Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Plavání a otužování dětí

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Jitka Veselá
Anotace: Stručný příspěvek poskytuje informace o obohacení vzdělávacího procesu v mateřské škole organizováním předplaveckého výcviku a návštěvy sauny. Zdůrazněn je přínos této aktivity pro rozvoj samostatnosti, pohybových dovedností, ale i citů a vůle dětí. Pozitivní dopad má zejména na jejich zdraví. Součástí článku je krátké video.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Klíčová slova: plavání, otužování

Součást našeho školního vzdělávacího programu v Mateřské škole Pampeliška v Mladé Boleslavi tvoří program zaměřený na předplavecký výcvik. Organizaci výcviku nám usnadňuje umístění bazénu a sauny v areálu školy. Na lekce plavání docházíme vnitřními prostorami budovy. Děti se převléknou se do župánků a vybavené pouze batůžky se s radostí vydávají suterénem. Zážitek přináší dětem nejenom putování tajemnou chodbou, ale i to, že jsou vybaveny pitím, plavkami a ručníkem. Vždyť toto není běžná výbava k pobytu v mateřské škole.

Na dobrodružství spojené s plaváním se pravidelně po deset týdnů těší skupina osmi dětí z každé třídy, včetně tříletých. Radost z plavání je pro život v mateřské škole značným přínosem. Děti se učí být samostatnými již od přípravy na vstup do vody.

Lektorky připravují motivované, metodicky zaměřené hravé činnosti, které dětem pomohou překonat nejistotu, strach z vody nebo hloubky.

Rodiče tuto aktivitu vítají, neboť děti se naučí nejenom nebát se vody, ale získají žádoucí reakce pro bezpečný pobyt ve vodě. Řada dětí si osvojí i počáteční plavecké dovednosti. Společné prožitky přinášejí řadu podnětů, které cíleně využíváme v procesu vzdělávání. Výrazné pozitivum vidíme také v posilování soudružnosti kolektivu.

Rovněž pravidelné návštěvy sauny s bylinkovou esencí působí preventivně na zdraví dětí a mají velmi příjemný dopad na prožívání celého dopoledne. Výrazně pozitivní význam mají tyto aktivity pro otužování organismu.

Děti se jdou po plavání rády „ohřát." Tento čas, kdy jsme si velmi blízcí, využíváme pro klidné povídání, sdělování vlastních pocitů, nálad a přání. Po saunování nás očekává odpočinek na lehátkách s pohádkou podle přání dětí.

Plavání v bazénu a návštěvy sauny zařazujeme v podzimních či zimních měsících. Při rozvoji pohybových dovedností dětí i jejich otužování preferujeme pobyty venku.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitzip999 kBUkázka přeplaveckého výcviku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 04. 02. 2009
Zobrazeno: 6072krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VESELÁ, Jitka. Plavání a otužování dětí. Metodický portál: Články [online]. 04. 02. 2009, [cit. 2019-11-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PAB/2930/PLAVANI-A-OTUZOVANI-DETI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.