Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Skupinová dynamika – interaktivní hry Soni...

Ikona teoreticky

Skupinová dynamika – interaktivní hry Soni Hermochové

Ikona odbornost
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Článek je úvodním textem pro šest praktických příspěvků, které obsahují aktivity zaměřené na témata osobnostní a sociální výchovy.
Téma příspěvku:Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, OSV, témata OSV, skupinová dynamika, interaktivní hra

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Ti, kteří se ve své práci zabývají praktickou prací se třídou též jako se sociální skupinou, mohou z textu čerpat náměty k navozování procesů skupinové dynamiky. Jde o průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v RVP ZV viz subtéma: „Práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny", ale i řada dalších témat jak z oblasti rozvoje osobnostního (např. sebepoznávání), tak i sociálního (komunikace; kooperace apod.) a morálního (např. oblast skupinových hodnot; komunikačně etického jednání apod.). Podobně text vychází vstříc tématům osobnostní a sociální výchovy v RVP G.

V předložené sbírce je uvedena řada možností, které jsou jednak výsledkem vlastní práce autorky, jednak byly přiřazeny osvědčené hry již známé. Hry jsou zaměřeny na ty oblasti lidského chování, které lze hrami navodit a hravě prožívat.

Aktivity jsou především z oblasti sociálně psychologického výcviku (jeden ze systémů věnujících se prakticky rozvoji osobnosti a sociálních kompetencí; jak jeho název ukazuje, má zázemí především v psychologii a věnují se mu převážně psychologové). Autorka však vybírá takové aktivity, s nimiž mohou pracovat i pedagogové. Aktivity jsou vhodné pro OSV jako samostatný časový blok (vyučovací předmět; zájmový kroužek; bloky v třídnických hodinách apod.). Některé však nevylučují využití i v jiných vyučovacích předmětech.

Aktivity jsou rozděleny do těchto základních kapitol (ty se pak dále dělí na subkapitoly):

Interaktivní hry - úvod
Představování a poznávání
Komunikace a vytváření skupin (1. část)
Komunikace a vytváření skupin (2. část)
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcítění
Agrese a prosazování

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 07. 2008
Zobrazeno: 27993krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Skupinová dynamika – interaktivní hry Soni Hermochové. Metodický portál: Články [online]. 16. 07. 2008, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2439/SKUPINOVA-DYNAMIKA---INTERAKTIVNI-HRY-SONI-HERMOCHOVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.