Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Metodická řada - cvičení na rehabilitačních...

Ikona prakticky

Metodická řada - cvičení na rehabilitačních míčích

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Zdenka Feriančíková
Anotace: V rámci výuky předmětu Formy a obsah předškolního vzdělávání dochází k ujasňování si některých metodických postupů a forem předškolního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že studentky kombinovaného studia oboru Učitelství MŠ jsou většinou již zkušenými učitelkami, vznikají v rámci jejich ročníkových prací zajímavé metodické studie, které jsou mnohdy velmi podnětné.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Pozn. Článek vznikl za odborného vedení Mgr. Evy Svobodové.

Specifickým cílem pohybových aktivit je naučit děti ovládat určité náčiní, v tomto případě rehabilitační míč (udržet se na něm, kutálet jím apod.).

Při cvičení je nutné dodržovat pravidla pro bezpečné cvičení na míčích a s míči. Učitelka musí především určit pro děti správnou velikost míče - jeho průměr musí odpovídat proporcím každého dítěte (úhel v kolenou při sedu na míči by měl být cca 95°).

Činnosti (zobrazení) Činnosti, příležitosti, náměty, motivace (popis) Metodické poznámky
Čeho si u dětí všímáme
Zpětná vazba
Kutálení míče
 • při chůzi
 • při běhu
 • se změnou směru
 • ve dvojicích
Neublížit sobě ani svým kamarádům, využívat a střídat obě ruce, reagovat na znamení.
Sed na míči + pohupy a pohyby paží

Foto
1. Foto
 

 

Foto
2. Foto
 
 • sed na míči roznožný, obě nohy celou ploskou na zemi
 • přidat různé pohyby paží, např."ptačí křídla" a letíme do teplých krajin (obr. 1 - ruce na ramena = vlaštovka s malými křídly, obr.2 - čáp s velkými křídly apod.)

Správný sed na míči by neměl být přímo ve středu, ale malinko vepředu.

Nohy v mírném roznožení se celou ploskou opírají o zem, břicho je zatažené (zpevněné) a záda rovná. Ramena tlačit směrem dolů (nezvedat je), lopatky k sobě a hlavu držet vzhůru.

Při tomto cviku jsou zapojené téměř všechny svaly těla a samy děti po chvilce zjistí, že pokud někde povolí, tak spadnou, a naším cílem je se na balonu udržet.

Sed na míči + pohyby nohou

Foto
3. Foto
 

 

Foto
4. Foto
 

 

 • sed na míči roznožný, vzpažit zevnitř (obr 3), střídavě zvedat koleno jedné a druhé nohy s krátkou výdrží, chodidlo nad zemí (zebe nás x pálí nás, čáp stojí na jedné noze...)

Cvik pro děti, které mají dobré koordinační schopnosti a na míči zvládají dobře sedět, bez problémů s balancí.

Pokud se děti na balonu neudrží, mohou připažit a rukama se přidržovat balonu (obr.4).

Rovná záda v sedu na míči

Foto
5. Foto
 

 

Foto
6. Foto
 


 

 • základní polohy jako na obr. 3, vzpažit s protažením do výšky (vykvetla květina, ale děti ji zapomněly zalévat a květina vadla)
 • pomalý předklon (obr. 5), dlaně se mezi nohama dotýkají země (obr. 6)

Uvědomit si rozdíl mezi správným držením těla v sedu (rovná záda) a nesprávným (kulatá záda). Sed, ruce položit na kolena, narovnat záda. Opakovat několikrát za sebou, aby si děti tento rozdíl zažily.

Zařazujeme vždy, když vidíme nesprávné držení těla v sedu.

Sed na míči + pohyby pánve

Foto
7. Foto
 

 

Foto
8. Foto
 

 

 • sed roznožný, upažit dolů (obr. 7)
 • pohyby pánví vpřed, vzad, vpravo, vlevo (obr. 8)
 • spojit pohyby do všech čtyř stran, ruce pomáhají udržovat rovnováhu
Rytmizovat pohyby podle říkadla, což je dětem velmi blízké. Využívat pojmů pro orientaci - vpravo,vlevo, vpřed, vzad.
Ze sedu postupný leh
Foto
9. Foto
 
 • sed na míči snožný (chodidla u sebe) pomocí krokování postupný leh na míči; ze strany přidržovat míč rukama, krokováním zpět do sedu (obr.9)
 • mraveneček dělá malé krůčky vpřed a zpátky (s dětmi vymýšlíme synonyma: ťape, cupitá...).
Učit se držet rovnováhu na míči a společně i protahovat zádové svaly (prevence kulatých zad).
Cvičení rovnováhy

Foto
10. Foto
 
Foto
11. Foto
 
Foto
12. Foto
 
 • sed na míči skrčný, upažit dolů, nohy nad zemí paty tlačit vzhůru
 • celými dolními končetinami stlačovat míč a současně držet rovnováhu (obr, 10)
 • tlačíme bez opory pokrčené nohy do míče (chodidly, koleny kotníky) (obr. 11)
Upozornit děti na mírný posun na míči vzad a na upažení dolů (lépe se udržuje rovnováha). Při pocitu "asi spadnu" dát rychle nohy na zem (obr. 12).
Leh na břiše na míči s oporem nohou o podložku

Foto
13. Foto
 
Foto
14. Foto
 
foto
15. foto
 
 • z kleku "stíhačka"- leh na břiše na míči oporem o špičky natažených nohou (obr.13), vzpažit dlaně vpřed, horní polovinu těla zvedat nahoru, ruce do zapažení (obr. 14), tělo zůstává nahoře (křídla); přistáváme - vzpažit, zpět do kleku (obr. 15).
Posilování zádových svalů, necvičit dlouho, nutně zařadit relaxaci - "líný brouk" - kolena široce kolem míče na zemi, hlava a ruce na míči, malé dokutálení na míči vpřed-vzad, vpravo-vlevo.
Posuny na míči na břiše

Foto
16. Foto
 

 

 • leh na břiše na míči, přeručkovat vpřed i zpět s nataženýma nohama, míč zůstává pod pánví (obr.16)
Neopakovat dlouho, opět zařadit relaxaci.
Výdrž v lehu na míči

Foto
17. Foto
 

 

 • leh na míči, ruce v týl (za hlavu)
 • pohupování - opor o paty, nebo o celá chodidla, nohy natažené (obr. 17)
Důležité pro dobrou stabilitu je roznožení; pozor na správné držení hlavy (opora krční páteře).
Akrobatické cviky

Foto
18. Foto
 

 

Foto
19. Foto
 

 

Foto
20. Foto
 

 

Foto
21. Foto
 

 

 • "šnek" (klubíčko) - míč pod břichem (obr. 18)
 • ručkovat vpřed (obr. 19) - klek na míč, sed na paty - rozmotat
 • rovnováha - míč pod břichem, ruce i nohy ve vzduchu (v upažení či zapažení a v roznožení) (obr. 20, 21)
Zpočátku provádíme s dopomocí.
Kooperativní hry
 • "na jelena" kutálením - jedno dítě stojí uprostřed kruhu a snaží se vyhnout míči, který si ostatní posílají mezi sebou.
Zařazovat na konec cvičení pro uvolnění a relaxaci, respektovat, pokud dítě nechce jít doprostřed. Velmi dobře působí na děti, pokud jde doprostřed i paní učitelka.

Dalšími doprovodnými (doplňkovými) cviky mohou být např. vyrovnávací cviky pro různé části těla, cviky v různých polohách, využít míč i jako oporu nohou atd. Dnes jsou k dispozici různé publikace, které lze využít a sestavit si podle nich cvičení šité na míru skupině, se kterou právě cvičíme.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 05. 2006
Zobrazeno: 20260krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FERIANČÍKOVÁ, . Metodická řada - cvičení na rehabilitačních míčích. Metodický portál: Články [online]. 29. 05. 2006, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/580/METODICKA-RADA---CVICENI-NA-REHABILITACNICH-MICICH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.