Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Zlaté aktivity – úvod

Zlaté aktivity – úvod

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Aisis o.s.
Článek je úvodním textem pro čtyři praktické příspěvky, které obsahují aktivity zaměřené na témata osobnostní a sociální výchovy – na procvičování sociálních dovedností.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Soubor cvičení a her byl shromážděn pro potřeby projektu „Dokážu to?" zabývajícího se osobnostní a sociální výchovou pod názvem Zlaté aktivity (Kladno: AISIS 2000). Vychází z poznání, že pro úspěšný a spokojený život potřebujeme určitou úroveň sociálních dovedností. A také ze zkušenosti, že mnoho lidí tyto dovednosti - tak trochu paradoxně - neumí užívat či je dokonce vůbec nemá. Přitom tyto dovednosti je možno (se) učit.

„Jsou to dovednosti, kterým se nelze naučit z knih a nejsou ani vrozené. Učíme se jim pokusem a omylem ve svém každodenním životě. Pro tento druh učení však máme v současné době a při převládajícím životním stylu poměrně málo příležitostí. Učíme se, bydlíme a trávíme svůj volný čas převážně ve velkých skupinách, kdy je jen malá možnost blíže se seznámit s ostatními lidmi, se kterými se setkáváme. Také společenské zvyklosti a pravidla v naší kultuře ve skutečnosti omezují naše možnosti vzájemně se lépe poznávat a dozvídat se, co si o nás ostatní lidé opravdu myslí. Často pak žijeme celá léta v mylných představách o tom, jak nás vidí lidé a jací vlastně ve skutečnosti jsme", říká - za autory projektu - docentka psychologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Soňa Hermochová.

Tyto nesprávné představy o sobě samých, ale i o druhých samozřejmě mohou náš život dál komplikovat - vedou k omylům a ke zklamáním ve vztazích mezi kamarády nebo partnery, k nedorozuměním a konfliktům v rodinách. K tomu, abychom dětem alespoň z části nahradili omezené možnosti přirozeného učení, nabízejí autoři Zlatých aktivit modelové situace. Při nich si děti mohou vyzkoušet a zažít sociální dovednosti formou her a cvičení, naučit se své reakce a chování přesněji vnímat, chápat jeho příčiny a důsledky. A případně je vědomě a záměrně ovlivňovat.

Cíle aktivit - souhrnný přehled:
  • děti budou vedeny k vnímání pocitů, myšlenek, potřeb u sebe i u druhých lidí - cílem je poznání sebe sama a porozumění jiným lidem;
  • děti si uvědomí, že při svém chování v jakékoli situaci mají možnost volby, že se nemusí chovat podle toho, jak si přejí ostatní (tlak skupiny), ale mohou se rozhodovat sami a přebírat tak zodpovědnost za to, co dělají - cílem je rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí;
  • k jednomu z důležitých momentů dochází, když si děti uvědomí, že mohou vyjadřovat své postoje, myšlenky a pocity - tím jsou též vedeny k tomu, aby se jimi více zabývaly - cílem je, aby se děti učily srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity; při diskusích, společných polemikách a opakovaných zkušenostech se dětí učí tolerovat chování, pocity, názory a myšlenky druhých lidí - cílem je rozvoj schopnosti respektovat druhé lidi a uvědomění si skutečnosti, že mám právo být respektován;
  • součástí aktivit je přirozené navození modelových situací, ve kterých děti mohou hledat optimální řešení - cílem je rozvoj schopnosti přirozenou formou řešit problémové situace;
  • cílem aktivit je rozvoj dovedností, které dětem pomohou lépe zvládat zátěžové situace, krize, odmítnout nevhodné způsoby chování, ale i alkohol, drogy, kouření apod. - cílem je zvýšit schopnost odolávat vůči potencionálním úskalím, nebezpečím a krizím.

Použitá literatura:
Zlaté aktivity. Kladno: Aisis, 2000.

Navazující články
Zlaté aktivity I.
Zlaté aktivity II.
Zlaté aktivity III.
Zlaté aktivity IV.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek