Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Už brzy půjdu do školy

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Košek Bartošová, I.; Křováčková, B.
Anotace: Ukázka nabízí pěkně zpracované dva české obyčeje "Posvícení" (konec října) a svátek Svatého Martina (11. listopadu) pro učitelky mateřských školek nebo přípravných tříd. Děti si procvičí řeč, sluchovou paměť, zpěv, kreslení (grafomotoriku), tanec a další dovednosti potřebné pro zvládání nároků 1. třídy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: lidové zvyky, posvícení, předškoláci, portálkniha, Svatý Martin
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Geometrické tvary I
Tento článek navazuje na téma článku: Hrajeme si s tradicemi

Martin přijede na bílém koni.

Adámek neví, jaký Martin přijede a proč na bílém koni.

  • Dokážeš Adámkovi přísloví vysvětlit?
  • Víš, co je posvícení? Nauč se písničku.
1. To je zlatý posvícení,     2. To je zlatý posvícení,
to je zlatá neděle,   to je zlatý pondělí,
máme maso a zas maso,   máme maso a zas maso,
k tomu kousek pečeně.   jako včera v neděli.
  • Vysvětlení přísloví. Legenda o sv. Martinovi (viz níže). Vyprávění o dávných zvycích (viz níže). Jak se slaví posvícení? Víš, z čeho se dělá těsto na posvícenské koláčky? Zeptej se maminky.
  • Pohybová aktivita k písni To je zlatý posvícení (viz níže).
  • Pomoz mamince rozdělit těsto na koláče na stejné díly (viz obr. 1).
Obr. 1.

Přílohy

Svatý Martin – 11. listopad

Tento den je spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s posvícením. Konaly se výroční trhy a jarmarky, na kterých si lidé nakupovali zásoby na zimu. Ve vinařských oblastech pak tento den patřil oslavě nového vína.

Typickým jídlem je dobře vykrmená a upečená svatomartinská husa. K té se pojí dvě legendy. Podle jedné se jí proto, že husy svatého Martina při kázání rušily, a proto si „odpykávají trest na pekáči“. Druhá říká, že Martin se před volbou za biskupa skrýval v „husníku“, ale husy ho svým štěbetáním prozradily. Na svatomartinskou tabuli patří tradiční svatomartinské rohlíky, podkovy nebo buchty, plněné mákem, povidly, které hospodyně dávaly čeledi. Pilo se mladé víno.

Martin byl podle legendy nejprve římským vojákem, poté poustevníkem a biskupem. Narodil se roku 316 n. l. v Maďarsku, ale svůj život prožil ve Francii.

Legenda říká, že jedné noci, když přijížděl jako důstojník do Amiens, potkal v bráně žebráka. Martin neměl nic, čím by ho mohl obdarovat, sejmul tedy svůj plášť, rozťal ho mečem na dvě poloviny a jednu mu daroval. Následující noci se mu zjevil Ježíš oblečený do darované poloviny pláště. Tento prožitek zcela změnil jeho život. Martin vystoupil z vojenské služby (nebyl o mnoho starší dvaceti let), nechal se pokřtít a žil poustevnickým životem. V roce 371 byl zvolen biskupem v Tours. Zemřel na konci 4. století ve věku 81 let. Je patronem vojáků, koní, jezdců, vinařů, ale i hus, které paradoxně na jeho svátek často končily na pekáči. Nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.

(Vondrušková Alena. České zvyky a obyčeje. Praha, Albatros, 2004.)

Posvícení (říjen – listopad)

Posvícení patřilo k nejoblíbenějším svátkům, zároveň s hodováním se slavil i konec polních prací. A protože lidé mají dobré jídlo, pití a radost ze života velmi rádi, stalo se posvícení tradicí, kterou si nenechala ujít žádná vesnice. Posvícení je původně oslava posvěcení kostela. Kostel byl (někdy i je) pro každou vesnici významnou stavbou, centrem kulturního a společenského života. Poté, co byl dostavěn, došlo k jeho posvěcení, aby mohl být využíván.

Pověst říká, že posvícení slavil již král Šalamoun, a to v souvislosti s chrámem v Jeruzalémě. Po jeho vysvěcení prý uspořádal velkou oslavu, která se pak každoročně opakovala.

Posvícení se většinou slaví na konci října. Dříve trvalo několik dní (někdy dokonce celý týden). Začínalo v neděli po návštěvě kostela a trvalo minimálně do úterý.

Dnes se slaví většinou pouze o víkendu. Posvícení bylo – a na mnoha místech stále je – velmi oblíbenou tradicí. Dříve ho lidé měli rádi zejména proto, že si mohli odpočinout od práce, pobavit se, setkat se s příbuznými a dobře se najíst.

Většina z těchto důvodů přetrvává dodnes.

Jak již bylo zmíněno, k posvícení neodmyslitelně patří jídlo a pití. Nesmí chybět posvícenské koláče, husa s knedlíkem a se zelím. Tvrdí se, že posvícenský oběd

byl nejbohatším v celém roce. Vše je doprovázeno taneční zábavou, hudbou, někde i průvody, které procházejí vesnicí a zastaví se u každého domu. Symbolem posvícení je i májka.

(Vondrušková Alena. České zvyky a obyčeje. Praha, Albatros, 2004.)

Koná se posvícení u vás?

Pohybová aktivita k písni To je zlaté posvícení

Děti poskakují do rytmu písničky. Mají ruce v bok a poskoky se pohybují z místa libovolně prostorem. Na slova: „Máme maso…“ se chytí s kamarádem do dvojice proti sobě za ruce a zatočí se dokola.

O knize

Kniha provází čtenáře fiktivním školním rokem, který je členěn na jednotlivá roční období. Motivací jsou písničky, zvyky a obyčeje, pranostiky a svátky, se kterými se dítě setkává ve své rodině i ve škole.

Nabízené aktivity jsou zaměřeny na rozvíjení sociálních, komunikativních dovedností dítěte, na oblast matematických, časových a prostorových představ, jednotlivých percepcí, pravolevé orientace a grafomotorických dovednoso dítěte.

V příloze jsou uvedeny další náměty – básně a písně, pohybové aktivity k písním a legenda k vybraným svátkům a tradicím.

Jednotlivé činnosti mají podobu hry, jejím prostřednictvím dítě rozvíjí svoji obratnost, smyslové vnímání, paměť, pozornost, učí se spolupracovat, seznamuje se s pravidly, prožívá radost z výkonu. Poznává svět, učí se. Cviky na kreslení a psaní je vhodné si nejdříve vyzkoušet pohybem těla v prostoru a na velkých svislých plochách papíru. Vždy je nutné dodržovat správné sezení a držení psacího náčiní. Podmínkou k získání dovednosti je vytvoření příjemné pozitivní atmosféry a především dostatek času a trpělivosti dospělého.

Přáním obou autorek je podpořit vývoj dětí předškolního věku, rozšířit jejich znalosti a dovednosti tak, aby nároky 1. třídy základní školy zvládaly bez větších obtíží, či ještě lépe s radostí a s prožitky úspěchu.

V záhlaví kapitol jsou barevné piktogramy a v textu barevné odrážky, které usnadní orientaci v jednotlivých aktivitách.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Už brzy půjdu do školy.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf208 kBPosvícenské koláčky - grafická cvičení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Adventní a štědrovečerní zvykyMgr. Vendula Dovole
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 03. 2015
Zobrazeno: 12569krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Košek Bartošová, I.; Křováčková, B.. Už brzy půjdu do školy. Metodický portál: Články [online]. 04. 03. 2015, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PAC/19491/UZ-BRZY-PUJDU-DO-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.