Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Učebnice

Učebnice

Informativní příspěvek
Autor VUP Praha
Časté dotazy - učebnice.

Odborné dotazy a připomínky k funkci portálu posílejte na e-mail.


Jaká bude koncepce v tvorbě učebních textů (učebnic)? Budou nám učebnice vytvářeny na zakázku (tzv. na tělo)?

Učebnice si může pedagog tvořit sám?

Již dnes jsou nabízeny učebnice zpracované podle RVP ZV, kdo je bude schvalovat (schvaluje tyto učebnice VÚP)?

Při tvorbě ŠVP jste využívali stávající učebnice? Můžete nám doporučit některé konkrétní? (poznámka - dotaz byl směrován na ředitele pilotní školy)


Jaká bude koncepce v tvorbě učebních textů (učebnic)? Budou nám učebnice vytvářeny na zakázku (tzv. na tělo)?
Každá škola sice bude mít trochu jiný ŠVP, variabilita se však bude týkat zejména specifikace očekávaných výstupů a distribuce učiva do ročníku. Obsahové jádro vzdělávání bude společné, protože jej definuje RVP ZV, tudíž z něj bude možné při tvorbě učebnic vyjít.
Podle současného zájmu nakladatelů o RVP ZV je zřejmé, že vydavatelé hodlají budoucí učebnice tvořit v souladu RVP ZV a potřebami škol. Aby vyhověli variantnosti ŠVP, půjdou nejspíš cestou určitých základních textů, které budou v souladu s tematickými celky jednotlivých vzdělávacích oborů RVP ZV, a jejich variabilního skládání (volné listy, tematické brožurky) či doplňování četnými jinými texty a informacemi (přílohy, odkazy na jiné publikace, propojení s internetem atd.). Osvědčuje se i model "encyklopedických" učebnic se základním textem a řadou doplňujících (rozšiřujících) informací různého charakteru (obtížnosti, návaznosti na další témata), které mohou žáci využívat podle dosažené úrovně osvojení základního učiva, podle zájmu, konkrétních úkolů atd.

Učebnice si může pedagog tvořit sám?
Ve shodě se školským zákonem (§27, odst. 2) mohou školy kromě učebnic a učebních textů schválených MŠMT používat i jiné, které nejsou v rozporu s cíli vzdělávání, jež stanovuje školský zákon, a s příslušným RVP. Je tedy možnost vytvářet i vlastní texty. Je zřejmé, že každý pedagog nezvládne tvorbu vlastní učebnice, ani by to nebylo efektivní. Ale naskýtá se možnost pro kreativní učitele nebo skupiny učitelů, aby si vytvořili v případě dobrých materiálních a finančních podmínek školy "učebnici pro potřebu svých žáků". To znamená učební texty nejen odpovídající vzdělávacímu obsahu, ale také přímo podporující metody práce, kterými chce učitel (učitelé) navozovat dosahování očekávaných výstupů a směřovat k utváření klíčových kompetencí. Na řadě škol se o takové texty již pokoušejí, využívají nejen stávající učebnice (většinou hned několik), ale i řadu dalších textů - dětskou literaturu, encyklopedie, časopisy, internet atd.

Již dnes jsou nabízeny učebnice zpracované podle RVP ZV, kdo je bude schvalovat (schvaluje tyto učebnice VÚP)?
Pokud jsou téměř současně se schválením RVP ZV (nebo před schválením úprav) nabízeny učebnice připravené podle tohoto dokumentu, pak je to přinejmenším varující a školy by měly velmi pečlivě vážit, co se jim nabízí, jak je učebnice v souladu se schválenou verzí RVP ZV, jak se liší od současných učebnic, co přináší nového, kdo učebnici nabízí atd. Pokud bude vydavatel usilovat o schvalovací doložku MŠMT, bude muset postoupit učebnici do schvalovacího řízení. Kvalifikovaní recenzenti (případně i pracovníci VÚP) budou posuzovat mimo jiné i celkový soulad učebnice s RVP ZV.

Při tvorbě ŠVP jste využívali stávající učebnice? Můžete nám doporučit některé konkrétní? (poznámka - dotaz byl směrován na ředitele pilotní školy)
Pokud by byly učební osnovy ŠVP vytvářeny podle učebnic, šlo by o vážný omyl. ŠVP musí být obecnější a umožňovat použití většího počtu učebnic, případně tvorbu vlastních variantních textů. Je těžké určit konkrétní učebnice, my si vytváříme i řadu vlastních textů, které korespondují s metodami, které uplatňujeme ve výuce, využíváme internet, řadu encyklopedií, knihy pro děti, časopisy atd.
Některé konkrétní náměty pro výuku a s nimi související učební texty vytvořené učiteli budeme uveřejňovat i na tomto vzdělávacím portálu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám