Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Projekt Výtvarníci v československých legiích...

Ikona informativni

Projekt Výtvarníci v československých legiích - úvod

Autor: Lucie Boucher
Anotace: Výukový materiál zpracovává příběhy deseti českých výtvarníků, kteří se během 1. světové války přihlásili do československých legií.

Vytvořené pracovní listy dějepisné a výtvarné, včetně metodického průvodce pro učitele, umožňují realizaci projektové výuky na toto ne příliš diskutované téma. Výuka je pojímána nejen dějepisně a výtvarně, ale zároveň řeší otázky vlastní identity, vztahu k zemi, ve které žijeme a k jazyku. Zabývá se též širším tématem multikulturalismu.

Dějepisné materiály se soustřeďují zejména na otázky motivace lidí k odchodu do zahraničí, proces integrace v nové vlasti, důvody k rozhodnutí bojovat za nezávislé Československo a vyrovnání se s válečnou zkušeností. Projekt se zaměřuje na legionáře, kteří pobývali v různých koutech světa, a mapuje tak všechny tři složky zahraničního vojska - ve Francii, Rusku a Itálii. Metodicky vycházejí z moderního pojetí výuky dějepisu, kdy se žáci učí pracovat s různými druhy pramenů (textovými i obrazovými), tím se mimo jiné posiluje jejich dovednost číst s porozuměním rozmanitá sdělení.

Výtvarné materiály se zaměřují na konkrétní díla autorů a na jejich detailnější poznání. Umožní žákům seznámit se s moderními výtvarnými směry před první světovou válkou i po ní. Pracovní listy nabízejí prostor pro tvůrčí vyjádření vlastních názorů, pocitů a postojů prostřednictvím výtvarného a písemného projevu.

Mezi deseti výtvarníky figurují známá jména jako František Kupka, Otto Gutfreund, Emil Filla, Vojtěch Preissig nebo Oskar Brázda, ale také méně známí umělci, které tak díky projektu mohou žáci i jejich učitelé objevit jako František Parolek, Kamil Cipra, Antonín Číla, František Mička a Jan Angelo Zeyer.

Výukové materiály jsou zpracovány pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy; jsou rozděleny na dvě části:

1)  Materiály pro žáky pro práci ve třídě, které obsahují dějepisné a výtvarné pracovní listy a medailonky jednotlivých umělců – legionářů.

2) Metodický průvodce pro učitele, který obsahuje návod, jak s pracovními listy a žáky pracovat; dále veškeré biografické údaje o umělci - legionáři shrnuté do souborné verze medailonku.

Práci s pracovními listy lze rozdělit do několika výukových hodin, nebo ji soustředit do jednoho projektového dne. Je možné si vybrat i jen část nabídnutých úkolů. Není nutné pracovní listy tisknout, lze je jen žákům promítat nebo menším skupinám ukázat na obrazovce počítače.

Medailonky pro učitele obsahují kompletní biografické údaje, doporučenou literaturu a přehled míst, kde je možné shlédnout díla jednotlivých umělců.

Medailonky pro žáky jsou zjednodušenými texty, které žáci uvádějí do umělcova života.  V úvodní fázi práce se žákovskými medailonky lze žáky vyzvat, aby každý tematický okruh v něm obsažený, shrnuli do vlastního názvu. To jim umožní text hlouběji analyzovat a lépe pochopit.

Obecné úvodní metodické kapitoly pro učitele napomohou pedagogům lépe se v celé problematice orientovat, a to nejen v historickém a uměleckém kontextu, ale zároveň i v otázkách multikulturalismu a bilingvismu. Je dobré jimi tedy začít.

Realizátor: Spolek Česká škola bez hranic, www.csbh.cz, csbh@csbh.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výtvarníci v československých legiích.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 13. 05. 2014
Zobrazeno: 1815krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOUCHER, Lucie. Projekt Výtvarníci v československých legiích - úvod. Metodický portál: Články [online]. 13. 05. 2014, [cit. 2019-10-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18687/PROJEKT-VYTVARNICI-V-CESKOSLOVENSKYCH-LEGIICH---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.