Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Osidlování Jižní Ameriky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Mgr. Markéta Kubešová
Anotace: Do slepé mapy žáci zakreslí významná jihoamerická města, kterými Zikmund s Hanzelkou během své cesty projížděli. Dle Atlasu dnešního světa, zaznamenají do slepé mapy inckou říši a určí státy, do kterých zasahovala.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Geografické informace a terénní vyučování » používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Regiony » lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list, Atlas dnešního světa
Klíčová slova: regiony světa, Jižní Amerika, Zikmund, Hanzelka, Inkové

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


Pracovní list:
I. Osidlování Jižní Ameriky

Citace a použitá literatura:
[1] - et al. Školní atlas dnešního světa. 1. vydání. Praha : Terra, 2000. ISBN 80-902282-2-4. 
[2] - GEO portál gymnázia Nad Alejí. Slepé mapy - Jižní Amerika. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [ geoportal.alej.cz/...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf68 kBI. Osidlování Jižní Ameriky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 09. 2008
Zobrazeno: 8529krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUBEŠOVÁ, Markéta. Osidlování Jižní Ameriky. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2008, [cit. 2020-01-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GCDD/2581/OSIDLOVANI-JIZNI-AMERIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.