Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - lehké mentální pos... > Člověk a svět práce > 1. stupeň > Člověk a svět práce

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dřevo stokrát jinak

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Věra Reisová
Žáci se zrakovým postižením se prostřednictvím projektu seznamují se dřevem a jeho významem. V příloze článku najdou učitelé praktické ukázky pracovních listů.

V květnu se konal na druhém stupni naší ZŠ a MŠ pro zrakově postižené (Lazaretní 25, Plzeň) projektový den s názvem „Dřevo stokrát jinak". Projektový den byl zaměřen na seznámení žáků se dřevem a na posilování týmové spolupráce mezi žáky.

Cílem projektu bylo jednak zábavnou formou přiblížit žákům význam dřeva, jeho všestranné využití, ale také nutnost ekologické ochrany lesních porostů a s ní související třídění odpadu. Dalším úkolem projektu byl rozvoj týmové spolupráce - určení rolí v týmu, prosazení se ve skupině, obhájení vlastního názoru, rozvoj schopnosti spolupráce s druhými u žáků různého věku a různé úrovně znalostí.

Den zahájili žáci přípravou občerstvení z plodů z našich i cizokrajných dřevin a toto občerstvení odpoledne nabídli rodičům. Poté byli rozděleni do pěti skupinek. Každá skupina byla tvořena žáky různých tříd.

foto
foto
Příprava občerstvení pro rodiče

Během následujících pěti vyučovacích hodin se žáci seznámili se dřevem hned z několika různých úhlů. Určovali jednotlivé druhy dřevin běžných v našich lesích a zároveň se některé z nich naučili pojmenovat i v německém jazyce.

Charakterizovali jednotlivé lesní biomy, seznámili se s metodami zpracování dřeva a s užitím dřeva v historických stavbách. Krok za krokem si prošli historický i současný postup výroby papíru. Pro zajímavost si každý člen skupiny našel své znamení, které v keltském horoskopu symbolizují druhy stromů.

Dále se žáci seznámili s nástroji, které se užívají k opracování dřeva. Pomocí měření a výpočtů porovnávali tvrdost různých druhů dřev.

V rámci českého jazyka si přečetli řadu literárních textů souvisejících s tematikou dřeva a také se pokusili vytvořit vlastní slohový útvar.

foto
Poznávání různých druhů dřevin

foto
Vážení a měření

Projekt hodnotíme jako úspěšný. Splnil očekávání ze strany učitelů i žáků. Žáci nejen že se seznámili se dřevem jakožto přírodninou a pochopili jeho místo v přírodě, ale byl jim objasněn i význam této suroviny pro život člověka, a to i v historickém kontextu. Vyzkoušeli si i spolupráci v rámci týmu. V závěrečném hodnocení projektu žáci projevili zájem o zopakování podobné akce.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf84 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek