Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Představujeme Anglický nápadníček pro učitele

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dagmar Kapustová
Anotace: Nejen učitelé dyslektiků a integrovaných žáků na prvním stupni ZŠ, ale i jejich rodiče jistě ocení zajímavou příručku Dany Hurtové, Ivy Strnadové a Marty Šigutové "Anglický nápadníček". Tu letos jako přílohu k publikacím Oxford University Press Chit Chat, Chatterbox a Happy Street vydalo v češtině nakladatelství Oxford University Press. Můžete v ní nalézt mnoho podnětných nápadů pro aktivity zaměřené na postupné zvládnutí základů anglického jazyka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » mít osvojené základy společenského chování
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výchova k občanství
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Cizí jazyk
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Mediální výchova » interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: dyslexie, angličtina, hry na výuku AJ

Nejen učitelé dyslektiků a integrovaných žáků na prvním stupni ZŠ, ale i jejich rodiče jistě ocení zajímavou příručku Dany Hurtové, Ivy Strnadové a Marty Šigutové Anglický nápadníček. Tu letos jako přílohu k publikacím Oxford University Press Chit Chat, Chatterbox a Happy Street vydalo v češtině nakladatelství Oxford University Press.

Můžete v ní nalézt mnoho podnětných nápadů pro aktivity zaměřené na postupné poznávání anglického jazyka, rozvinutí poslechových dovedností, přípravu na správnou výslovnost, rytmus a melodii řeči. Dále aktivity vedoucí k rozšíření slovní zásoby a zlepšení mluveného projevu v angličtině, jazykové hry, zajímavé tipy na netradiční vedení slovníčků, hry přispívající k nácviku čtení s porozuměním, nácviku počátečního psaní a mnoho dalších nápadů včetně kopírovatelné obrázkové přílohy.

Autorky uvádějí strategie vhodné při výuce angličtiny žáků s SPU, které mají učitelé ve svých hodinách respektovat, popisují aktivity a pomůcky vhodné i nevhodné pro tyto žáky s přehlednými komentáři. Celá publikace je velmi názorná a pěkně výtvarně zpracovaná, doplněná obrázky pomůcek. Její předností je názorné provedení i odborný výklad, který nenásilnou formou učitele provede úskalím počáteční výuky angličtiny nejen u žáků s dyslexií.

Ukázky z textu

Hry na špiona
I spy with my little eye

Cíl:

 • posílení sluchového vnímání, slovní zásoby (nepřímo pravopisu).

Co potřebujete:

 • karty s obrázky s fonetickými znaky (viz příloha na straně 42 a 43).

Jak postupovat:

 • vyberte si jeden předmět ve třídě (musí být dobře vidět, může to být něco na obrázku na stěně, na plakátku, obrázek, který jste si předem vystavili);
 • nebudete tu věc jmenovat, ani se na ni nebudete dívat;
 • řeknete "I spy something beginning with /p/" a můžete ukázat znak /p/ z obrázkové fonetické tabulky;
 • žáci se hlásí a hledají slovo;
 • když to někdo správně uhodne, vystřídá vás a hra pokračuje.

Varianta:
Hru můžeme zaměřit i na procvičení jednotlivých témat, např. ovoce, jídla, zvířata. Vždy používejte obrázky jako vizuální podporu.

Oživlá rukavice

Cíl:

 • posilování sluchového vnímání;
 • spojení zvukové (hláska) a grafické podoby (písmeno).

Co potřebujete:

 • starou rukavici.

Jak postupovat:

 • udělejte si maňáska ze staré rukavice;
 • na každý prst nalepte nebo vyšijte jedno písmeno /a, e, i, o, u/;
 • říkáte jednoduchá slova (např. stop), žák s navlečenou rukavicí poslouchá a zavrtí prstem s písmenem, které odpovídá slyšené hlásce /o/.

Poznámka:
Vybírejte jen tzv. "pravidelná slova", to jsou slova, která se stejně píšou i vyslovují. Jsou to například sit, ten, red, pink, put, pen, clock, comic, stop, dog, fish, it, him, long, little, kick, leg, chips, Liz, Ben, Tom, Nick, Lisa, Chris.

Nálepky ve třídě (označování předmětů a obrázků ve třídě kartičkami)

Cíl:

 • zrakové vnímání;
 • čtení slov s porozuměním;
 • procvičování slovní zásoby.

Co potřebujete:

 • karty s názvy předmětů ve třídě;
 • blu-tack.

Jak postupovat:

 • rozdejte žákům karty se slovy, ať je přilepí blu-tackem na různé předměty po třídě (kartu se slovem "table" na stůl, "board" na tabuli atd.).

Použitá literatura:
Hurtová, D. - Strnadová, I. - Šigutová, M.: Anglický západníček. Oxford University Press, 2006, s. 52, ISBN-13: 978 0 19 480700 5.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 07. 2007
Zobrazeno: 13780krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KAPUSTOVÁ, Dagmar. Představujeme Anglický nápadníček pro učitele. Metodický portál: Články [online]. 02. 07. 2007, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LAA/1477/PREDSTAVUJEME-ANGLICKY-NAPADNICEK-PRO-UCITELE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.