Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Praha – naše město

Ikona teoreticky

Praha – naše město

Ikona aplikace
Autor: Dana Moravcová
Anotace: Integrovaný blok zaměřený na vytvoření povědomí o městě, ve kterém děti žijí, podpora vlastenectví a vztahu k národnímu bohatství a kultuře.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
1. den

Práce s textem - pověst O kněžně Libuši:

 • poslech příběhu, rozbor textu, porozumění obsahu, vysvětlení neznámých slov, rozhovor nad obrázky
 • malba tuší a kolorování temperovými barvami
 • hodnocení hotových obrázků
2. den

Rozhovor o pohádkových postavách:

 • otázky - Jaké znáte pohádkové postavy? Dokážeš nám říct název pohádky, ve které se objevuje kníže a kněžna?
 • charakteristika jednotlivých postav (jaké má povahové vlastnosti král, princezna, čert apod.)
 • poslech a volné převyprávění pohádky Sůl nad zlato
 • seznámení s panovníky České země, nejznámější král Karel IV., jeho činy (Karlův most, Praha srdce Evropy, vzdělanost, hladová zeď, chrám sv. Víta)
 • korunovační klenoty (koruna, žezlo, jablko)
3. den
 • práce s knihou - Praha ve fotografii Karla Plicky
 • děti spolupracují ve skupinách

První skupina - děti si jeden obrázek vyberou a zkusí ho libovolnou výtvarnou technikou zachytit
Druhá skupina
-
děti libovolnou technikou vyobrazí postavu krále

 • vycházka k nejbližšímu historicky významnému místu, možno výtvarné práce venku (uhlem, tužkou), např. nám. Míru, Praha 2, kostel sv. Ludmily
4. den
 • nácvik a zpěv písně „Na tom pražským mostě"
 • vysvětlení a porozumění obsahu písně
 • melodizace, rytmizace částí písně
 • pohybové vyjádření
 • kresba - vyjádření obsahu písně olejovým pastelem
5. den
 • vystřihování obrázků z časopisů a turistických průvodců o Praze
 • práce s lepidlem - nalepování vystřižených obrázků - koláž
 • rozhovor a společné hodnocení kolektivní práce
 • báseň - J. Žáček - Kolik má Praha věží
  • poslech, vysvětlení pochopení obsahu básně
  • nácvik básně
  • práce se slovy - přemýšlet nad obsahem slova - jaký je jeho základ (např. neděle - protože se nedělá, pátek - pátý den v týdnu, kapesník - je v kapse apod.)
6. den a následující
 • stavba města Prahy z kostek Vokáčovy stavebnice
 • kolektivní práce - stavíme město z papírových krabiček
Citace a použitá literatura:
[1] - NĚMCOVÁ, B. České pohádky. Praha : Junior, 2007. ISBN 80-7267-168-5. 
[2] - PLICKA, K. Praha ve fotografii Karla Plicky. Praha : NV, 1955.  
[3] - DRIJVEROVÁ, M. České pověsti pro malé děti. Praha : Sid & Nero, 2006. ISBN 80-86753-04-2. 
[4] - DRIJVEROVÁ, M. České pověsti pro malé děti 2. Praha : Sid & Nero, 2004. ISBN 80-86753-00X. 
[5] - HOUŠKA, T. Zpěvník pro 3. - 9. ročník ZŠ. Praha : Tomáš Houška, 1993. ISBN 80-900704-3-4. 
[6] - KAINAR, J. Nevídáno neslýcháno: pro děti od 5 let. Praha : Albatos, 1984.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 03. 2009
Zobrazeno: 12926krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MORAVCOVÁ, Dana. Praha – naše město. Metodický portál: Články [online]. 06. 03. 2009, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/3032/PRAHA---NASE-MESTO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.