Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a jeho psychika > Jazyk a řeč > vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky,...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Kameny vypráví

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Obrázky na kamenech, které mohou být paralelní aktivitou k aktuální celorepublikové facebookové akci Kamínky, startují motivaci ke čtení, vyprávění příběhů a tvoření nových pohádek. Pomocí her s kamennými obrázky si mohou děti v přírodě i v mateřské škole rozvíjet slovní zásobu a tvoření rozvinutých vět.
Všechny aktivity lze s dětmi absolvovat jak ve venkovním prostředí (zahrada, les), tak i uvnitř ve třídě. Děti pomocí dramatických činností oživují svět neživé přírody kamenů.

Aktivity slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, jemné i hrubé motoriky, improvizačních dovedností, kognitivních funkcí.

Aktivity jsou aplikovatelné pro věkově smíšenou skupinu předškolních dětí. Kamínky a obrázky na nich mohou být součástí krátkodobé činnosti, ale také dlouhodobého projektu, ke kterému se děti budou stále vracet, mohou zapojovat celou rodinu, tvořit si vlastní sbírky, uspořádat veřejnou výstavu.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Kameny vypráví

Časová dotace: 20–50 min.

Pomůcky: placaté kameny, fixy, pastelky progresky, papíry, špejle

Hledání kamenných obrázků:

V ohraničené části zahrady, lesa, třídy, parku ukryjeme nebo poházíme kameny s jednoduchými obrázky nebo symboly. Děti ve dvojici hledají kameny 6–8 kusů. Následně v kruhu jednotlivé dvojice dětí představují, čtou, jaké obrázky na kamenech našly. Jde o rozvíjení řečových schopností receptivních (vnímání, naslouchání) a produktivní (vyjadřování).

Poznámka: Obrázky mohou být inspirovány některou ze známých pohádek nebo zcela náhodné.

1. Aktivita

Vyprávění pohádky:

Každá dvojice rozpoznává postavy nebo motivy určité pohádky a s pomocí učitelky danou pohádku převypráví. V případě náhodných obrázků si děti vyskládají do řady obrázky a s pomocí učitelky zkouší vyprávět vymyšlený příběh nebo pohádku.

2. Aktivita

Kamenná hádanka:

Dítě si vylosuje ze všech kamenů jeden (z plátěného sáčku), podívá se na něj a schová ho.

Ostatní děti se mohou ptát, co je na obrázku – z předešlých aktivit již znají obsah a témata obrázků. Dítě s vylosovaným kamínkem odpovídá ano – ne. Ostatní hádají, o jakou postavu se jedná.

Učitelka podporuje děti v pokládání otázek:

Je na kamínku zvíře?

Je na kamínku pohádková postava?

Je to kluk, holka?

Má velké zuby?

Nosí červený šáteček a košík?

3. Aktivita

Tvoření k pohádce:

Na velký karton nebo balicí papír předkreslíme typické prostředí pro danou pohádku. Můžeme také nakreslit obecné prostředí jako např. les, zámek, hrad, chaloupku.

Děti pokládají kamínky s obrázky na místa, kde by se postavy nebo objekty mohly nacházet. Obrázek z kamínku překreslí na čtvrtku, přilepí špejli a vytvoří jednoduché loutky (Karkulka, vlk, košíček…).

4. Aktivita

Loutkové divadlo:

S vyrobenými loutkami i kulisami si mohou děti zahrát krátké divadlo. Ve dvojicích vést jednoduché dialogy a konverzace. Mohou zapojovat fantazii a pohádky prolínat, spojovat, tvořit nové nebo se držet klasické verze, kterou všichni znají. Mladší děti, které se do konverzací a dramatizace nezapojí, mají k dispozici kamínky, které ukazují vždy, když daná postava např. mluví.

5. Aktivita

Opičí dráha s lovením kamenů:

Pro děti připravíme dráhu (lavičky, židle, kužely, kyblíky, špalky, větvě, gumy), na které budou rozmístěné kamínky. Děti mají za úkol kamínky hledat a nosit do cíle, kde mohou převyprávět příběh z nalezených obrázků nebo ukládat kamínky do připraveného obrázku prostředí (vlka do lesa, prasátko na statek).

Závěr a shrnutí:

V závěru se s dětmi ohlédneme, co vše jsme venku (ve třídě) zažili. Společně zhodnotíme, co koho zaujalo a co bychom mohli příště udělat jinak. Domluvíme si místo, kam budeme naše kamenné obrázky dávat, nebo je vezmeme s sebou do třídy.

Na aktivity lze navázat i dalšími činnostmi jako:

Kameny ve tvém okolí (děti přinesou do školky kámen ze svého okolí domu).

Kameny vypráví (děti si všímají a pozorují, jak je každý kámen unikátní a jak něco připomíná – obličej, zvíře, věc).

Drahé kameny – encyklopedie o drahých a léčivých kamenech.

Kamenná abeceda – kreslená písmena na jednotlivých kamenech, skládání slov.

Kniha: FROMMHERZ, A. Kameny v přírodní dílně. 1. vydání. Praha: Fontána, 2012. ISBN 978-80-7336-661-2.

Inspirace:

katyalison. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-11-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/summer-stones-win-up-close-sand-1309712/>.

AnnRos. Painted stones [online]. [cit. 2013]. Dostupný z WWW: <https://pixabay.com/en/paint-rock-drawing-painted-stone-1167786/ archive copy>.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek