Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Abeceda managementu – Základy management...

Abeceda managementu – Základy managementu

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek

Tento text je součástí seriálu Abeceda managementu.


První text se věnuje definici managementu a pojmů souvisejících s managementem. Podstatná část je věnována manažerským funkcím a kompetencím, které dobrý vedoucí pracovník pro svou praxi potřebuje. Každá část bude ukončena několika kontrolními otázkami, které mohou pomoci lépe si zapamatovat základní pojmy. Věříme, že vám text pomůže utřídit si a rozvinout své řídící schopnosti.

Použitá literatura a zdroje:
BELZ, H. - SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-85839-45-8.
BĚLOHLÁVEK, F. - KOŠŤAN, P. - ŠULEŘ, O.: Management. Olomouc: Rubico, 2001. ISBN 80-85839-45-8.
DRUCKER, P.: Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.
HOFFMANN, V, - KUBR, M. - JIRÁSEK, J. - PITRA, Z.: Český manažer v procesu transformace. Praha: Česká společnost pro jakost, 1997. ISBN 80-02-01189-9.
KOONTZ, H. - WEINHRICH, H.: Management. Praha: EAST PUBLISHING, 1998. ISBN 80-7219-014-8.
KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-010-4.
MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. Praha: CODEX, 2000. ISBN 80-85963-93-0.
PALÁN, Z.: Výkladový slovník lidské zdroje. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0950-7.
PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem - praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0403-X.
PROKOPENKO, J. - KUBR, M.: Vzdělávání a rozvoj manažerů. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-250-6.
STÝBLO, J.: Personální management. Praha: Grada, 1993.
SVĚTLÍK, J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996. ISBN 80-902200-8-8.
TRUNEČEK, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003. ISBN 80-86419-35-5.
VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O.: Management: teorie a praxe pro 90. léta. Praha: Institut řízení, 1991. ISBN 80-7014-034-8.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf131 kBZáklady managementu
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám