Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace – Geografie: Terénní zeměpisná exkurze
Odborný článek

Virtuální hospitace – Geografie: Terénní zeměpisná exkurze

12. 9. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Miloš Bukáček

Anotace

Žáci během terénní zeměpisné exkurze navštíví meteorologickou stanici ve Svratouchu, přírodní památku Pivnice, dále pak provedou komplexní geografický průzkum sídla Proseč a na závěr zamíří do přírodní rezervace Maštale, kde změří vydatnost pramene a orientují se v krajině bez mapy a s pomocí buzoly.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučujícím Mgr. Milošem Bukáčkem a s RNDr. Jaroslavem Vávrou, Ph.D., z katedry geografie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o exkurzi a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v pondělí 19. 9. 2011 od 17.00 do 17.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde. 

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – KÜHNLOVÁ, H. Školní pedagogický projekt. In Geografické rozhledy. Ročník 10, číslo 2, 2000.
[2] – ROMPORTL, D. Toulovcovy Maštale a okolí - nejmenší skalní města ve východních Čechách. In Geografické rozhledy. Ročník 17, číslo 4, 2008.
[3] – ZÁLESKÝ , J. Terénní výuka. In Geografické rozhledy. Ročník 19, číslo 2, 2009.
[4] – Mapa mikroregionu 1 : 25 000. Mapa PR Maštale 1 : 15 000. Sdružení obcí Toulovcovy Maštale,
[5] – Velký autoatlas. Česká republika. Slovenská republika. 6. vydání. Praha : Kartografie, 1996. ISBN 80-7011-336-7.
[6] – Geoprohlížeč ČÚZK. 2011. [cit. 2011-09-12]. Dostupný z WWW: [http://geoportal.cuzk.cz/cuzk_wmsklient/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
Seznam příloh
zip
22.46 kB
Archiv
terenni-zemepisna-exkurze
pdf
151.37 kB
PDF
prehledna-mapa-zajmoveho-uzemi
pdf
51.76 kB
PDF
pracovni-list-meteorologicka-stanice-svratouch
pdf
300.78 kB
PDF
mapa-pivnice
pdf
54.69 kB
PDF
pracovni-list-prirodni-pamatka-pivnice
pdf
298.83 kB
PDF
mapa-prosec
pdf
57.62 kB
PDF
pracovni-list-komplexni-geograficky-pruzkum-prosec
pdf
1.88 MB
PDF
mapa-mastale
pdf
15.63 kB
PDF
azimut
pdf
658.2 kB
PDF
meteorologicka-stanice-svratouch-studenti
pdf
555.66 kB
PDF
prirodni-pamatka-pivnice-studenti
pdf
892.58 kB
PDF
prosec-land-use-studenti
pdf
614.26 kB
PDF
prosec-struktura-obchodni-site
pdf
260.74 kB
PDF
prosec-mentalni-mapa
pdf
123.05 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
161.13 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miloš Bukáček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Mezioborove presahy:

 • Gymnázium
 • Fyzika

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

pracovní listy a mapy pro žáky (viz příloha), milimetrový papír, buzola, samolepky na vytyčení trasy, barevné fixy