Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kopu, kopu brambory

Ikona zkusenostIkona strednedobe
Autor: Hana Nováková
Spoluautor: Eva Kamišová
Anotace: Brambory jako snadno dostupný materiál dávají všem pedagogům i maminkám možnost využít je při nejrůznějších prožitkových činnostech. Blok je ještě navíc rozšířen o práci s hlínou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: brambory, tempery, štětec, papír, nůž, jehla a nit, pytel
Klíčová slova: brambory
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

 • Pomocí prožitkového učení se děti seznamují s vlastnostmi a využitím brambor, s podmínkami k jejich růstu a skladováním.
 • Děti zdokonalují svou pohybovou koordinaci při tanci a v překážkové dráze.
 • Překonávají strach z temnoty a z mazlavé hlíny.

Brambory

 • Báseň Princeznička na bále – děj můžete zdramatizovat
 • Bál pro princeznu: pohybová improvizace s hudbou
 • Najdi poztrácené korálky – učitelka poschovává např. tři velké korálky po třídě
 • Honzík nakopal brambory, pomozte mu je třídit:
 1. podle barvy – děti mohou být rozděleny do dvou skupin, jedno družstvo sbírá žluté brambory, jedno červené (můžeme třídit míčky)
 2. podle velikosti – malé /velké pracovní list v příloze – velké a malé brambory 
 • Honzík nesl pytel brambor do královského zámku – libovolná překážková dráha přes hory, kameny, potok… s pytlem brambor
 • Korále pro princeznu – navlékání korálků, starší děti navlékají nakrájené osušené brambory
 • Pracovní list – korále pro princeznu (střídání barev)
 • Šaty pro princeznu – zdobení papírových šatů potiskem z brambor
Obr. 1
Autor díla: Hana Nováková

Další činnosti

 • Tiskání rozpůlenými brambory (do předkresleného pytle)
  Obr. 2
  Autor díla: Hana Nováková
 • Uvazování provazu na pytli – nácvik uzlu
 • Píseň: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
 • Rytmické podávání brambory ve dvojicích (v kruhu) za hlasité rytmizace ozvučených dřívek
 • Hry na koberci nebo na pískovišti: skládání brambor do řádků, nakládání a vození auty
 • Brambory rostou v zemi (hlína) – seznamování se s keramickou hlínou: hlazení, hnětení
 • Kreslení keramickou hlínou po papíře – děti si zpracují kousek hlíny v libovolný tvar – kuličku, váleček, tvar tužky a po navlhčení mohou kreslit libovolný obraz – brambory, princeznu…?
 • Píseň: „Kopu, kopu, brambory“
 • Procvičování jemné motoriky – loupání uvařených brambor
Obr. 3
Autor díla: Hana Nováková

Mrkev a brambory

Eva Kamišová

Potkala se mrkev s mrkví,
pomlouvaly bramboru,
že se nechá nosit v pytli
po schodech až nahoru.

Brambory rostou pod zemí v hlíně, kde je tma a chladno. Na zimu je schováváme do sklepa, kde je také tma a chladno (proto se brambory nechají nosit ze sklepa po schodech až nahoru).

Pokus s bramborem: Jaké podmínky pro růst mají brambory? (tmu a chlad)

Co se stane s bramborou, když ji necháme na světle v teple? – dlouhodobé pozorování

Překonávání strachu ze tmy – brambory se ve tmě vůbec nebojí, naopak se jim tam strašně líbí. Naopak se bojí světla. Zkusme prolézt tmou ve sklepě – prolézání strachovým pytlem.

 • Bramboráci – tvoření nejrůznějších postaviček z párátek a brambor
  Obr. 4
  Autor díla: Hana Nováková
 • Básně

O bramborách

Eva Kamišová

Žily, byly na poli
neposlušné brambory.
Líné byly od kosti,
dělaly jen hlouposti.
Přišla na ně motyčka,
putovaly do bříška.

O staré bramboře

Dagmar Vysoká

Jedna stará brambora
koulela se ze dvora.
Koulela se po kamení,
byla tu – a už tu není.

Moc se bála, že ji sníme,
uvaříme, rozkrájíme,
osolíme, omastíme
a břicho si nasytíme.

Brambora 

Koulela se ze dvora velikánská brambora. (točíme rukama před sebou, ukazujeme velikou bramboru)
Neviděla, (překryjeme oči dlaněmi)
neslyšela, (překryjeme uši)
že odněkud ze shora (prstem ukazujeme vzhůru)
spadla na ní závora! (paží jedné ruky udeříme do druhé ruky)
 

„Kam koukáš, ty závoro?“ (ukazujeme ty, ty, ty)
„Na tebe, ty bramboro.“ (ukazujeme na kamaráda)
„Kdyby tudy projel vlak, (krouživými pohyby skrčených rukou představujeme vlak)
byl by z tebe bramborák.“ (tleskáme střídavě do dlaní)

Reflexe:

Často se v praxi u dětí setkáváme se strachem z ušpinění, což je překážkou ve výtvarných a pracovních činnostech. Zejména se děti brání práci s keramickou hlínou. Proto, kdo máte vypalovací pec, vřele doporučuji začít osahávat si keramickou hlínu při tomto podzimním bloku. A stejně tak strach ze tmy. Děti vnímají, že hlína a tma jsou pro brambory něco příjemného.

Citace a použitá literatura:
[1] - VYSOKÁ, Dagmar. O staré bramboře. [cit. 2011-10-14]. Dostupný z WWW: [http://www.detskestranky.cz/clanek/1229-o_stare_brambore.htm...].  
[2] - Koulela se brambora. [cit. 2011-10-14]. Dostupný z WWW: [http://www.nechanicemc.estranky.cz/clanky/akce-2008/nedelni-odpoledne----koulela-se-brambora.html...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc109 kBKorále pro princeznu
Odstranitdoc172 kBMalé a velké brambory
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 11. 2011
Zobrazeno: 42688krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Hana. Kopu, kopu brambory. Metodický portál: Články [online]. 02. 11. 2011, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBBM/14127/KOPU-KOPU-BRAMBORY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 02. 11. 2011 11:02
Příspěvek představuje inspiraci pro podzimní hry a činnosti v mateřské škole. Je doplněn řadou krátkých bádniček, z nichž některé pocházejí z tvorby autorského kolektivu. Klasická je Hrubínova Princeznička na bále, řada dalších básniček však působí poněkud uměle, což příspěvku ubírá na kvalitě. Zajímavé jsou naopak hry s bramborovými tiskátky i pokusy s keramickou hlínou. Zásadní při realizaci programu do vzdělávacího programu MŠ bude jeho zařazení do logické souslednosti s dalšími tématickými celky.
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 02. 11. 2011 11:50

Děkuji za popsanou zkušenost, pokud jde o básničky, doporučovala bych navštívit naši diskuzi, kde se hned v úvodu Lenaka Říhová zmiňuje o svém básničkovém blogu.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.