Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > První dojem

První dojem

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Jan Buryánek
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita umožňuje prozkoumat, jakým způsobem první dojmy ovlivňují naše hodnocení jiných lidí. Je vhodná jako úvod k tématu předsudků a stereotypů.

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami a posílit tak vědomí o jejich vlastní kulturní identitě, tradicích a hodnotách. Podporuje žáky, aby překonávali předsudky a stereotypy; vede je k tomu, aby uplatňovali tolerantní postoje vůči odlišným kulturám a respektovali odlišné systémy hodnot. Multikulturní výchova má široké uplatnění v rámci všech vzdělávacích oblastí RVP ZV. Stejně jako ostatní průřezová témata je možné MKV realizovat různými způsoby - ve formě samostatného předmětu, integrace nebo projektového vyučování. Jednotlivé formy se samozřejmě dají kombinovat.

Aktivita První dojem je poměrně krátká a dá se proto snadno realizovat jako samostatná vyučovací hodina v rámci Multikulturní výchovy, popřípadě Oosbnostní a sociální výchovy. Protože však úzce souvisí se vzdělávací oblastí Člověk a společnost, jejíž důležitou součástí je právě prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv a k rovnosti mužů a žen, je vhodné integrovat ji do vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Příspěvek tak může sloužit jako odrazový můstek pro celou řadu témat, buď v rámci oboru, nebo v rámci samostatného projektu na podobné téma.

Vlastní strukturovaný popis činnosti
 1. Vyzvěte žáky, aby si sedli do kruhu, rozdejte všem po jednom připraveném listu.
 2. Na dolní okraj papíru napíše každý za sebe první dojem o osobě na fotografii.
 3. Ať každý přehne dolní okraj papíru tak, aby nebylo vidět, co napsal, a předá svůj list sousedovi po pravé ruce.
 4. Celý postup opakujte tak dlouho, dokud papíry neoběhnou celý kruh.
 5. Vyzvěte žáky, ať rozmotají papíry a přečtou si, jak vypadaly první dojmy ostatních.

(Poznámka: Při této aktivitě by žáci neměli sedět v těsné blízkosti, aby pracovali samostatně a nenechali se ovlivnit tím, co píší ostatní.)

Reflexe/hodnocení
 • Jak jste se cítili, když jste byli nuceni rychle vyjadřovat své první dojmy?
 • Co vás nejvíc překvapilo?
 • Lišily se první dojmy vašich spolužáků? Kde to bylo nejkřiklavější? Proč?
 • Na čem byl nejčastěji založen váš první dojem? Co bylo u vás při utváření prvního dojmu rozhodující?
 • Která tvář na vás udělala nejlepší dojem a proč? Která byla nejhorší?
 • Vzpomínáte si na reálný případ, kdy vás první dojem oklamal? Popište ho.
 • Existují nějaké vnější charakteristiky, které vás vždy ovlivní při utváření prvního dojmu? Které to jsou?
 • Naučili jste se také něco o sobě? Co si z této aktivity odnášíte?

Informační zdroje:

Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vyd. Praha, NLN a ČvT 2002.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek