Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Království dětských knih I

Království dětských knih I

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Šárka Bartošová
Soubor jednotlivých pracovní listů je určen pro žáky 2. - 5. tříd, kteří již plynule čtou.

Knihy, nenápadné součásti lidského světa, obohacují náš vnitřní život a pomáhají nám ve světě lidí a věcí. Nám - dospělým, kteří jsme k nim v mládí nalezli cestu, je líto, že v době rozmachu elektronických médií si ke knize najde cestu málokdo. A my všichni dospělí bychom měli být příkladem dnešním dětem v tom, jak si k takové krásné věci cestu najít a děti to učit. Vždyť kniha je také médiem, prostředníkem, který informace zprostředkovává. Nabízí však stále něco víc než technické obrazy světa, není nahraditelná filmem, televizí, záznamem na disketách a kompaktních discích.

Jak přivést ke knize dnešní žáky? Jak pomoci žákům orientovat se ve velkém množství nabídek? Jak jim pomoci vyhledávat si informace a ty dále zpracovávat a efektivně využívat? Jak knihy žákům zpřístupnit a jak jim ukázat jejich jedinečnost? Takovéto otázky si každým dnem pokládáme. Nejdůležitější je naučit žáky knihu vnímat, sžívat se s ní a její příběh pomyslně prožít. Proto je dobré ve třídách postupně zavádět pravidelné čtenářské dílny, při kterých si žáci potichu čtou přinesené knihy nebo pracují ve skupinkách se zadaným textem. Následující práce s knihami a s vybranými texty jsou jen ukázky a příklady námětů, jak je možno žákům knihu přiblížit. Protože kladný vztah ke knize a následné porozumění textu je velmi důležité pro další rozvíjení a celoživotní vzdělávání.

Následující texty a práce s nimi jsou určeny především pro mladší čtenáře. Je vhodnější tyto texty a vybrané úkoly nejprve zpracovávat společně a poté bystřejším čtenářům dávat některé úkoly zpracovávat samostatně. V souboru pracovních listů Království dětských knih naleznete úryvky jak ze známých knih, tak i z knih, které jsou méně obvyklé.

Seznam vybraných knih:
Pracovní list 1 - HRUBÍN, F.: Dětem. Praha: Albatros, 1997.
Pracovní list 2 - HRUBÍN, F.: Říkejte si se mnou. Praha: Albatros, 1996.
Pracovní list 3 - BORSKÁ, I.: Mirka s Jirkou sami doma. Praha: Albatros, 1978.
Pracovní list 4 - BRUKNER, J.: Klíč od království. Praha: Albatros, 1996.
Pracovní list 5 - SVĚRÁK, Z.: Tatínku, ta se ti povedla. Praha: Albatros, 2005.
Pracovní list 6 - BŘEZINOVÁ, I.: Lentilka pro dědu Edu. Praha: Albatros, 2006.
Pracovní list 7 - DENKOVÁ, M.: Pohádková zahrada. Praha: Euromedia Group, 2003.
Pracovní list 8 - MALINSKÝ, Z.: Pohádky ze Sluneční ulice. Praha: Amulet, 2000.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek