Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > Český jazyk a literatura > Literární komunikace > na konkrétních příkladech popíše specifické...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Interpretace textu Erbenova Vodníka

Praktický příspěvek
inspirace
Článek popisuje možnost práce s textem v hodinách českého jazyka a literatury. Studenti pracují s textem ve skupinách. Práce je vhodná jako opakování, rozšiřující činnost při výuce látky 3. fáze národního obrození i jako motivace k výuce teorie literatury.

Tento článek by měl předat zkušenost s prací s textem v rámci výuky českého jazyka a literatury. Popisovaná aktivita měla několik cílů: překonat představy studentů o nudnosti výuky literatury skupinovým úkolem, který je založený na obecně dobře známém díle. Text i otázky jsou voleny tak, aby studenty nezaskočily svou obtížností či neznámými termíny. Zároveň otázky neměly být příliš banální, aby dostatečně podnítily diskusi ve skupině.

Hodina by měla začít krátkou řízenou diskusí na téma interpretace různých textů, učitel pravděpodobně uslyší zkušenosti buď převážně negativní, nebo nedostatečné. Avšak taková výchozí situace je právě vhodná pro plánovanou aktivitu. Pro větší inspiraci je možné využít krátké videoukázky z filmového zpracování Kytice. Učitel nastíní studentům jejich úkol: detailně rozebrat ukázku textu a zamyslet se nad souvislostmi celé sbírky na základě pomocných otázek. Text je studentům k dispozici, nalepí si ho do sešitu, úkoly s odpověďmi si také zaznamenávají, později použijí nejen jako učební text k K. J. Erbenovi, ale i jako vzorový návod k práci s textem. Důležité je rozdělení studentů do skupin, podle zkušeností je lepší, aby učitel třídu sám nenásilně rozdělil (např. označení několika dominantních jedinců za kapitány či mluvčí s možností vybrat si tým), než aby to nechal na třídě.

Následuje větší část hodiny (u aktivnější třídy celá aktivita nepřesáhne vyučovací hodinu, jindy jsou potřeba dvě hodiny) věnovaná skupinovému plnění úkolu. Učitel sleduje diskuse jednotlivých skupinek, vstupuje do nich jen na výzvu studentů.

Poté je na řadě prezentace výsledků jednotlivých skupin (vystřídají se po jedné či více otázkách), složitější úkoly nutné k názorné ukázce jsou promítnuty v powerpointové prezentaci. Učitel naslouchá výsledkům skupinové práce, pokládá doplňující otázky, opravuje zásadní chyby, avšak vyhne se nějakému trestání chybných odpovědí.

Tato aktivita se osvědčila jako zahajovací k výuce teorii literatury – žáci se následně učí odborné termíny k tomu, co sami v textu odhalili –, nebo jako doplňující program k výuce díla Karla Jaromíra Erbena. Studenti reagovali velmi vstřícně, aktivně se zapojovali do diskuse, velmi znát byla hrdost na to, že dané dílo alespoň částečně znají.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek