Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Výtvarně dramatický projekt

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Martina Lietavcová
Anotace: Ukázka výtvarně dramatického projektu motivovaného velmi oblíbenou knížkou pro děti Příhody včelích medvídků od J. Kahouna.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

V průběhu školního roku se vydáváme spolu s včelími medvídky Brumdou a Čmeldou od podzimu do léta za krásami světa. Navazujeme tak na školní vzdělávací program, kde je obsahová nabídka formulovaná v podobě čtyř základních integrovaných bloků dle ročních období.

Tematické celky TVP jsou vlastně příběhy včelích medvídků, od kterých jsou činnosti odvozovány a kterými jsou činnosti motivovány. Společně poznáváme přírodu a svět a učíme se jej ochraňovat. Zaměřujeme se převážně na prosociální vztahy a vazby, což se odráží v práci a komunikaci s dětmi. Náplní každodenních činností jsou tvořivé aktivity výtvarné, hudební i dramatické. Tvořivost a divergentní myšlení u dětí je rozvíjeno při všech činnostech i způsobem komunikace učitelky. Děti mají  dostatek prostoru pro individuální rozvoj, samostatnost, názory, nápady, vlastní aktivity, ale také pro práci skupinovou a kolektivní, kde se nikdo vzájemně neruší a všichni dodržují pravidla. Konkrétní cíle jsou v TVP stanoveny předem, ale mohou být doplňovány cíly dalšími průběžně podle potřeb. Na cestě za poznáním nás tedy v letošním roce doprovázejí včelí medvídci Brumda a Čmelda a jejich příběhy a písničky.

Tento blok je zaměřen na výtvarnou dramatiku. Výtvarná dramatika  je systém sociálně uměleckého učení zacílený jednak k rozvoji osobnosti a prosociálního chování, jednak k uměleckému rozvoji. Blok je zpracováván jako příprava učitelky, realizace může probíhat různým způsobem.

 

Citace a použitá literatura:
[1] - KAHOUN, J. Příhody včelích medvídků. Praha : Albatros, 2002. ISBN 80-00-01052-6. 
[2] - KOPŘIVA, P. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2005.  
[3] - MERTIN, V.; GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-799X. 
[4] - ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-544X. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf170 kBVýtvarně dramatický projekt
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 01. 2009
Zobrazeno: 8302krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LIETAVCOVÁ, . Výtvarně dramatický projekt. Metodický portál: Články [online]. 21. 01. 2009, [cit. 2020-05-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBAF/2909/VYTVARNE-DRAMATICKY-PROJEKT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.