Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl patentován telefon

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Jana Třetinová
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s objevem a patentováním telefonu v 19. století. Také si objasní proces patentování. Žáci budou aktivováni skupinovou prací a vyhledáváním informací na internetu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Informatika a informační a komunikační technologie » Informatika a informační a komunikační technologie » Zdroje a vyhledávání informací, komunikace » využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti » charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky; rozpozná její ekologická rizika; určí základní příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku rozdílného tempa modernizace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text, papír, tužka, sada kartiček (úkol č. 2), internet
Klíčová slova: bell, telefon, slavné dny

Cíl výuky:

Žáci:

  • popíší průběh patentování telefonu,
  • definují duševní vlastnictví,
  • zdokonalují se v metodě brainstormingu a vyhledávání informací.

Délka:

45 min.

Postup:

1. Hodinu vyučující zahájí diskusí o verbální komunikaci prostřednictvím telefonu. Návodnými otázkami přivede žáky k objevu přenosu lidského hlasu pomocí přístrojů.

2. Učitel žáky rozdělí do čtyř skupin a rozdá jim sadu kartiček. Úkolem žáků je správně sestavit dvojice karet (textu/fotografii). V těchto skupinách budou žáci pracovat po dobu celé aktivity. (Karty s obrázky jsou k dispozici v přiložené metodice.)

3. Poté ke zkontrolování a opravám žákům promítne video https://www.stream.cz/slavnedny/666846-den-kdy-byl-patentovan-telefon-7-brezen či rozdá text z publikace „Slavné dny 50 + 2 historických událostí“ k přečtení.

4. Učitel skupinám žáků zadá, aby na internetu či v encyklopediích dohledali informace o zavedení prvních telefonních linek v Praze v roce 1881. Poznámka: První telefonní linku vlastnil Bedřich Frey. Možno zařadit jako domácí úkol, referát.

5. I v následující aktivitě budou žáci pracovat s internetem. Na webových stránkách http://www.patentuj.cz zjistí a zapíší si v bodech, jak postupovat při patentování nějakého svého vynálezu, nápadu. Svá zjištění budou poté jednotlivé skupiny prezentovat před třídou.

Poznámka: Buď všechny skupiny hledají shodné informace, nebo se jednotlivé skupiny budou věnovat určitým problémům. Např.: Jak ověřit, že jde opravdu o prvenství? Jedná se o patent, nebo užitný vzor? Jak podat přihlášku? Jak je to s otázkou financí?

6. Otázkám duševního vlastnictví se v ČR věnuje několik institucí. Učitel skupinám zadá čtyři z nich (Ochranný svaz autorský, Česká protipirátská unie, Úřad průmyslového vlastnictví, Intergram) a žáci budou muset zjistit z webových stránek daných organizací tyto informace:

a) Kterému typu duševního vlastnictví se daná organizace věnuje?

b) Jaká je náplň činnosti dané instituce?

Na základě svých zjištění každá skupina udělá krátkou prezentaci/výstup o jim zadané instituci.


Kapitolu Den, kdy byl patentován telefon z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/666846/den-kdy-byl-patentovan-telefon-7-brezen včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf442 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 04. 2016
Zobrazeno: 4940krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŘETINOVÁ, Jana. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl patentován telefon. Metodický portál: Články [online]. 25. 04. 2016, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GHA/20841/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-BYL-PATENTOVAN-TELEFON.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.