Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > > > > > > > > Dřevo stokrát jinak

Ikona prakticky

Dřevo stokrát jinak

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Věra Reisová
Anotace: Žáci se zrakovým postižením se prostřednictvím projektu seznamují se dřevem a jeho významem. V příloze článku najdou učitelé praktické ukázky pracovních listů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » uplatňovat základní zásady chování v přírodě
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 1. období » zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a příroda » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišit důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Fyzika
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Zeměpis
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Dějepis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Environmentální výchova » Ekosystémy
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Pracovní list v Braillově písmu, Pichtův psací stroj, lupa (a další optické pomůcky dle postižení žáků), uvedená literatura, dílenské pracovní náčiní užívané k opracování dřeva, videokazeta o výrobě papíru, odměrný válec, dřevěný kvádr, váhy, slovníky, přírodniny na poznávačku, kuchyňské potřeby
Klíčová slova: projekt, dřevo, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Dějepis, Přírodopis, Biologie, Zeměpis, Geografie, Fyzika, Chemie, dřeviny

V květnu se konal na druhém stupni naší ZŠ a MŠ pro zrakově postižené (Lazaretní 25, Plzeň) projektový den s názvem „Dřevo stokrát jinak". Projektový den byl zaměřen na seznámení žáků se dřevem a na posilování týmové spolupráce mezi žáky.

Cílem projektu bylo jednak zábavnou formou přiblížit žákům význam dřeva, jeho všestranné využití, ale také nutnost ekologické ochrany lesních porostů a s ní související třídění odpadu. Dalším úkolem projektu byl rozvoj týmové spolupráce - určení rolí v týmu, prosazení se ve skupině, obhájení vlastního názoru, rozvoj schopnosti spolupráce s druhými u žáků různého věku a různé úrovně znalostí.

Den zahájili žáci přípravou občerstvení z plodů z našich i cizokrajných dřevin a toto občerstvení odpoledne nabídli rodičům. Poté byli rozděleni do pěti skupinek. Každá skupina byla tvořena žáky různých tříd.

foto
foto
Příprava občerstvení pro rodiče

Během následujících pěti vyučovacích hodin se žáci seznámili se dřevem hned z několika různých úhlů. Určovali jednotlivé druhy dřevin běžných v našich lesích a zároveň se některé z nich naučili pojmenovat i v německém jazyce.

Charakterizovali jednotlivé lesní biomy, seznámili se s metodami zpracování dřeva a s užitím dřeva v historických stavbách. Krok za krokem si prošli historický i současný postup výroby papíru. Pro zajímavost si každý člen skupiny našel své znamení, které v keltském horoskopu symbolizují druhy stromů.

Dále se žáci seznámili s nástroji, které se užívají k opracování dřeva. Pomocí měření a výpočtů porovnávali tvrdost různých druhů dřev.

V rámci českého jazyka si přečetli řadu literárních textů souvisejících s tematikou dřeva a také se pokusili vytvořit vlastní slohový útvar.

foto
Poznávání různých druhů dřevin

foto
Vážení a měření

Projekt hodnotíme jako úspěšný. Splnil očekávání ze strany učitelů i žáků. Žáci nejen že se seznámili se dřevem jakožto přírodninou a pochopili jeho místo v přírodě, ale byl jim objasněn i význam této suroviny pro život člověka, a to i v historickém kontextu. Vyzkoušeli si i spolupráci v rámci týmu. V závěrečném hodnocení projektu žáci projevili zájem o zopakování podobné akce.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf84 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 10. 2008
Zobrazeno: 12427krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
REISOVÁ, Věra. Dřevo stokrát jinak. Metodický portál: Články [online]. 08. 10. 2008, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/zeměpis/2684/DREVO-STOKRAT-JINAK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.