Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Člověk a společnost > Občanský a společenskovědní základ > Mezinárodní vztahy, globální svět > posoudí projevy globalizace, uvede příklady...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Globální – lokální

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Aktivita vede studenty k řešení globálního problému na lokální úrovni. Zároveň seznamuje studenty s organizacemi, které řeší globální problémy.
Popis

1. Volné psaní (5 min)

Studenti si během dvou minut zapíší všechny myšlenky, které je v souvislosti s tématem „Já a svět" napadnou. Své texty dobrovolníci přečtou či parafrázují ostatním. Učitel žáky nedoplňuje ani neopravuje.

2. Kartičky (10 min)

Studenti se rozdělí do dvojic. Každá dvojice obdrží kartičku s názvem jedné mezinárodní organizace (OSN, EU, NATO, MMF, Světová banka, Světová obchodní organizace). Studenti na kartičky zaznamenávají všechny informace, které o dané organizaci ví. Učitel žáky nedoplňuje ani je neopravuje.
V učitelem poskytnuté odborné literatuře (např. Společný svět, str. 256 - 272) pak žáci dohledají a na kartičku opět doplňují informace. Ty by měly především objasňovat cíle a funkce této organizace, příklady problémů a způsoby, jakými se tyto problémy snaží řešit. Kartičky se posléze vystaví v učebně. V tomto případě může učitel při průběžném sledování práce žáků ve dvojicích žáky doplňovat a korigovat.

3. Sumarizace na tabuli (10 min)

Na základě práce s kartičkami studenti na tabuli společně s učitelem vypíší, s jakými problémy se svět potýká a jak tyto problémy pomáhají řešit mezinárodní organizace.

4. Práce ve dvojici „globální - lokální" (10 min)

Každá dvojice si poté vybere jeden z problémů vypsaných na tabuli a pokusí se jeho projevy nalézt na lokální úrovni, tj. ve svém bezprostředním okolí. Dvojice analyzují tento problém, hledají jeho příčiny a hledají nejvhodnější řešení.

Dvojicím po zvolení problému pokládejte následující otázky:

Proč jste si tento problém vybrali?
Dotýká se vás osobně nějakým způsobem problém, který jste si vybrali?
Jaké má podle vás příčiny?
Můžete vy sami přispět ke zmírnění tohoto problému? Jak?

5. Prezentace před třídou (10 min)

Výsledky práce dvojice prezentují před třídou. Posluchači mají k dispozici záznamové karty, do kterých si případně doplňují poznámky k prezentacím. Především se však pokoušejí k jednotlivým prezentovaným lokálním problémům zaznamenávat způsoby, jakými mohou k řešení těchto problémů přispět oni sami.
Učitel může případně dát žákům, kteří si zapisují, opět návodné otázky (mohou být stejné jako v předchozí aktivitě).

6. Závěrečná úvaha (45 min)

Na závěr všichni studenti napíší krátkou úvahu na téma „Já a globální problémy". V ní mají vyjádřit svůj postoj k tomuto tématu i to, jak se jejich postoj vlivem získaných informací změnil. Zájemci poté přečtou části svých úvah, o kterých mohou s ostatními dále diskutovat.
Pozn.: Jde o reflexi, při které se žáci ohlíží za proběhlou hodinou.

Zpětná vazba pro učitele/Hodnocení:

Pro ověření postojového (afektivního) cíle je vytvořena především závěrečná aktivita, v níž učitel může posoudit, zda bylo u studentů cíle dosaženo.

Pro ověření dílčích cílů jsou vytvořeny takové aktivity, kde může učitel snadno studenty hodnotit.

  • V aktivitě „kartičky" lze ohodnotit výstupy (vystavené kartičky), tzn., zda byly dvojice schopny správně popsat cíle a funkce mezinárodní organizace.
  • V aktivitě sumarizace lze ohodnotit jednotlivé studenty dle jejich příspěvků při společné práci, tzn., zda student vysvětlí jak je jím vybraný problém řešen a zda je tento problém považován za problém globální.
  • V aktivitě „práce ve dvojici" lze ohodnotit správnost výběru lokálního problému ve vazbě k problému globálnímu, logickou provázanost příčin a řešení problému.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek