Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Začínáme se školním parlamentem IV.

Začínáme se školním parlamentem IV.

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Kamila Petrovská
Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.
Trénink zvolených zástupců

Volby úspěšně proběhly, všichni znají nové členy parlamentu. Nyní je důležité, aby zvolení žáci prošli určitým tréninkem či školením. To by mělo vést k tomu, že školní parlament bude fungovat jako tým a jeho jednotliví členové budou znát dobře svoji roli, budou se s ní ztotožňovat a mít k ní potřebné dovednosti. Trénink může probíhat částečně v době zasedání parlamentu, částečně v jiném čase. Osvědčil se prožitkový kurz pro členy parlamentu, kterým můžete volební období zahájit. Zde by se měli žáci naučit týmové spolupráci a dovednostem potřebným pro dobré fungování parlamentu jako naslouchání, konstruktivní diskuse, tolerance jiných názorů apod. Kurz je velkým přínosem v motivaci žáků pro práci ve školním parlamentu a v podpoře pocitu sounáležitosti se skupinou. Takový kurz si můžete buď uspořádat sami, nebo využít některé organizace, která se zážitkovými kurzy zabývá (kurzy specializované pro školní parlamenty nabízí například projekt POLITEIA - www.politeia.cz).

Témata, která by se měla při tréninku zvolených zástupců objevit:
  • definování role zástupce - kompetence, práva a povinnosti
  • komunikativní dovednosti (aktivní naslouchání, diskuse, prezentace vlastního názoru)
  • týmová spolupráce
  • speciální dovednosti pro zasedání parlamentu - poznámky z průběhu zasedání, cesty k demokratickému způsobu rozhodování, plánování, rozdělení rolí apod.
  • metody zpětně vazby a evaluace práce parlamentu
  • jak informovat o práci parlamentu vedení školy, zaměstnance, žáky, rodiče
  • publicita - možné cesty prezentace výsledků práce parlamentu

Na začátku volebního období může být s každým zástupcem podepsána smlouva, která podpoří vážnost žákovského parlamentu. Smlouva může být součástí inauguračního obřadu. Jako podklad k vytvoření jejího obsahu může sloužit aktivita Ideální člen parlamentu (viz aktivity k části Volby). Zde naleznete příklad toho, jak může vypadat smlouva se zvolenými zástupci parlamentu.

Aktivity pro trénink zvolených zástupců

Objekty - hra vhodná k procvičení komunikativních dovedností a uvolnění atmosféry.

Kuličková debata - aktivita podporuje umění konstruktivní diskuse, zapojuje do ní i žáky, kteří se normálně moc neprojevují, a naopak usměrňuje ty mnohomluvné.

Noční můra - aktivita vede účastníky k zamyšlení nad možnými problémy, které by se během práce parlamentu mohly objevit.

Bingo - zahřívací aktivita vhodná k prolomení bariér mezi žáky. Členové parlamentu se o sobě dozvědí nové věci, porovnají, co mají společného.

Co se nás týká - aktivita pomáhá žákům pojmenovat témata vhodná k řešení na zasedáních parlamentu a naopak ta, která jsou mimo jeho kompetence.

333 - žáci se učí pracovat s určitým finančním rozpočtem.

Parlamentní hantýrka - žáci vysvětlí pojmy, které se ve školním parlamentu používají a přiřadí k nim správné významy.

Nejhorší na světě - aktivita vhodná pro pojmenování znaků dobrého parlamentního zasedání.

Další vhodné aktivity:

Evaluační dotazník, Evaluační mřížka, Evaluační kolotoč (podrobný popis her najdete v článku Začínáme se školním parlamentem VI).

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org
www.schoolcouncilswales.org.uk

Odkazy na další díly
Začínáme se školním parlamentem 1
Začínáme se školním parlamentem 2
Začínáme se školním parlamentem 3
Začínáme se školním parlamentem 5
Začínáme se školním parlamentem 6

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf126 kBVhodné aktivity
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám