Jak se chováte doma nebo v MŠ k hračkám?
 • Kdo sledoval medvídka? (Vyhledání obrázku a popis ptáka střízlíka v encyklopedii ptáků.)
 • Odlétá střízlík na zimu do teplých krajin?
 • Jak se asi cítil Míša v lese?
 • Co mají medvědi rádi a Míša to našel v lese? (Med.)
 • Co udělal Míša se sklenicí špatně?
 • Jak byste si poradili vy?
 • Co byste udělali, kdyby se sklenice rozbila? Proč?
 • Kdo přiletěl na strom, když Míša usínal?
 • Co si povídaly husy (vyhledání obrázku a popis ptáka v encyklopedii ptáků)
 • Co znamená rčení „udělat dobrý skutek"?
 • Jaký dobrý skutek jste v poslední době udělali vy?
 • Kde nosí sob dětem dárky, stejně tak jako u nás Ježíšek? (Vysvětlení tradice Vánoc v severských zemích.)
 • Vyhledejte na mapě Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko. (Vyhledání obrázku a popis soba v encyklopedii zvířat.)
 • Jakým dobrým skutkem pomohl Míša sobovi?
 • Co se muselo stát, aby byl Míša přesto, že byl opět hračkou veselý?
Pohybová chvilka:
 • nápodoba chůze medvídka v lese
 • prolézání tunelem (medvídek utekl otvorem pro kočku)
 • poskoky snožmo (poskakující střízlíci)
 • lezení na visutý žebřík (medvídek vylezl na strom)
 • běh po třídě v upažení (divoké husy odletěly daleko)
 • běh ve dvojici (sob táhne sáně) - jedno dítě je sob, druhé napodobuje sáně, dítě - sob má kolem pasu švihadlo, dítě - sáně drží švihadlo za rukojeť (nápodoba jízdy saní tažených losem za zvuku rolniček)
 • skákání v pytlích (Míša vlezl do chlapcovy připravené vánoční botky)
 • hra „Na schovávanou" (střízlíci se schovávali před Míšou do šlápot)
5. den
Výtvarná chvilka:
 • práce s vlnou, lepidlem, papírem
 • kresba olejovými pastely - ilustrace příběhu, výtvarný seriál

Citace a použitá literatura:
[1] - ANDERSEN, H. Ch. Andersenovy pohádky . Praha : Sun, 2007. ISBN 978-80-7371-092-7. 
[2] - THIEL, H. P. Dětská encyklopedie zvířat. Praha : Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1254-4. 
[3] - Encyklopedie ptáků: fotografický průvodce. Plzeň : Ševčík, 2008. ISBN 978-80-7306-266-8. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 08. 2008
Zobrazeno: 14846krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MORAVCOVÁ, Dana. Vánoce, vánoce odcházejí. Metodický portál: Články [online]. 13. 08. 2008, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PDD/2547/VANOCE-VANOCE-ODCHAZEJI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.