Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 5. ...

Ikona teoreticky

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 5. část

Ikona odbornost
Autor: Emil Calda
Spoluautor: RNDr. Eva Zelendová
Anotace: Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v RVP G.
Téma příspěvku:Nadaní žáci
Klíčová slova: Matematika a její aplikace, rovnice, funkce

Tento text navazuje na příspěvky Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část, Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. část a Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 4. část.


V páté části našeho seriálu se budeme věnovat řešení rovnic a některým vlastnostem funkcí. Články, které vám předkládáme dnes, vedou žáky kromě jiného:

  • k určování, zařazování a využívání pojmů, k analýze a zobecňování jejich vlastností;
  • k vytváření zásob matematických pojmů, vztahů, algoritmů a metod řešení úloh a k využívání osvojeného matematického aparátu.

(viz Cílové zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia) a naplňují tím následující očekávané výstupy (viz Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G):

ČÍSLO A PROMĚNNÁ

Očekávané výstupy
žák

  • operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty
  • řeší lineární a kvadratické rovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení
  • geometricky interpretuje číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuje řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav

V článku Profesor Ypsilon o bludných kořenech v patamatematice je hledání kořenů rovnic přirovnáváno k práci provazochodcově na laně napjatém nad hlubinou. Při slově provazochodec se mi okamžitě vybavil český film Rozmarné léto z roku 1967, kde si kouzelníka a provazochodce Arnoštka zahrál režisér tohoto filmu Jiří Menzel. V roli provazochodkyně Anny zazářila Jana Preissová.

1.
2.

Fotografie z filmu můžete porovnat s kubistickými akvarely Josefa Čapka z roku 1926:

Provazochodkyně Anna jako výběrčí
4. Provazochodkyně Anna jako výběrčí

 


Kouzelník Arnoštek
3. Kouzelník Arnoštek

 

Na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět byl letos uveden kanadsko-norský film Provazochodci. Kanadský režisér českého původu Petr Lom se ve svém dokumentu soustředil na sirotky žijící ve městě Jengisar, kteří se učí umění provazochodectví, jenž tu je národní tradicí. Chůzi na provaze využívá kamera k výtvarně i emočně silným metaforám o vrávoravém vzdoru proti čínskému útisku. (Více na www.jedensvet.utb.cz/index.php?script=read&id_clanky=14.)

Provazochodec je i na obálce týdeníku The New Yorker (ze září 2006), která byla vyhlášena nejlepší obálkou amerických časopisů v roce 2007. Provazochodec se snaží udržet rovnováhu nad prázdným bílým prostorem a teprve když čtenář první stranu časopisu otočí, tak zjistí, že provazochodec kráčí na laně nataženém nad New Yorkem. Jak na svém webu popisuje výtvarník John Mavroudis, k nápadu na tuto obálku ho inspiroval příběh Philippeho Petita, který v srpnu 1974 přešel s tyčí na laně nataženém mezi oběma věžemi Světového obchodního střediska.

Vraťme se ze světa umění zpět k učitelské profesi. Není učitel vlastně provazolezec, který každý den (řečeno slovy Lawrence Ferlinghettiho) „...vylézá až k visutému lanu vlastní výroby a balancujíc nad mořem očí, nad mořem tváří a krok za krokem se posouvá na druhou stranu dne"?


1 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních, ročník 62, č. 8.
2 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních, ročník 61, č. 10.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 05. 2008
Zobrazeno: 5446krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CALDA, . Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 5. část. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2008, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/2311/NADANI-ZACI-NA-GYMNAZIU-A-MATEMATIKA-5-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.