Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Informatika a informační a komunikační t... > Konkrétní využití Facebooku – stránky se...

Ikona prakticky

Konkrétní využití Facebooku – stránky semináře

Ikona zkusenost
Autor: Jaroslav Koreš
Anotace: Článek popisuje zkušenosti autora se zapojením Facebooku do výuky, konkrétně facebookové stránky semináře z fyziky. V článku jsou nastíněny přínosy i možné zápory tohoto řešení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » efektivně využívá moderní informační technologie
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Informatika a informační a komunikační technologie » Informatika a informační a komunikační technologie » Zdroje a vyhledávání informací, komunikace » využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Facebook
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Konkrétní nebezpečí spojená s Facebookem
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Využití Facebooku

Ve svém předchozím článku jsem se věnoval konkrétním nebezpečím, která jsou spojena se sociálními sítěmi. Avšak myslím, že není možné kvůli určitým slabinám tvrdit, že Facebook je špatný nástroj a neměli bychom jej využívat. Stejně liché jsou obavy, že využitím Facebooku ztrácíme my, učitelé, soukromí. Tak jako oheň či klacek není Facebook sám o sobě nebezpečný, nebezpečné je pouze jeho neodborné či zlomyslné využití.

Od doby publikování zmiňovaného článku uběhly 3 měsíce, za tu dobu přibyly komentáře i články o Facebooku. Avšak ani v diskuzích, ani v článcích jsem nezaznamenal jakoukoliv konkrétní zkušenost s Facebookem ve vzdělávání. Je pravda, že byly citovány různé výzkumy, ale myslím si, že pro každého z nás je důležité si cokoliv buď vyzkoušet přímo, nebo se alespoň dozvědět, jaké zkušenosti má s danou problematikou někdo jiný. I proto jsem se rozhodl publikovat své zkušenosti s facebookovými stránkami semináře z fyziky.

Předem chci předeslat, že k Facebooku mám neutrální vztah – sám jej téměř nevyužívám a vnímám jej pouze jako jednu z mnoha služeb, která se z nějakých (nevím přesně jakých) důvodů stala fenoménem zejména mladší generace.

Stránky semináře z fyziky

Na našem gymnáziu tento rok vyučuji mimo jiné i Seminář a cvičení z fyziky. Na začátku školního roku jsem se žáky domluvil, že pro seminář založím facebookové stránky. Domluvili jsme se, že všechny důležité informace budou publikovány na těchto stránkách. Pouze dva žáci z 24 neměli svůj účet na této sociální síti, proto jsem je požádal, ať si účet založí, s tím, že mohou při registraci použít smyšlená jména. I když jsme tím porušili podmínky služby, nechtěl jsem nikoho nutit do poskytování osobních údajů. Vzhledem k tomu, že žáci nijak nespamovali a neobtěžovali ostatní, myslím, že toto porušení nemělo nijak dramatické dopady. Problematika registrace s osobními údaji šla mimo rámec fyziky, avšak myslím, že poskytování osobních údajů při každé registraci není vhodné, a nebojím se přiznat, že já sám používám několik smyšlených jmen při registraci v různých službách na jedno použití či na testování (na portálu rvp.cz jsou údaje samozřejmě pravdivé).

Po půlroce provozu vidím za facebookovými stránkami semináře téměř samé klady. Je však potřeba přiznat, že stránky byly určeny pro úzký okruh žáků se společným zájmem (fyzika), navíc jde o žáky 4. ročníku, takže stránky nebyly zaplněny různými výlevy, srdíčky, „lajky“ apod. Nemyslím, že takto koncipované využití Facebooku je plošně využitelné, klade nároky jak na žáky, tak i na vyučujícího. Avšak pro různé zájmové skupiny je Facebook ideální.

Přínosy facebookových stránek

Dořešení či rozšíření probíraného tématu

Myslím, že se každému stane, že nestihne odpovědět na dotazy žáků, nebo nás odpověď neuspokojí, avšak nevíme, jak bychom odpověděli lépe. Navíc na některé dotazy žáků odpověď v danou chvíli nevíme, nebo si jí nejsme jistí. Jako příklad mohu uvést poslední případ – kolik lidí zemřelo v souvislosti s výbuchem v Černobylu a jakým dávkám byli vystaveni záchranáři. Já osobně často do příští hodiny zapomenu buď najít odpověď, nebo když ji vím, tak ji žákům říci. I žáci často zapomenou mi dotaz připomenout. To vše lze snadno vyřešit publikováním na Facebooku. Po výuce vložím na stránky doplňující či rozšiřující informace. Také lze k výkladu na stránky umístit doplňující a rozšiřující materiál k probíraným tématům. Jako příklad lze uvést odkazy na stránky s fyzikální tematikou.

Výše uvedené lze samozřejmě realizovat na jakýchkoliv www stránkách nebo blozích. Navíc bychom měli přímou kontrolu nad obsahem – my bychom byli majiteli a bylo by na nás, co smažeme a co ne. Avšak neměli bychom uživatele – ze zkušenosti vím, že www stránky fyziky navštěvují žáci zejména před testy. Pro méně pokročilé uživatele je výhodou to, že se nemusejí zabývat technickým řešením, stačí se soustředit jen na obsah.

Komunikace a zpětná vazba

Na Facebooku lze snadno vytvářet ankety a (pokud chceme) kontrolovat, kdo (a jak) odpověděl. Jako příklad lze uvést jak různé testové otázky (např. Může lednička ochladit místnost?), tak např. i ankety organizačního charakteru. Jako příklad uvedu anketu k obsahu testu – dal jsem žákům na výběr, jestli budeme psát test z celého obsahu fyziky s tabulkami, nebo na tři témata bez tabulek.

Dále lze Facebook využít k zadávání „domácích“ úkolů, tedy zadat příklad k řešení. Ti, co mají příklad hotový, vloží řešení do komentářů. Tak můžeme hodnotit i domácí aktivitu žáků. Výhodou je i to, že řešení mohou ostatní komentovat a hodnotit. Pokud je s řešením nějaký problém, můžeme příklad vyřešit v semináři.

Navíc díky tomu, že se frekventantům semináře facebookové stránky „líbí“, mám přímý kontakt na všechny, a pokud potřebuji něco s konkrétním žákem řešit, mohu se na něj snadno obrátit. I pro žáky je to zjednodušení vzájemné komunikace.

Žáci také mohou přispívat na stránky, často vkládají různá videa a ptají se na jejich fyzikální vysvětlení.

Na facebookových stránkách semináře jsem též zveřejňoval ukázkové příklady k testům i řešení testu.

Organizační záležitosti

Řešení různých organizačních záležitostí a dotazů často výrazně zasahuje do výuky, využití Facebooku toto výrazně odbourává. Navíc je dobré, že vše je kdykoliv dostupné a „modré na bílém“, takže odpadávají různá nedorozumění. To, že lze Facebook plnohodnotně využít jako informační kanál, podle mě dokazuje i to, že jsem zapomněl při hodině domluvit termín testu a nahlásil jsem je pouze přes stránky semináře. Nikdo ze seminaristů se příští týden nevymlouval ani neohrazoval proti zveřejnění termínu pouze touto cestou.

Administrace a statistiky

Pro správce Facebook nabízí také různé statistiky a také administrační prostředí. Můžeme tak zjistit, jak se o stránkách na Facebooku „mluví“, jak se mění návštěvnost nebo také jaký příspěvek byl nejčastěji zobrazovaný.

Ukázka administrace
1. Ukázka administrace
Autor díla: Jaroslav Koreš

(Možné) nevýhody facebookových stránek

Ztráta soukromí

Asi první nevýhodou, kterou si v souvislosti s Facebookem vybavíme, je otázka soukromí. Jak jsem psal výše, řešení tohoto problému je jen a jen v uživateli.

Osobně Facebook aktivně nevyužívám, pouze reaguji na zprávy. To, jak odhalím své soukromí, vůbec nijak nesouvisí s provozováním stránek. Mnozí kolegové mají na Facebooku pouze profil a sdílejí mnohem více informací než já i se stránkami fyziky. Navíc si téměř nepřidávám žáky mezi přátele, a pokud to udělám, využívám skupiny.

Využívání Facebooku učiteli na ně samozřejmě klade vyšší nároky na zodpovědnost a opatrnost, není však důvod, aby jej učitelé nemohli (nebo dokonce jako v USA nesměli [1]) využívat.

Technické řešení

Pro někoho výhoda, pro jiného nevýhoda. Tím, že nelze publikovat libovolné soubory (např. PDF) přímo, ale přes odkaz, je nutné soubory nahrát na jiný server. Oproti vlastním stránkám tak musíme udělat 2 kroky (uploadovat někam dokument a vložit odkaz na tento soubor na Facebook).

Jako zásadní však vidím organizaci stránek – Facebook zobrazuje příspěvky chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu. Pokud chceme vidět starší příspěvek, musíme se k němu doklikávat.

Řazení podle různých kategorií nebo přehlednější navigaci v příspěvcích nelze, už jen kvůli principům Facebooku, očekávat.

Problémů může být možná více, avšak na jiný jsem při využívání nenarazil.

Časová náročnost

Pro mě největší nevýhoda. Myslím, že samotný profil jakékoliv společnosti, osoby, produktu atd. je k ničemu, pokud nemá fanouškům co nabídnout. A to, co dnes všechny zajímá, je obsah. Myslím, že už jsou nejspíš pryč doby, kdy si firmy zakládaly stránky na Facebooku, aby „tam taky byly“, a profily byly prázdné – dnes je součástí prezentace na Facebooku pravidelné aktualizování obsahu stránek.

Aby měly stránky semináře smysl, je tedy nutné je plnit obsahem, a pokud možno kvalitním. Pouze tak zajistíme, že se budou žáci pravidelně vracet. Tato činnost je časově dost náročná – od hledání tématu přes úpravu textu po odpovídání na dotazy. Řešením může být předat některému žákovi správu stránek, to mi však nepřijde vhodné.

Výše uvedené neplatí jen pro Facebook, obecně pro jakýkoliv web, který má být alespoň trochu úspěšný a který zajistí návrat návštěvníků.

Reflexe:

Zhodnocení stránek na Facebooku

Stránky na Facebooku mají určitě smysl a jsou přínosné jak pro žáky, tak pro pedagogy. Ovšem pouze v případě, že učitel počítá s tím, že se o stránky bude muset starat – vkládat příspěvky, odpovídat na dotazy a hledat témata k publikování. Vzhledem k tomu, že jsem s tímto počítal, rád mluvím o fyzice a naši žáci možnosti facebookových stránek pochopili a aktivně využili, troufám si tvrdit, že půlroční provoz byl úspěšný.

Z druhé strany musím otevřeně přiznat, že nevím, zda budou stránky fungovat např. za rok, protože oproti klasickému webu jsou starší příspěvky již „v tratolišti dějin“, a nemyslím si, že by je někdo za rok hledal, a některé příspěvky tak budu muset znovu publikovat. Hlavně však záleží na žácích – jestli budou i noví seminaristi chtít používat toto médium.

V současnosti se stránky semináře líbí 34 žákům a nejúspěšnějším příspěvkem byla otázka, jestli vzlétne letadlo z pohyblivého pásu (oslovila 437 unikátních uživatelů). I díky této otázce se podařilo přiblížit fyziku i ostatním žákům – dokonce se mě i několik žáků (neseminaristů z různých ročníků) ve škole ptalo na správnou odpověď a vysvětlení.

Citace a použitá literatura:
[1] - DOČEKAL, Daniel. Missouri zakázalo učitelům a studentům stávat se přáteli (nejenom) na Facebooku. 2011. [cit. 2012-1-28]. Dostupný z WWW: [http://www.lupa.cz/clanky/missouri-zakazalo-ucitel...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 04. 2012
Zobrazeno: 4383krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOREŠ, Jaroslav. Konkrétní využití Facebooku – stránky semináře. Metodický portál: Články [online]. 26. 04. 2012, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GH/15389/KONKRETNI-VYUZITI-FACEBOOKU---STRANKY-SEMINARE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 04. 2012 13:13
Článek nás přenáší od teorie, která v ostatních článcích převládá, ke konkrétnímu využití Facebooku. A to směrem k využití snad nejveřejnější sociální sítě k poněkud "privátnímu" účelu. A jako řešení kontaktu se studenty na škole, kde není zavedeno e-learningové prostředí, jistě hodné následování. Možné je také poohlédnout se po další (jiné) sociální síti, výběr je dosti velký.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.