Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Státní svátky – svátek sv. Václava

Ikona prakticky

Státní svátky – svátek sv. Václava

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Hana Nováková
Anotace: Zná česká populace, co se v den státního svátku vůbec oslavuje? Proč nezačít s výchovou k vlastenectví již od předškolního věku dítěte. Jednodenní blok seznamuje děti se svátkem sv. Václava – historickou postavou našeho knížete a s korunovačním klenotem naší země (svatováclavskou korunou).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: svátek, sv. Václav, koruna

Text článku:

28. září oslavujeme Den české státnosti.

Cíle:

 • Děti si pozorně vyslechnou příběh a  seznámí se tak s historickou postavou knížete Václava.
 • Vyzdobí  korunu pro vládce a seznámí se tak s korunovačními klenoty naší země.
 • Eticky zhodnotí vraždu knížete Václava bratrem Boleslavem.

Svatý Václav – patron naší země, patří k naší české kultuře. Každá země má svého „patrona“. Co znamená slovo patron? Slovník cizích slov uvádí, že patron je „ochránce“. Jde tedy o člověka, který se svým životem zasadil o dobro země a po jeho smrti se mu tak lidé svěřují s ochranou své země.

Známá je jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

Náměty a realizace:

 • Úvod do tématu

Otázky komunitního kruhu:

 1. Jaké známe země (státy)? Které jste již navštívili?
 2. Každá země má svého „vůdce“, hlavu státu – u nás je to pan prezident. Víte jak se jmenuje prezident České republiky?
 3. Vždycky tomu ale tak nebylo. V dřívějších dobách tady vládl král (i dnes ještě existují země, kde vládne královská rodina) nebo kníže. A právě svátek, který dnes slavíme, je svátek knížete našeho národa Václava, který tady vládl před dávnými časy (asi 907 – 28. září 935).
 • Poslech příběhu o svatém Václavovi

Kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety, se vládci České země narodili dva synové: starší Václav a mladší Boleslav. Tatínek jim však brzy zemřel a tak hodný Václav žil u své babičky. Prý nikdy nezlobil, pěkně zpíval, dobře se učil a naučil se také číst. Což tehdy jen tak někdo neuměl. A jen co povyrostl, převzal vládu nad naší krásnou zemí. Stal se knížetem České země. A jako správný kníže se také uměl ohánět s mečem a jezdit na koni. Když chtěl nějaký nepřítel naši zemi napadnout, Václav s vojskem jej hnal až za hranice naší země. Václav se ale nerad pral a nerad zabíjel lidi. Věděl, že to není správné. A tak se občas s nepřítelem zkusil domluvit. Raději mu řekl: „Hele, když nebudeš na můj národ útočit a necháš ho žít v míru, zaplatím ti.“

Bratr Boleslav ale mezitím také vyrostl a chtěl se stát knížetem jako Václav. Nelíbilo se mu, že je Václav takový hodný trouba. Představte si, že než by zabíjel nepřátele hlava nehlava, zaplatil jim a ještě se s nimi spřátelil. „Tak to teda ne!“ řekl si jednou Boleslav. „Takhle to dál nejde. Rozdává naše peníze, náš dobytek… to já bych jim ukázal, jak se vládne u nás v Čechách.“ A dohodl se s kamarády, že Václava mečem zbaví trůnu a sám přebere vládu nad naší zemí.

Nevíme, zda chtěl Boleslav Václava jenom mečem trochu postrašit, aby mu přenechal vládu, nebo mu ublížit, jisté ale je že všechno dopadlo úplně jinak než v pohádkách. Boleslav pozval svého bratra Václava na křtiny svého synka a s ním také pozval své čtyři kamarády, aby zabili Václava. A tak když šel Václav 28. září brzy ráno do kostela, zaútočili na něj u dveří kostela muži s meči. Boleslav mečem probodl Václava a ten opřený o kostelní dveře skonal.

Autorka: Hana Nováková

 • Úcta Čechů

Lidé nemohli na dobrého Václava zapomenout, všichni ho měli rádi a vážili si ho i po jeho smrti. Na důkaz lásky lidé uschovali Václavovi kosti (část ostatků je  dodnes uložena na Pražském hradě v katedrále sv. Víta). Lebka (kost na hlavě) bývá i při slavnostních příležitostech vystavována.

Jeden náš mocný a bohatý pan král, který pak vládl naší zemi – Karel IV., nechal vyrobit bohatě zdobenou korunu, kterou symbolicky českému světci věnoval (svatováclavskou korunu českých králů nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem.)

 • Jakou korunu bys nechal zhotovit pro českého panovníka ty?

Koruna, kterou nechal „náš pan král Karel“ vytvořit, je celá ze zlata a zasazeno je do ní 96 drahokamů a 20 perel. Na vrcholu koruny je kříž, v němž je prý uložen trn z Kristovy trnové koruny.

Příloha obsahuje čtyři druhy královských korun. Úkolem dětí je korunu barevně vyzdobit podle své fantazie.

Starší děti mohou korunu vystřihnout, vybarvit nebo polepit  kousky barevných papírů (drahokamy) – příloha.

 • Zkuste s dětmi zhodnotit chování Václava a Boleslava. Bylo správné, že Boleslav zabil svého bratra? Co se stane, když dnes někdo někoho zabije? (policie, soud, vězení) Jak se snažil Václav řešit politické spory? atd.

Ponaučení: Je lépe spor vyřešit domluvou a neútočit.

 • Zázraky na závěr

U každého svatořečení nesmí mimo jiné chybět i zázrak. Jedním z připisovaných zázraků je vidění zářícího znamení kříže na Václavově čele, který údajně uviděl Václavův soupeř v boji, Radslav, a proto se mu v bitvě vzdal.

Také východofranský král Jindřich I. Ptáčník měl na svém dvoře vidět sv. Václava, jak vstupuje do síně v doprovodu andělů a se zářícím křížem na čele. Přestože byl v té chvíli na českého knížete rozezlen, protože se opozdil na zahájení dvorského sjezdu, a zakázal knížatům, aby mu kdokoliv uvolnil místo k sezení, sám povstal a nabídl mu svoje sedadlo.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc372 kBKoruny
Odstranitdoc27 kBKrálovská koruna
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 29. 07. 2011
Zobrazeno: 14956krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Hana. Státní svátky – svátek sv. Václava. Metodický portál: Články [online]. 29. 07. 2011, [cit. 2017-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/13225/STATNI-SVATKY---SVATEK-SV-VACLAVA.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 29. 07. 2011 10:36
Článek přehledně mapuje význam svatého Václava pro český stát. Vzhledem k tomu, že obsahuje především činnosti řízené frontálně a vlastní aktivita dětí je pouze doprovodná, považuji jej za vhnodný především na 1. stupeň ZŠ. I v MŠ má ale své místo, zejména jako inspirace čekající na doplnění o vlastní aktivity konkrétní MŠ, projektované pro konkrétní třídu.