Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Množiny, vztahy a operace mezi množinami

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jarmila Robová
Anotace: Pochopení a procvičování základních pojmů, vztahů a symbolů z teorie množin vede žáky ke korektnímu vyjadřování i zapisování jejich postupů a myšlenek. Příspěvek obsahuje metodické poznámky a konkrétní úlohy z této oblasti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Argumentace a ověřování » čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: V případě využití uvedených internetových adres je třeba ve výuce PC.
Klíčová slova: Matematika a její aplikace, množiny, množinové operace, Vennovy diagramy

Množiny a vztahy mezi množinami patří k základním prvkům výstavby celé řady matematických oborů, a proto představují důležitou součást učiva matematiky na gymnáziu. Bez pojmu množiny bychom těžko zformulovali definici funkce, kuželosečky, definici jevu v teorii pravděpodobnosti a také bychom jen obtížně vyjadřovali vztahy mezi číselnými množinami či dalšími matematickými objekty.

Pojem množiny, obdobně jako pojem výroku, je teoreticky náročný, a proto je na základní i střední škole zaváděn intuitivně. Množinu zde chápeme jako skupinu, popř. soubor, navzájem různých1 objektů, u kterých umíme jednoznačně rozhodnout, zda do daného souboru patří, či nikoliv. Intuitivní zavedení konkrétního pojmu vyžaduje uvedení dostatečného počtu ilustrativních příkladů. V případě, že se žáci s tímto pojmem seznamují poprvé, je vhodné při jeho výkladu uvádět příklady z nematematických i matematických oblastí, které jsou žákům dobře známé (např. množina písmen konkrétního slova, množina žáků ve třídě, množina přirozených dvojciferných čísel).

Důležité postavení mezi množinami má prázdná množina, která může být výsledkem množinových operací a reprezentuje skupiny, které nemají žádné prvky. V současné době se pro její zápis používá především symbol Ø, někdy také symbol {}. Někteří žáci kombinují oba typy zápisu a používají nesprávné značení {Ø}, které lze přečíst jako "množina, která obsahuje prázdnou množinu". Jedná se tedy o zápis jednoprvkové množiny.

Množiny obvykle zadáváme výčtem prvků (jen pro konečné množiny) či pomocí charakteristické vlastnosti jejich prvků. Je třeba zdůraznit, že v případě zadání množiny výčtem nezáleží na pořadí jejích prvků, tj. množina {x, y} je stejná jako množina {y, x}. Existuje také další způsob zadání množin, a to pomocí množinových operací s jinými množinami. S tímto způsobem zadání se žáci seznamují až poté, kdy absolvovali výklad o množinových operacích. Zapisování konkrétních množin různými způsoby patří k základním dovednostem, které by si žáci měli v tomto tematickém celku osvojit. Řešení úloh uvedeného typu umožňuje na jednoduchém materiálu procvičovat správné užívání a čtení symbolického jazyka matematiky.


Úlohy ke stažení


1 Různost prvků v množině není nezbytnou součástí intuitivní definice, je však vhodná z metodického a výpočetního hlediska.

Citace a použitá literatura:
[1] - CALDA, E. Matematika pro gymnázia. Základní poznatky z matematiky. Praha : Prometheus, 1992.  
[2] - HERMANN , J. et al. Matematika. Prima. Úvodní opakování. Praha : Prometheus, 1997.  
[3] - POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : Prometheus, 1997.  
[4] - ŠEDIVÝ, J. et al. Úlohy o výrocích a množinách pro I. ročník gymnasia. Praha : SPN, 1972.  
[5] - Interactive tests. [cit. 2009-09-08]. Dostupný z WWW: [www.univie.ac.at/future.media/moe/tests.html].  
[6] - Interactive Mathematics Miscellany . [cit. 2009-09-08]. Dostupný z WWW: [www.cut-the-knot.org].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf99 kBÚlohy ke stažení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 02. 2007
Zobrazeno: 14243krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROBOVÁ, Jarmila. Množiny, vztahy a operace mezi množinami. Metodický portál: Články [online]. 18. 02. 2007, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GBAAA/1173/MNOZINY-VZTAHY-A-OPERACE-MEZI-MNOZINAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.