Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Poznávám místo, kde bydlím

Ikona aplikace
Autor: Ivana Pilátová
Anotace: Tematický blok je plánem aktivit, přibližuje dětem pojem domov v širším slova smyslu. Děti se seznamují prostřednictvím aktivit s místem, kde bydlí, ale i s prostředím, ve kterém žijí různí živočichové, například domácí, lesní a další. Na základě nově získaných poznatků mohou tato prostředí dobře porovnat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze

 

Integrovaný blok je rozdělen na pět podtémat:
 • podtéma: Mám rád svůj domov
 • podtéma: Víš, kde bydlí zvířátka - domácí
 • podtéma: Víš, kde bydlí zvířátka - lesní
 • podtéma: Víš, kde bydlí zvířátka - exotická
 • podtéma: Co se děje v trávě
1. Podtéma - Mám rád svůj domov

Nabídka činností a příležitostí:

 • pozorování mapy, globusu
 • pokus o nakreslení vlastní mapy
 • skládání české vlajky/mozaiky z PET vršků
 • vymýšlíme a tvoříme vlajku třídy
 • malba české vlajky, poslech české hymny
 • seznamování se státními symboly
 • prohlížení knih, map, pohlednic a propagačních materiálů rodného města, kraje, hlavního města a České republiky
 • stavba domu, města z kostek
 • malované krabice - stavíme naše sídliště Malenovice
 • vycházky k zajímavostem bydliště hrad, řeka, lesní pramen, kostel atd.
 • skládání puzzle - rozstříhané fotokopie, obrázky Zlína
 • exkurze do muzea, divadla, kina, parku, jiné MŠ
 • kresba „Moje rodina"
 • sledování výukové videokazety Kostičky - Moje rodina
 • rozhovor nad fotografiemi rodiny dětí
 • nabídka písní a básní o rodině
2. podtéma - Víš, kde bydlí domácí zvířata?

Nabídka činností a příležitostí:

 • sledování výukové videokazety Kostičky (domácí mazlíčci)
 • modelování těla kočky, správné proporce těla
 • pohybová cvičení na hudbu - napodobování zvířátek
 • návštěva hřebčína, útulku pro opuštěná zvířata
 • omalovánky k tématu
 • pracovní listy - počet mláďat, přiřazování, třídění
 • grafomotorika - kotě a klubíčko, uvolnění ramenního kloubu
 • grafomotorika - ovečka - uvolnění ramenního kloubu, velké kruhy ve vzduchu paží
 • zpěv písně „Když jsem já sloužil"
 • přiřazování živočichů a jejich obydlí např. stáj, kurník
 • staráme se v MŠ o křečka
 • DH „Byla jedna ohrádka, v ní spala zvířátka, jeden, dva, kdo je zná, ať nám o nich povídá"
 • četba z knih k tématu, přinesených dětmi z domova
 • vystřihování obrázků zvířat z časopisů, nalepování, dokreslení pozadí, správný úchop nůžek
 • komunitní kruh na téma „Jak se starám o svého domácího mazlíčka"
 • nácvik tanečku "Pásla ovečky"
3. podtéma - Víš, kde bydlí lesní zvířata?

Nabídka činností a příležitostí:

 • sledování videokazety "Kostičky (rybník, les)"
 • vycházka ke Svaté vodě
 • didaktická hra, formulace odpovědí „Co do lesa nepatří"
 • vysazování jehličnanů na zahradě MŠ
 • dramatizace pohádky „Boudo, budko"
 • poslech MC „Liška Bystrouška"
 • návštěva knihovny - výběr knih k tématu
 • poslech některé z bajek se zvířecí tématikou - "Liška a vrána"
 • beseda s ochránci přírody, lesníkem
 • návštěva Malenovského hradu
 • báseň "Zavírám, zavírám les, aby sem nikdo nevlez..."
 • procvičování stupňování podstatných jmen, vytváření zdrobnělin (strom-stromek-stromeček)
 • třídění obrázků zvířat podle počátečního a konečného písmene
 • hra „Na kukačky" - sluchová hra „Kukačko, zakukej"
 • sledování pohádky "Včelí medvídci"
 • beseda s myslivcem
 • vycházka k lesu, prohlídka krmelce
 • sběr šišek z jehličnanů
 • házení šiškami na cíl
 • skládání z barevných papírů, tvoření na téma les
 • práce s pracovními listy, omalovánky
 • tanec lesních vil - taneční improvizace na hudbu
 • dramatická improvizace „Když se medvěd zlobí, dělá..."
4. podtéma: Víš, kde bydlí exotická zvířátka?

Nabídka činností a příležitostí:

 • exkurze do ZOO Lešná
 • návštěva Zverimexu
 • modelování a stavby z písku na téma želva
 • hra s dřevěnými zvířátky - jejich řazení dle velikosti, barvy atd.
 • správné přiřazení živočicha k jeho mláděti
 • konstruktivní hry - lego ZOO
 • skládání puzzle na téma ZOO, pozorujeme barevné rozlišení jednotlivých živočichů
 • prohlížení knih s exotickými zvířaty
 • poslech příběhu Žofka - ředitelka ZOO
 • nácvik písní, např.: „Máme rádi zvířat, To je on..., Krokodýl, krokodýl, botičky si prochodil"
 • cvičení jógy - polohy (asány) na tygříka - relaxační poloha
  • uvolňovací cvičení - lev (včetně hlasitého řevu)
  • uvolnění napětí - slon, opice
5. podtéma: Co se děje v trávě

Nabídka činností:

 • pozorování hmyzu pod mikroskopem
 • báseň - Byla jedna kukla a ta kukla pukla
 • DH „Dokolečka chodíme, co je uvnitř, nevíme, zadupáme, zatleskáme, pak se na to podíváme."
 • vybarvování omalovánky k tématu, správný úchop tužky
 • dramatizace básně J. Kožíška - "Polámal se mraveneček"
 • grafomotorické cvičení - točení spirály ve šnečí ulitě, dokreslování nohou pavoukovi
 • seznamování se stavbou těla hmyzu, pojmy: hlava, hruď, zadeček, tykadla, kusadla, krovky, noha, drápky
 • dechová cvičení - nádech nosem, výdech ústy, zuby těsně u sebe, jazyk se opírá o zuby, vydávání zvuku jako když letí moucha bzzz
 • poslech písně "Včelka Mája"
 • poslech příběhu O. Sekory - "Knížka Ferdy Mravence"
 • poslech písniček z večerníčku "Včelí medvídci"
 • výroba masek aneb hrajeme si na mravence - tykadel
 • stavění v písku - mraveniště
 • improvizace na hudbu - „tanec motýlků"
 • skládání mozaiky - motýli
 • návštěva obchodu - Potřeby pro včelaře
 • exkurze ke včelaři, ukázky pláství a včelaření
 • ochutnávka medu a perníčků
 • výroba svíček z včelích plátků
 • procvičování grafomotoriky - dokreslení úlu, let včelky kolem květu
Citace a použitá literatura:
[1] - KOŽÍŠEK, J. Polámal se mraveneček. Praha : Albatros, 2003. ISBN 80-00-01582X. 
[2] - SEKORA, O. Knížka Ferdy mravence. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01288X. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 12. 2008
Zobrazeno: 21213krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PILÁTOVÁ, . Poznávám místo, kde bydlím. Metodický portál: Články [online]. 03. 12. 2008, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PAB/2812/POZNAVAM-MISTO-KDE-BYDLIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.