Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Veršované kresbičky pro kluky a holčičky

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Romana Suchá
Anotace: Záměrem tématu je rozvíjení grafomotorických dovedností předškolních dětí a dětí mladšího školní věku. Najdete zde řadu možností, jak děti zapojit do výtvarných aktivit a jak v nich vzbudit zájem o výtvarný projev. Významným motivačním prvkem celého projektu je básnička, v jejímž rytmu děti kreslí jednoduché obrázky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou inprovizací apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Metodika a obsahový rámec

Kresba hraje důležitou roli v přípravě předškolních dětí na hodiny psaní. Děti se při kreslení učí základním dovednostem, které jsou při psaní důležité:

 • získávají nezbytnou jistotu v grafickém projevu;
 • jejich pohyby nabývají na rytmu a plynulosti;
 • učí se správnému úchopu tužky, správnému držení těla.

Už v nejútlejším věku dítěte bychom měli kreslení věnovat patřičnou pozornost: měli bychom si všímat, jak dítě bere tužku do ruky a citlivým způsobem ho učit správnému úchopu. Důležité je vzbudit v dítěti zájem o kreslení a povzbuzovat ho v jeho výtvarných pokusech. Nestačí dát dítěti papír a pastelky se slovy: „Tady si něco kresli ...“. Je třeba ho do kresby vtáhnout a ukázat mu, že je to snadné a že to může být i velká zábava – zkrátka udělat tuto činnost zajímavou. Jak na to, se dočtete v následujícím postupu.

Krátké individuální aktivity lze v mateřské škole zařazovat průběžně, buď při ranních hrách, nebo při odpoledních činnostech. Společně pak můžeme hry využívat v rámci tělovýchovných chvilek, při pobytu venku apod.

POPIS ČINNOSTÍ

Úvodní rituál:

 • výtvarnou aktivitu zahájíme úvodním rituálem – básničkou.

Cíl aktivity:

 • vyladění dětí k následujícím činnostem, celkové zklidnění.

Postup:

 • děti si stoupnou do kruhu, chytí se za ruce, chodí dokola a říkají básničku:

Pojďte kluci, holčičky,
vezmeme si barvičky.
Budeme si spolu hrát,
všechno možné malovat.

Uvolňovací cvičení:

 • uvolňovací cvičení můžeme zařadit před tím, než začneme s dětmi kreslit.

Cíl aktivity:

 • uvolnění svalů ruky.

Postup:

 • děti stojí v kruhu s patřičnými rozestupy a napodobují cviky podle učitelky;
 • celé cvičení je doprovázeno básničkou.
Uvolnění ramenního kloubu

Pochod:

 • motivace - děti pochodují na místě a pohybují pažemi jako vojáci:

Byl krásný letní den,
slunce jasně svítilo.
A tak jsem si vyšel ven,
moc se mi to líbilo.

Pták:

 • motivace - děti pažemi napodobují pohyb křídel ptáků při letu:

Rozhlížím se po obloze,
ptáky letět vidím.
Nad hlavou mi krouží dlouze,
až se tomu divím.

Taky bych si přál,
letět do oblak.
A tak zkouším stále dál,
křídly mávat jako pták.

Kraul:

 • motivace - děti rukama napodobují pohyby plavání stylem kraul:

A teď skočím do rybníka,
chtěl bych umět plavat.
Učím se to od vodníka,
pozor musím dávat.

Až se plavat naučím,
třikrát plácnu do vody.
Všechny ryby zaskočím,
dám si s nimi závody.

Uvolnění zápěstí a loketního kloubu

Mlýnek:

 • motivace - děti napodobují krouživými pohyby dlaní podle vodorovné osy mlýnek:

Když jsem potkal ježečka,
do klubíčka schoulil se.
Kutálel se z kopečka,
jablíčka mi přinese.

Kutálel se kutálel,
a přitom se smál.
Pěkně se mnou dováděl,
a co bylo dál?

Kolečka:

 • motivace - děti provádějí krouživé pohyby dlaní v zápěstí s předpaženými pažemi:

V tom připluly velké mraky,
sluníčko se schovalo.
Blesky lítají tu taky,
právě pršet začalo.

Procvičení a uvolnění prstů

Nůžky:

 • motivace - děti stříháním prstů napodobují nůžky:

Pak jsem potkal zajíce,
takhle stříhal ušima.
Líbil se mi velice,
on si mě však nevšímá.

Prst za prstem:

 • motivace - děti jednou rukou uchopí postupně všechny prsty druhé ruky, s každým prstem zakrouží a povytáhnou ho:

Viděl jsem i včeličky,
jak nad loukou létají.
Sedají na kytičky,
nektar sladký sbírají.

Kytiček je tady spousta,
jetel, šípek, rozmarýn.
Napočítal bys jich do sta,
podběl, zemědým.

Prší:

 • motivace - děti s předpaženými pažemi napodobují jemnými pohyby prstů déšť:

Deštík bubnuje do oken,
prší, přímo leje.
Nechoď dneska raděj ven!
Kdepak slunce, kde je?

Kreslení s básničkou

Cíl aktivity:

 • vytvoření zájmu o výtvarný projev u dětí;
 • nácvik správného úchopu tužky (a případně i správného držení těla);
 • zdokonalení se a získání jistoty ve výtvarném projevu.
Popis aktivity:

Malování s nejmenšími (individuální práce):

 • předříkáváme dítěti básničku „Sněhulák“ (viz níže) a kreslíme obrázek;
 • dítě (dle věku) do obrázku čmárá, starší děti doplňují detaily obrázků (např. očička, ouška) nebo se snaží o samostatnou kresbu.

Kresba na zemi:

 • na zemi roztáhneme balicí papír;
 • pro kresbu je vhodné použít progresové pastelky, voskovky nebo fixy, které zanechávají na papíře výraznější stopu;
 • děti kreslí obrázky v rytmu básničky:
  • samostatně (každý vlastní obrázek);
  • ve skupince (kreslení společného obrázku více dětmi).

Kreslení podle vzoru:

 • formát papíru A4 – na jedné polovině papíru předkreslený vzor obrázku, druhá polovina papíru je prázdná (pro nápodobu kresby);
 • dítě se naučí básničku, je mu názorně předvedena kresba obrázku v rytmu básničky;
 • dítě obtáhne vzorový obrázek, nezáleží přitom na přesném obtažení obrázku, ale na plynulosti pohybu, obrázek může obtáhnout z cvičných důvodů několikrát (při každém dalším obtahování může použít jinou barvu);
 • na druhou polovinu papíru, která je prázdná, maluje obrázek samostatně, obrázek může vybarvit.

Samostatná kresba dítěte:

 • dítě samostatně kreslí obrázek v rytmu básničky.
  Obrázek
  1. Obrázek

Další básničky (Pejsek, Kočička, Lev, Prasátko a řadu dalších) najdete v brožuře Veršované kresbičky.

Citace a použitá literatura:
[1] - SUCHÁ, Romana . Veršované kresbičky pro kluky a holčičky. Anagram, 2006.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 10. 2007
Zobrazeno: 25389krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SUCHÁ, . Veršované kresbičky pro kluky a holčičky. Metodický portál: Články [online]. 18. 10. 2007, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBCP/1658/VERSOVANE-KRESBICKY-PRO-KLUKY-A-HOLCICKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.