Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Můj kamarád tma

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Tereza Čunátová
Anotace: Charakteristika: Námět na usnadnění odstraňování strachu ze tmy, prostorová orientace, orientace v prostoru prostřednictvím smyslů, vztah k handicapovaným lidem.

Očekávané výstupy:

  • respektovat pravidla;

  • reagovat na pokyn učitelky;

  • být ohleduplný k ostatním.

Časový rozsah: Krátkodobé, dílčí - 0,5 hodiny

Věková skupina: 5 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna

Naše školka navštěvuje pravidelně každou středu tělocvičnu v Bugi-Fitu. Máme zde možnost poznat a děti naučit něco nového. Na začátku hrajeme několik her na zahřátí, posléze máme lehkou rozcvičku, po níž následuje cvičení v družstvech, ve dvojicích, s nářadím atd. Na řadu přijdou i hry na přání dětí a na závěr relaxace. A právě při relaxaci mě napadla jednoduchá hra.

Po cvičení si děti lehly na podložky a já zhasla světlo. Tělocvična se ponořila do úplné tmy a já se stala světluškou. Jen malým světýlkem mobilního telefonu jsem svítila na strop, procházela jsem mezi dětmi a jako světluška jim vyprávěla příběh o klidné noci v lese, o stezce odvahy a o noční obloze.

Dětem se vyprávění natolik líbilo, že jsme si na stezku odvahy museli zahrát. Rozsvítila jsem světlo a poslala děti na druhou stranu tělocvičny. Když byly na místě, opět jsem zhasla. Děti se proměnily v noční stopaře a měly mne v té tmě najít. Sem tam jsem vydala zvuk, abych jim hledání ulehčila. Našlapovaly jako myšky a opravdu každé dítě se o splnění úkolu snažilo ze všech sil. Po chvilce hledání jsem se proplížila ke světlu a rozsvítila. Děti si promnuly oči a jen s lítostí se mne ptaly, kde jsem se schovávala.

Od té doby tuto hru zařazujeme na závěr každého cvičení. Dětem se velmi líbí, protože se v ní učí orientaci ostatními smysly, jako je sluch, hmat a případně čich.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 09. 2007
Zobrazeno: 8641krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČUNÁTOVÁ, . Můj kamarád tma. Metodický portál: Články [online]. 14. 09. 2007, [cit. 2019-05-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PAB/1587/MUJ-KAMARAD-TMA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.