Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Poznáváme historii

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Ivana Osuská
Anotace: Integrovaný blok směřuje ke zprostředkování prožitků dětí pomocí kulturních a uměleckých podnětů. Nabídka činností umožní vytvořit základy elementárních znalostí dětí o historii města.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě

Nabídka činností

Procházky městem, pozorování historických staveb, vysvětlení jejich účelu (kostel, chrám, synagoga, klášter, radnice, hřbitov, most apod. Seznámení s historií místa. Kresba, malba objektů aneb hrajeme si na fotografy.

Procházky za město, pozorování krajiny, rozhovory na téma „Proč se naši předci (Praotec Čech) rozhodli žít právě na tomto místě (důvody: strategické místo, ochrana města (vyvýšené místo, řeka), obchodní stezky, dostatek úrodné půdy, lesy (dřevo, zvěř), řeka (rybolov), vodní prameny.

Návštěva místní jízdárny. Představení v dobovém oblečení. Rozhovor o tom, kde žili lidé ve středověku, jaká byla povolání. Rozhovor - Chtěly byste žít ve středověku? Proč?

Vycházky k řece - práce s mapou, poznáváme řeky České republiky. Řeka Vltava protéká hlavním městem Prahou.

Poslech a pohybové ztvárnění symfonické básně Vltava od B. Smetany a dalších z cyklu Má vlast.

Výlet do Prahy, návštěva Vyšehradu - poslech: Staré pověsti české.

Kresba (individuální i kolektivní), možnost výběru ze dvou témat:

  • zážitky ze společných vycházek (z výletu)
  • pověsti (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník, opery Dalibor, Dvě vdovy, Libuše, Hubička, Tajemství, Čertova stěna)

Vyhledávání známých míst z vycházek a výletů v obrazových publikacích.

Výstava fotografií z Prahy a ze Staré Boleslavi.

Společné prožití chvilky u čestného místa (hala školy), vystavené Palladium (kopie starobylého obrazu Panny Marie ze Staré Boleslavi).

Přílohy

Kresby dětí inspirované vycházkami

Použitá literatura

DRIJVEROVÁ Martina. České pověsti pro malé děti. Praha : SID a NERO, 2002, ISBN 80-85 886-76-6.
DRIJVEROVÁ Martina. České pověsti pro malé děti 2. Praha : SID a NERO, 2004, ISBN 80-86 753-00-X.
PECHÁČKOVÁ Ivana. Legenda o svatém Václavovi. Praha : MEANDER, 2008. ISBN 978-80-86283-548.
ŠNAIBERK Miroslav. Brandýs nad Labem na historických pohlednicích. Brandýs nad Labem : Zera Group, 2006. ISBN 80-239-7719-9.

Citace a použitá literatura:
[1] - DRIJVEROVÁ, Martina. České pověsti pro malé děti. Praha : SID a NERO, 2002. ISBN 80-85 886-76-6. 
[2] - DRIJVEROVÁ, Martina. České pověsti pro malé děti 2. Praha : SID a NERO, 2004. ISBN 80-86 753-00-X. 
[3] - PECHÁČKOVÁ, Ivana. Legenda o svatém Václavovi. Praha : MEANDER, 2008. ISBN 978-80-86283-548. 
[4] - ŠNAIBERK, Miroslav. Brandýs nad Labem na historických pohlednicích. Brandýs nad Labem : Zera Group, 2006. ISBN 80-239-7719-9. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf590 kBKresby dětí inspirované vycházkami
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 07. 2009
Zobrazeno: 7016krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
OSUSKÁ, . Poznáváme historii. Metodický portál: Články [online]. 19. 07. 2009, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/3213/POZNAVAME-HISTORII.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.