Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zima je tu – 1. část

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Dagmar Domalípová
Anotace: Příspěvek nabízí inspiraci k plánování činností v zimním období.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí

Integrovaný blok vychází z pozorování zimní přírody kolem nás a poznávání jejích charakteristických znaků. Toto období nabízí možnost zařadit do nabídky činností v MŠ některé zimní sporty, a tím u dětí upevňovat jejich tělesnou zdatnost, vytrvalost a otužilost. Děti mají možnost uplatnit svoji představivost a fantazii při výtvarných činnostech motivovaných zimní tématikou.

Chtěli bychom, aby si děti osvojily dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody, aby si vytvářely zdravé životní návyky a postoje, aby si osvojily poznatky a dovednosti chránící je před nebezpečnými vlivy prostředí. Doufáme, že si rozvinou pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Chceme, aby děti uměly o sebe pečovat a chránit své zdraví, aby byly tvořivé a uměly se vyjádřit.

Činnosti:
 • chůze, běh a klouzání v zimním terénu
 • seznámení s bruslením - pravidla, vybavení
 • seznámení s bruslením - udržení rovnováhy, základní bruslařský postoj - nohy mírně od sebe asi na šíři ramen, mírně pokrčeny v kolenou, trup lehce předkloněn
 • seznámení s bruslením - zvládnutí techniky, chůze s vytočenými špičkami ven, stoj na jedné a na druhé noze; pérování v kolenou do dřepu a vzhůru; přešlapování z nohy na nohu
 • klouzání na ledu, hry se sněhem a na sněhu - stavění ze sněhu - domek, sněhuláků
 • rozhovor o zimních sportech a vlastnostech sportovce - vytrvalost, houževnatost, překonávání překážek ve sportu i v životě, jména sportovců
 • volné hry a experimenty se sněhem
 • pozorování fyzikálních jevů - vznik ledu, tání a praskání ledu, vznik mlhy, jinovatky a rampouchů
 • vedení kalendáře přírody
 • didaktické hry podporující vytváření časových představ ve spojení s pozorováním změn v přírodě
 • předkládání příběhu, který nekončí šťastně - vysvětlovat příčiny a následky
 • oblékání panenek - vhodné oblečení do zimního počasí
 • malba fixem se silnou stopou, snaha o zachycení postavy v pohybu - krasobruslař, lyžař, běžkař v pohybu
 • práce s nůžkami - správný úchop nůžek - stříhání, sestavování celku dle předlohy, nalepování - sáňkaři
 • seznámení s novou písní - Usnul vrabec za komínem (správná intonace, rytmizace)
 • rozhovor jak pečujeme o živočichy v zimě
 • stříháme proužky barevného papíru a jejich lepení, sestavování krmítka - správný úchop nůžek
 • kresba tuší - vrabec, vystřižený obrázek umístěn do již vyrobeného krmítka
 • nalepení přírodnin - semínka pro ptáčky
 • grafomotorické cvičení - znázornění pohybu dlaněmi a prsty - ptáčci letí ke komínu
 • můj sněhulák - mačkání papíru - nalepení kuliček na modrý papír, dokreslení detailů
 • modelování sněhuláka
 • rozhovor - změny počasí - obrázky zimní přírody
 • kresba zmizíkem, křídou nebo vodovými barvami na téma: Zimní radovánky
 • nácvik písně Leden je krásně ledový - sólový i skupinový zpěv
 • volný slovní projev dětí - vyprávění jak se chystáme na hory: zimní výstroj, zážitky, představy
 • grafomotorické cvičení - obloučky na sněhu nebo lyžař jede na sněhu
 • zvládat základní pohybové dovednosti na sněhu - pohyb na sněhu: stopy, jízda na bobech, saních

(Na tento text navazuje jeho druhá část.)

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 16. 07. 2009
Zobrazeno: 27467krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOMALÍPOVÁ, . Zima je tu – 1. část. Metodický portál: Články [online]. 16. 07. 2009, [cit. 2019-08-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PAC/3211/ZIMA-JE-TU---1-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.