Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Čertovský týden

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Eva Jerusalémová
Anotace: Výuka zaměřená na prožitky se zapojením všech smyslů. Poukazuje na udržování našich tradic.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 1. období » zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. období » dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Přírodopis
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: Čertovské puzzle, provázek, stuhy z krepového papíru v čertovských barvách (červená, oranžová, hnědá, černá), pracovní listy, stará černá trika, záplaty, přírodní lýko,roztrhané kousky vatelínu, tavicí pistole a náplně, nůžky, čtvrtka, sešívačka, nůžky, barvy, klobouková gumička, Orffův instrumentář, krabičky s číslicemi 1, 2, 3 a spousta slov na kartičkách, pohádka Čertova Babička, kartičky s číslicemi 0 -7, recept a ingredience na perníčky(viz příloha), míček, židle, kruhy, pohádka Čert a Káča, obruče, karty s číslicemi, vizovické těsto, adventní věnec, vánoční hudba, dopis Ježíškovi, papíry a kartony
Klíčová slova: projekt, čert, Mikuláš, pohádka

Tento projekt byl vytvořen pro žáky s lehkým mentálním postižením. Úkolem bylo nenásilnou formou a spíše hrou seznámit žáky s tradicemi, vytvářet u žáků kladný postoj k našim tradicím, učit je efektivně spolupracovat, respektovat názory jiných a umožnit jim podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu. Úkolem bylo maximalizovat šanci žáků prožít úspěch, umožnit jim realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost. Vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos.

Žáci se podíleli na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Projekt přispěl k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni. Žáci se zapojili na celý týden do velkého čertovského příběhu. Žili tím, že jsou čerti, a spokojeně opečovávali své peklo (třídu). Plnili úkoly s velkým nadšením. Nejvíce se jim líbila výroba pekla a příběh Čertovské babičky s receptem na perníčky. Byli rádi, že pomohli a udělali radost pejskům v útulku. V závěru týdne se spokojeně předváděli před svými rodiči coby čerti.

Použitá literatura a zdroje:


Dvořák, A.: Čert a Káča [zvukový záznam]. Praha: Národní divadlo, 2003.
Kostková, D.: Kostkované pohádky.
cs.wikipedia.org
www.minfo.cz
club.blog.cz/0802/figurky

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc210 kBčertovský týden
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 07. 2009
Zobrazeno: 27363krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JERUSALÉMOVÁ, Eva. Čertovský týden. Metodický portál: Články [online]. 08. 07. 2009, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LAAAB/3199/CERTOVSKY-TYDEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.