Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a ten druhý > spolupracovat s ostatními

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a ten druhý > spolupracovat s ostatními > Společně to dokážeme (3. díl) – „Co jsme...

Společně to dokážeme (3. díl) – „Co jsme našli na louce“

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Článek je třetím ze série stejnojmenných článků navazujících na teoretický úvod v prvním z nich. Praktické ukázky přinášejí příklady společného tvoření předškolních dětí. Popsané aktivity v sérii článků posilují jeden z možných způsobů, jak nejen posilovat vzájemné vztahy při plnění společného úkolu, ale také vedou k upevňování odpovídajících dovedností v oblasti jemné motoriky, výtvarného vyjadřovaní a posilují pracovní a činnostní kompetence. Závěr každé popsané a zdokumentované aktivity pak tvoří pedagogická reflexe.

CO JSME NAŠLI NA LOUCE

Další záměry pedagoga

Podporovat zájem o živou přírodu, o život hmyzu a pojmenovávání některých známých květin a druhů hmyzu. Rozvoj komunikační dovednosti v době pobytu venku i v MŠ při pozorování a prohlížení obrázků. Při práci s encyklopediemi podporovat zájem o knihy a používání pojmů. Podpora environmentálního cítění. Vést děti ke spolupráci při výtvarných aktivitách, posilovat jemnou motoriku při práci s grafickým materiálem.

Popis aktivity

Tato aktivita prolínala týdenním tématem „Co vše vidíš na louce“. V týdnu jsme při pobytech venku fotili květiny, pojmenovávali některé z nich a hledali v dětských encyklopediích hmyz, který zde žije. Toto jsme si následně v MŠ promítali na PC. Slepením dvou tvrdých čtvrtek vznikla velká plocha pro následnou společnou práci. Tuto plochu jsem tužkou rozdělila na dvě části a také nakreslila obrys slunce. Vodovými barvami děti kolorovaly vzduch (modrá), tráva (zelená) a slunce (žlutá). Poté jsme si kolem rozložili dětské encyklopedie související s tématem a prohlíželi si je. Lihovou fixou pak děti na základě zkušeností z pobytu venku, ale také z prohlížení encyklopedií dokreslily hmyz a rostliny. V závěrečné fázi pak předkreslené kontury kolorovaly anilinovými barvami.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – jedna z mnohých fotografií pořízených při pobytech venku

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 2 – vybarvený základ pro kresbu lihovou fixou

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 3 – kresba kontury černou lihovou fixou

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 4 – práce připravená na kolorování anilinovými barvami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 5 – kolorování anilinovými barvami

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 6 – hotová práce

Reflexe

Děti se prostřednictvím této aktivity naučily využívat zážitků z pobytu venku netradičním způsobem, využití fotografií, vyhledávání květin pro focení, vyhledávání a pojmenovávání květin dle fotografií a v encyklopediích. Při společné výtvarné aktivitě pak děti využily informace z encyklopedií jako vzor pro jejich zobrazení při kresbě, a tak došlo k propojení obohacování o nové pojmy s výtvarným vyjadřováním. V neposlední řadě se děti naučily spolupracovat a procvičily si jemnou motoriku při práci s výtvarným materiálem. Samostatnou přípravou a úklidem pomůcek byly posíleny pracovní a činnostní kompetence.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek