Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Prázdninová školka s dvouleťáky – Paleček

Ikona zkusenostIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Po celý týden budou děti provázet příběhy Palečka. Zažijí kolébání Palečka v oříšku, přebírání hrachu, koulení různých druhů míčů, hru na školu. Vyrobí si Palečka, různé druhy papírových koláčů, obrazce z hrášků i školní aktovku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: prázdninová školka, dětská skupina, Paleček, dvouleté děti v MŠ

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je nabídnout učitelkám a chůvám aktivity pro práci s dvouletými dětmi tak, aby pro děti byly poutavé a přitom přiměřené. Zásadní pak je jemný přístup k dítěti s pochopením jeho individuálních potřeb než výkon dítěte.

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele a chůvy dvouletých dětí v dětské skupině, mateřské škole. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

Osvědčilo se mi malé děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. Daří se tak lépe překonat tzv. překročení přes práh, odpoutání od rodičů. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 • 7:20–9:00 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra 
 • 9:00–9:10 – úklid hraček
 • 9:10–9:30 – společná didaktická činnost dle zaujetí a koncentrace dětí
 • 9:30 – společná hygiena
 • 9:40–10:00 – svačinka
 • 10:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, případně nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00 – příchod, převlékání, hygiena
 • 12.20 – oběd
 • 12.45–15:00 – odpočinek: čtená pohádka (Paleček), následně poslechová pohádka z CD, svévolné buzení dětí a svačinka
 • do 16.30 – svačinka, volná hra dětí, odchody domů

Pondělí

Ranní tvořivá činnost – postýlka z oříšku

Učitel připraví neporušené skořápky od vlašských ořechů, celé větší lískové ořechy, černý nesmyvatelný fix, plsť, lepidlo Herkules. Děti mohou skořápku (postýlku) nejdříve vybarvit fixou z vnější strany. Skořápku částečně vyplní plstí. Lískový oříšek představuje hlavu: domalují Palečkovi oči, pusu, nos, uši. Mohou dolepit vlásky z hnědé plsti či vlny. Hlavu Palečka vloží do oříšku, zbytkem plsti pokryjí pomyslné tělíčko.

Didaktická část – uvítání, seznámení s tématem, kolébání Palečka, sbírání máčku

Učitel se s dětmi přivítá. Seznámí je s tématem pro tento týden.

Uspávání/kolébání Palečka děti napodobí v lehu na zádech s pokrčenými kolínky u bříška a lehkým pohupováním do stran.

Děti sbírají máčky = malé černé/tmavě modré plstěné kuličky do nádoby.

Venkovní organizovaná chvilka – kolébání Palečka ve skořápce

Děti vyplní prázdnou skořápku od vlašského ořechu mechem, trávou, lístky dle své fantazie. Kolébají Palečka (skořápku) na zemi, později nechají Palečka usnout v lavůrku s vodou. 

Úterý

Ranní tvořivá činnost – Paleček

Děti vybarvují šablonu Palečka vodovkami.

Didaktická část – cvičení s Palečkem

Děti napodobují nejen Palečka, ale i kočku, psa a myšku. 

Paleček = lezení, prolézání tunelem.

Kočka = klek na čtyřech s vyhrbením hřbetu.

Myš = prolézání obručí.

Pes = z kočky propneme nohy na špičky do psa, hlava uvolněná mezi rameny.

Venkovní organizovaná chvilka – říkanka s pohybem

Říkanka (zdroj internet)

Myšičko, myš, (Kluci kocouři: lákají holky myšky pohybem prstíku.)

pojď ke mně blíž.

Nepůjdu, kocourku, (Holky myšky = kroutí hlavou ne, ne, ne.)

nebo mě sníš.

Středa

Ranní tvořivá činnost – koláče

Učitel připraví pracovní listy s předkreslenými velkými kruhy. Děti kruhy (koláče) několikrát krouživě obtahují trojhrannou silnou pastelkou. Poté dozdobí marmeládou (lepení kousků barevného papíru), hrozinkami (lepení malých hnědých plstěných kuliček), mákem (lepení drobných kuliček z černého krepového papíru)...

Didaktická část – drobečky z koláčů

Děti po třídě sbírají drobečky z koláčů (barevné kousky papíru = marmeládový koláček, malé hnědé plstěné kuličky = tvarohový koláček, drobné kuličky z černého krepového papíru = makový koláček). Drobečky třídí do papírových tašek/krabic odpovídající barvy.

Venkovní organizovaná chvilka – malování křídami

Děti na zahradě malují křídami koláče, zdobí dle vlastní fantazie.

Čtvrtek

Ranní tvořivá činnost – tvoření z hrášků

Učitel připraví měkké kuličky hrášku, párátka, špejle. Napichováním hrášků na špejle děti tvoří nejrůznější obrazce. Pozor na ostré špičky.

Didaktická část – přebírání hrachu

Učitel připraví plastové míčky v barvách zelené, červené, růžové. Zelené míčky představují hrášek. Vybere obruče v barvách míčků, případně obruče obalí krepovým papírem. Děti pobíhají po třídě, při zaznění zvonečku chytnou nejbližší míček a utíkají s ním do obruče odpovídající barvy. Pro lepší bezpečnost je vhodné využít více obručí. 

Venkovní organizovaná chvilka – koulení

Děti zkoušejí koulet hrách, ale i různé druhy míčů (plastový měkký, molitanový měkký, tenisový, gumový, míček na ping pong...).

Pátek

Ranní tvořivá činnost – školní aktovka

Učitel připraví šablony školní aktovky. Děti aktovku vybarví, dozdobí dle své fantazie. 

Obměna: Na aktovku lepí potřebné školní náčiní: obrázek penálu, sešitu, svačiny, učebnice...

Didaktická část – hudební výchova

Děti si vyzkouší hodinu hudební výchovy. Učitel předvádí různé zvuky, které se děti bez zrakové opory snaží poznat (nalévání vody, stříhání papíru, mačkání papíru, tleskání, dupání, cinkání klíčů, cinkání lžičkou do hrnečku). 

Obměna: Učitel schová natažený budík či starý mobilní telefon. Děti rozpoznávají, odkud zvuk pochází = hledají budík.

Venkovní organizovaná chvilka – hra na školu 

S tématem se rozloučíme hrou na školu. Děti = malí školáci na hřišti procvičí tělesnou výchovu, pomocí kříd výchovu výtvarnou, ale i psaní/kreslení apod.

Použitá literatura: 

 • HRUBÍN, F., ZMATLÍKOVÁ, H.: Paleček. Albatros, Praha 2018. ISBN 80-00-00790-8.

Reflexe:

Má zkušenost z letních pobytů s dvouletými dětmi v dětské skupině ukazuje na potřebu snížit nároky na děti. Lidský a přívětivý přístup je více než tvoření nebo jiná činnost. Některé děti ve školce pouze čekají na návrat své maminky, nejsou schopny se do aktivit zapojit. Nevadí, není třeba na takto malé děti tlačit. Úkolem učitelky je vytvořit pro děti bezpečné a vlídné prostředí, kde se budou cítit jistě a příjemně.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 06. 2020
Zobrazeno: 2787krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Prázdninová školka s dvouleťáky – Paleček. Metodický portál: Články [online]. 22. 06. 2020, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBAB/22289/PRAZDNINOVA-SKOLKA-S-DVOULETAKY---PALECEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 22. 06. 2020 10:31
Obsah tematického celku s pohádkovým tématem je přizpůsoben práci s dvouletými dětmi. Oceňuji tvůrčí a smysluplné činnosti, které podporují rozvoj dětí v různých oblastech.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.