Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Talnet – online k přírodním vědám - aktualizovaná...

Talnet – online k přírodním vědám - aktualizovaná verze

Informativní příspěvek
Autor Monika Lokajíčková
Informace o projektu pro mimořádně nadané žáky.

Jedná se o aktualizovanou verzi tohoto článku.


Projekt Talnet se již od roku 2003 zabývá identifikací a systematickou prací s nadanými žáky ve věku od 13 do 19 let. Nabízí tak pro ně možnost dalšího vzdělávání a snaží se podnítit zájem mladých talentů v oblasti přírodních věd.

Hlavní náplní projektu jsou kombinované kurzy, které se zaměřují na pestrou škálu témat z biologie, chemie, geografie, matematiky, astronomie, modelování, meteorologie, materiálů, teorie relativity či optiky. Probíhají převážně online, proto nabízí příležitost nadaným a zvídavým žákům z kteréhokoli regionu. Stačí pouze počítač s přístupem na internet. Kurzy probíhají v několika blocích - dvou výukových, kde jsou studentům Talnetu předkládána zajímavá témata a náměty k přemýšlení ze zvoleného oboru společně s úkoly, nad kterými mohou s instruktory diskutovat a dále rozvíjet diskuse o tématech, která je zajímají. Po skončení výukového bloku pracují studenti na individuálním projektu, což jim poskytuje poměrně široký prostor k seberealizaci. Projekt studenti obhajují před ostatními spolužáky online a prezentují na prezenčních soustředěních, která umožňují také sociální kontakt a příležitost osobně poznat podobně zaměřené vrstevníky.

Nedílnou součástí aktivit Talnetu jsou odborné exkurze na různá odborná a vědecká pracoviště s online přípravou, která lépe umožňuje využít nabízené možnosti. Kromě prohlídky tedy mohou účastníci s podporou instruktora-specialisty vyzkoušet různé pokusy a provést měření, na které je připravily předcházející online lekce.

Protože nevycházíme z předpokladu, že nadaní žáci se prosadí sami, snažíme se také informovat učitele o tom, jak je identifikovat a jejich schopnosti dále rozvíjet. Součástí nabídky Talnetu je tedy online seminář pro učitele, který se na tyto otázky zaměřuje.

Do standardní nabídky projektu se také pomalu zařazují mezinárodní aktivity. Protože nadaní žáci jsou skupinou se specifickými vzdělávacími potřebami, jejichž zájem není možné uspokojit pouze na území České republiky, uvědomili jsme si potřebu evropské spolupráce. V rámci projektu proto na jaře 2008 proběhl pilotní běh mezinárodního projektu Talnet International založený na kombinaci online aktivit a prezenčního setkání. Zahraničními partnery se stali Slováci, Němci a Španělé s podobně zaměřenými projekty. Odborné zázemí pro kurz robotů, který tvořil hlavní náplň, zajistilo německé DLR (German Aerospace Center). Kromě rozšiřování nabídky aktivit, setkávání a kooperace českých a zahraničních žáků nad odborným problémem považujeme za důležité pro zlepšení podmínek pro mimořádně nadané i setkávání instruktorů pracujících s talentovanou mládeží a výměnu informací a know-how i na poli neformálního vzdělávání, což takovýto mezinárodní projekt velmi dobře umožňuje.

Projekt prochází od roku 2003 neustálým vývojem, s cílem co nejvíce vzdělávání v Talnetu zkvalitnit. Kromě rozšiřování věkové hranice účastníků i nabídky kurzů a aktivit využíváme také nových forem online komunikace a nástrojů. Nové příležitosti, které online vzdělávání a online komunikace přinášejí, nám umožňují lépe reagovat na potřeby nadaných žáků a zlepšovat tak podmínky pro jejich rozvoj.

Více informací na webových stránkách projektu www.talnet.cz.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek