Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Umění a kultura > Krajina, její podoby v nás a ve výtvarném...

Ikona prakticky

Krajina, její podoby v nás a ve výtvarném umění: Land art

Ikona inspirace
Autor: Josefína Dušková
Anotace: Článek je první částí série ke vzdělávání ve výtvarném umění. Žáci se seznamují s možnostmi různých výtvarných přístupů v práci s krajinou. Rozšiřují si pojem krajiny. Kultivují a obohacují vztah ke krajině vnitřní i vnější, rozšiřují vnímání krajiny samotné. Krajinu poznávají a výtvarně zpracují během pěti tematických celků zaměřených též na představení výtvarných směrů a přístupů ve výtvarném umění.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 2. Gymnázium » Kompetence občanská » rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 2. gymnaziální vzdělávání » Umění a kultura » Výtvarný obor » Znakové systémy výtvarného umění » na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 3. gymnaziální vzdělávání » Umění a kultura » Výtvarný obor » Znakové systémy výtvarného umění » samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: krajina, výtvarné umění, land art
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Popis projektu:

Žáci se seznamují s možnostmi různých výtvarných přístupů v práci s krajinou. Rozšiřují si pojem krajiny. Kultivují a obohacují vztah ke krajině vnitřní i vnější, rozšiřují vnímání krajiny samotné.

Krajinu poznávají a výtvarně zpracují během pěti tematických celků zaměřených též na představení výtvarných směrů a přístupů ve výtvarném umění.

 1. Land art
 2. Surrealismus
 3. Informel
 4. Současná fotografie, kresba
 5. Expresivní pojetí krajiny
Poznávají nové principy a metody práce, které samostatně uplatňují v tvůrčí práci. Osvojucí si odlišné výtvarné techniky a přístupy k tématu. Během diskuzí žák získává schopnost prezentovat svůj vlastní názor na vzniklá díla ve vzájemném respektu a toleranci. Je schopen charakterizovat jednotlivé styly a přístupy.
 
Projekt obsahuje mezioborové teoretické vazby (estetika, ekologie, dějiny umění), konkrétní příklady z dějin výtvarné kultury. Využívá individuální i skupinové práce.

Land Art – místo setkání

Obecná charakteristika výtvarné činnosti:

Skupinová práce v krajině. Žáci pracují s krajinou samotnou jako výtvarným prostředkem k vyjádření určité myšlenky. Využívají přírodní procesy a materiály.

Práce přináší přímý kontakt s krajinou a prací v exteriéru. Prohlubuje citlivost vnímání krajiny a zásahů, které se v ní dějí. Teoreticky uvádí oblast land artu na konkrétních příkladech z dějin umění.

Účelem práce není pouze výsledné výtvarné dílo, ale i sociální aspekt skupinové tvorby (skupinová dynamika – rozdělení rolí ve skupině, rozvoj komunikace, hledání něčeho, co nás spojuje).

Úvodní otázky:

Co je krajina? Co pro nás znamená? Jak ji vnímáme? Mění se náš vztah k ní?

Jaké známe zobrazení krajiny? Jak lze s krajinou pracovat ve výtvarném umění?

Motivace a seznámení s několika díly (fotodokumentace):

 • R. Morris – Observatoř, Megalitická stavba ve Stonehenge

Kdo by našel něco podobného, co už zná? Co by mohly mít tyto stavby společného? V čem jsou jiné? K čemu mohly sloužit? Proč a kdy asi vznikly?

 • Christo a Jeanne Claude – Obalené ostrovy

Proč jsou ostrovy obalené? Jaký to může mít důvod? Co to připomíná?

Jaký přístupy se v tomto díle uplatňují?

 • W. de Maria – Bleskové pole v Novém Mexiku

Co by to mohlo být, k čemu by to mohlo sloužit? Kým je spolutvořeno umělecké dílo? Co to může vyjadřovat?

Diskuze nad obrazovou dokumentací

Dejme prostor fiktivním, třeba i nereálným interpretacím v následné diskusi. Hledejme souvislosti, ptejme se po funkcích uměleckého díla, symbolice.

Výtvarná činnost – Místo setkání

Zadávání výtvarné činnosti

 • Vytvořte ve skupinách návrhy realizace a prezentujte je ostatním žákům.

Návrh bude představen formou kresby na formátu A1 a verbálně zdůvodněn.

Na základě prezentací si žáci vyberou návrh, který se pokusí společně zrealizovat v krajině.

 •  Vytvořte společnými silami objekt v krajině na téma „místo setkání“.

Najděte si konkrétní místo v krajině a pokuste se zde vybudovat stavbu, která by vás spojovala a která by pro vás byla určitým symbolem.  Místem, kde byste se chtěli setkávat.

Pracujte s  nalezenými materiály a prostředím.

Délka aktivity: 60 minut, 120 minut realizace

Aktivitu je možné realizovat i na zážitkových akcích – výlety, poznávací kurzy apod.

Pomůcky, materiál:

kamení, větve, stromy, hlína, listí, písek, v zimě možný sníh, provazy, látky, papíry, potok, vítr, atd., vše, co je v konkrétním místě k dispozici

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Krajina, její podoby v nás a ve výtvarném umění.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 04. 2012
Zobrazeno: 5949krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DUŠKOVÁ, Josefína. Krajina, její podoby v nás a ve výtvarném umění: Land art. Metodický portál: Články [online]. 02. 04. 2012, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GF/14451/KRAJINA-JEJI-PODOBY-V-NAS-A-VE-VYTVARNEM-UMENI-LAND-ART.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 02. 04. 2012 10:28
Příspěvek otevírá zajímavá témata, ale jeho stručnost a nepřítomnost dalších vazeb (doporučená literatura, další avizované články) vyvolávají obavy, že by mohl být chápán jako návod k jednorázové akci bez dalších souvislostí.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.