Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Drogy

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Lucie Hubená

Text článku:

Charakteristika integrovaného bloku Příspěvek představuje návrh aktivit, jak postupovat při seznamování dětí s tím, co je droga.
Očekávané výstupy
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se dítě může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky bránit
Organizace řízení učební činnosti Frontální
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová 1 týden
Věková skupina 6 let

V tomto příspěvku se chceme věnovat tématu drogy. Setkávají se děti předškolního věku s drogou? Jak dětem tuto problematiku přiblížit?

Očekávané výstupy z RVP PV, které se mohou u dětí v rámci tématu rozvíjet:

 • Pojmenovat části těla, mít povědomí o těle, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem, rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy, mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.).
 • Naučit se zpaměti krátké texty, sledovat a vyprávět příběh, popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), rozlišovat některé obrazné symboly (označení nebezpečí).
 • Řešit problémy, úkoly a situace.
 • Rozhodovat se o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, zachytit a vyjádřit své prožitky.
 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat, uvědomovat si, že způsobem, jakým se chovají lidé v okolí, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.
 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi, co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti).

Plán aktivit

Motivační příběh

 • Diskuze o tom, jestli děti vědí, co je to droga. Co řadíme mezi drogy? Jak dělíme grogy? Vysvětlení toho, co můžeme zařadit mezi návykové látky, jaké mají lidé zlozvyky (alkohol, cigarety, návykové potraviny atd.).
 • Batoh - děti mají za úkol prozkoumat obsah batohu a roztřídit všechny předměty na ty, které podporují naše zdraví a naopak. Děti pracují ve skupině a zdůvodňují své rozhodnutí. V batohu děti naleznou např. ovoce, zeleninu, čokoládu, fotbalový míč, kávu, léky.
 • Třídění obrázků k tématu - vhodné a nevhodné chování (např. obrázek v dopravním prostředku se nesmí kouřit, jíst, pít alkohol atd.).
 • Pohybová hra: děti se přemisťují z bodu do bodu pouze po novinách, okolo je totiž nepřátelské prostředí, které by mohlo uškodit jejich zdraví. Obměna: je třeba se přemístit dřív, než se otočí přesýpací hodiny apod.
 • Přednáška na téma drogy, pod vedením odborníka, který děti seznámí s problematikou.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 06. 05. 2009
Zobrazeno: 5365krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBENÁ, Lucie. Drogy. Metodický portál: Články [online]. 06. 05. 2009, [cit. 2019-03-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PAK/3120/DROGY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.