Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Naše rodina

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Dana Moravcová
Anotace: Integrovaný blok zaměřený na seznámení dětí s rodinou, její funkcí, pochopení postavení a vztahů mezi jejími členy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: soubor Kostičky, míč, čepičky pro dramatizaci, katalogy, Demonstrační obrázky, Soubor obrazů pro prvouku, lepidlo, nůžky, čtvrtky, zástupné předměty (dřevo, sklo, kov, textil, papír atd.), fotografie, temperové barvy, štětce
Klíčová slova: rodinná výchova, sexuální výchova, rodina

Pomůcky: soubor Kostičky, míč, čepičky pro dramatizaci, katalogy, Demonstrační obrázky, Soubor obrazů pro prvouku, lepidlo, nůžky, čtvrtky, zástupné předměty (dřevo, sklo, kov, textil, papír atd.), fotografie, temperové barvy, štětce

První den

Sledování seriálu „Kostičky", oddíl „Naše rodina". Po shlédnutí následuje:

 • rozhovor s dětmi o tom, co si představují pod pojmem domov, rodina
 • seznámení dětí s Právy dítěte (právo na rodinu, na jméno atp.)
 • hra „Kdo to je?" - učitelka popisuje některé z dětí, ostatní mají poznat, o koho se jedná, a sdělit jeho jméno a příjmení (obměna - hádanky dávají děti)
 • hra „na Ludvíka":
  Děti stojí v půlkruhu proti učitelce. Učitelka hází míč dětem a říká jejich jména, děti míč chytají; v případě, že učitelka řekne jméno „Ludvík", děti míč chytit nesmějí. Pokud dítě míč chytí, vypadává ze hry. Vítězí dítě, které zůstane poslední.
  Obměna: učitelka nejdříve říká jména dětí, následně jména rodičů; míč může dětem házet jedno z dětí.

Druhý den

Četba „Jak jsem se ztratila aneb Malá vánoční povídka" (Ludvík Aškenazy)

 • dramatizace - navození situace „ztratil jsem se" a reakce dětí (umět zavolat pomoc, na koho se obrátit, neodcházet s neznámými lidmi - bránit se možnému násilnému odvlečení)
 • „Znáte nějakou pohádku nebo příběh, kde děti neuposlechly rodiče a odešly s někým cizím a jak to dopadlo?"
 • vyvození ponaučení z pohádek Červená Karkulka, O neposlušných kůzlatech, O Budulínkovi apod.

Třetí den

1. Motivační rozhovor na téma „Můj domov"
2. Výtvarné práce - malba na téma Já a moje rodina - malba temperovými barvami

Čtvrtý den

Jak jsem se narodil

Děti si z domova přinesou svatební foto rodičů, u nesezdaných párů foto matky a otce a svoji fotografii, když byly miminka.

 • prohlížení fotografií, komentář dětí k vlastním fotografiím, vytvoření nástěnky s fotografiemi
 • co si pamatujeme, když jsme ještě nechodily do školky, nebo co nám o batolecím a novorozeneckém období říkali rodiče
 • využití materiálu pro sexuální výchovu Program sexuální výchovy dětí předškolního věku, rozhovor nad obrázky, zážitky dětí

Pátý den: Moje maminka

 • sledování dílu ze seriálu „Kostičky" - oddíl „Mámo já bych jedl"
 • rozhovor s dětmi o shlédnutém programu, o tom, co kdo v rodině dělá (maminka, tatínek) - námětová hra „Na domácnost"
 • nácvik básně, písně o mamince dle výběru učitelky
 • kresba, malba na téma „Moje maminka" v kombinaci technikou koláží (textil)

Šestý den

Výroba dárku pro maminku.

Sedmý den: Kdo je kdo v rodině?

 • motivace pohádkou o Červené Karkulce
  • povídání o obsahu pohádky
  • pojmenování postav, kdo chyběl v rodině Karkulky? - děti vyjmenují
 • práce s obrazovým materiálem Demonstrační obrázky, Soubor obrazů pro prvouku
 • povídání o tom, kdo je to otec, maminka, babička atd., vysvětlování příbuzenských vztahů

Citace a použitá literatura:
[1] - AŠKENAZY, L. Malá vánoční povídka . Tábor : Zahrada, 2002. ISBN 80-903059-1-1. 
[2] - SMOLÍKOVÁ, K. Než se dítě zeptá: Program sexuální výchovy dětí předškolního věku. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-132-0. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 03. 2009
Zobrazeno: 66174krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MORAVCOVÁ, Dana. Naše rodina. Metodický portál: Články [online]. 06. 03. 2009, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PD/3031/NASE-RODINA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.