Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Učební pomůckou motivujeme k poslechu s porozuměním...

Ikona prakticky

Učební pomůckou motivujeme k poslechu s porozuměním i k mluvení

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Helena Havlíčková
Anotace: Jediná motivační pomůcka, kterou si žáci sami mohou vytvořit, poskytuje početné možnosti při výuce cizího jazyka.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
  2. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 1. období » vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: papír, tužka, eventuálně barevné pastelky
Klíčová slova: jazykové dovednosti, motivace, jemná motorika, poslech a mluvení

V dětství jsme mnohokrát skládali vlaštovky (paper planes), solničky (fortune tellers) či lodičky (boats). Vždycky to byla příjemná a radostná činnost. Nebude tedy od věci vnést podobného ducha do hodiny angličtiny. Společně budeme skládat, tvořit, trénovat jemnou motoriku (fine motor skills) a současně jazyk. Budeme tedy rovněž podporovat žákovy schopnosti pracovní, schopnosti řídit se anglickými pokyny učitele i schopnosti spolupráce s ostatními žáky.

Dnešní skládanka bude velmi jednoduchá, ve výsledku však mnohostranně využitelná. Složíme si sáček. Nebudeme potřebovat více než list papíru, který už mohl být z jedné strany popsaný (scrap paper).

Příprava, pomůcky

sáček
sáček
Autor © Helena Havlíčková

Přeložíme papír na poloviny, popsanou stranou dovnitř

Volné okraje nyní přeložíme dvakrát, ale vždy jen asi jeden centimetr. Vznikl sáček, jemuž jakoby někdo ustřihl dno. Uzavřeme ho tak, že roh s dvojitým přeložením přeložíme až k okraji tak, že vznikne trojúhelník. Totéž nyní uděláme s druhým rohem, ale vsuneme jej do kapsičky, která vznikla dvojím přeložením. Sáček je hotov.

Využití pomůcky k výuce jazyka

1 Maskot zapomnětlivého učitele

„Chtěl jsem si vzít třídního maskota (medvídka, maňáska…), ale zapomněl jsem ho ve sborovně.“ Zatímco se žáci věnují krátkému zahřívacímu úkolu, rychle složím „sáček první pomoci“ a nakreslím na něj obličej. Je tu nový třídní kamarád, který umí jen anglicky. Žáci mu dají jméno a již mohou odpovídat na jeho otázky, ptát se ho, vést s ním dialog. Procvičovaný jev je na volbě učitele.

2 Obálky na lístečky

Učitelé jazyka jsou pověstní neustálým stříháním lístečků a připravováním jejich sad do obálek pro dvojice nebo skupiny ve třídě (domino, pexeso, přiřazování – matching, jigsaw puzzle…). Spotřebu obálek snížíme, když je nahradíme našimi sáčky z recyklovaného papíru již z jedné strany popsaného. Mohou je vytvořit žáci sami pro svou budoucí aktivitu.

3 Role playing

Tentokrát si každý žák vytvoří svého maňáska. Můžeme promítnout obrázek uvedený výše. Učitel předvádí postup skládání sáčku a popisuje vše anglicky. Např.

Take a sheet of paper. Fold the sheet in two. Now fold the edges twice. The bag is now open on both sides. We have to close it. Fold this corner up till it meets the other side. Fold the other corner up till it meets the other side. Put it under the folded edges. Your bag is ready.

Každý žák má teď svůj sáček. Nyní podle zadání role či podle vlastní fantazie nakreslí na sáček obličej a maňáskový dialog může začít. Může se odehrávat ve dvojici i ve skupině. Zkusili byste sehrát i papírové maňáskové divadlo v angličtině?

4 Kompozice

Tvar sáčku vyvolává další asociace. Domeček? Žáci si mohou vytvořit reliéfní obrázek domečku se zahrádkou tak, že sáček vlepí do obrázku jako domeček. Odděleně pak nakreslí a vystřihnou obrázek jednoho či více zvířátek nebo osob v odpovídajícím měřítku k obrázku.

Pomůcka k nácviku předložek nebo přítomného času průběhového je hotova.

Učitel předříkává anglicky situaci, žáci ji na své obrázkové scéně realizují tak, že pokládají figurky na správná místa ve svém obrázku. Chceme-li procvičovat raději čtení, můžeme věty postupně promítat. Např.

The dog is under the tree.
The cat is in the house…

The dog is lying in front of the house.
The cat is sitting in the tree…

Nesmyslné věty (The dog is sitting in the tree.) mohou být zábavnější.

Kontrola porozumění je pak velmi jednoduchá.

Frontální způsob můžeme poté proměnit na práci ve dvojicích. Jeden žák si umístí své figurky do obrázku, aniž by dovolil partnerovi nahlédnout. Pak popisuje, kde figurky jsou, eventuálně co dělají, a druhý žák situaci na svém obrázku rekonstruuje. Nakonec oba obrázky porovnají. Role se samozřejmě potom vymění.

Uvedený výčet možností, jak k výuce angličtiny využít tuto jednoduchou skládanku, není konečný. Je pouze inspirativní. Mladší žáci samozřejmě mají rádi zavedené stereotypy v hodině a pravděpodobně uvítají, když se ke stejné pomůcce vrátíme. Ale ani její proměna nebude na škodu. Předložíme-li změnu a povedeme žáky k tomu, aby se jí přizpůsobili, posuneme je o malý krůček kupředu v přípravě do reálného života. Papír např. můžeme přeložit na začátku na délku, nikoli na šířku, můžeme uzavřít oba konce sáčku, můžeme volit různé velikosti papíru... Možná sáhnete i po jiných skládačkách, s nimiž se tak pěkně realizují „listen and do activities“. Lze doporučit výše zmíněnou „fortune teller“, eventuálně nesčetné možnosti z japonského origami, nebo čínského umění skládaček.

Internet poskytne inspiraci k dalším nápadům. Je tu náznak současných trendů ve výuce, tj. snaha spojit výuku cizího jazyka s výukou jiného vyučovacího předmětu, zde výtvarné výchovy. Skutečnost, že se žák přirozeně soustředí na svou skládanku a cizí jazyk přijímá jakoby mimochodem, může znamenat významný posun v odstraňování zábran při mluvení cizím jazykem. Bude však třeba apelovat na vyučujícího, aby v hodině angličtiny důsledně mluvil anglicky a nesnižoval hodnotu svého výukového působení povídáním v češtině. Ta patří do jiných vyučovacích hodin a jiných vyučovacích předmětů. Zde má jen menšinové postavení ve speciálních situacích.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 03. 2011
Zobrazeno: 7917krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.8333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAVLÍČKOVÁ, Helena. Učební pomůckou motivujeme k poslechu s porozuměním i k mluvení. Metodický portál: Články [online]. 16. 03. 2011, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/9605/UCEBNI-POMUCKOU-MOTIVUJEME-K-POSLECHU-S-POROZUMENIM-I-K-MLUVENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 03. 2011 14:29
Autorka představuje praktické náměty do výuky AJ, které lze realizovat s využitím jednoduché učební pomůcky a které mohou přispět k rozvoji řečových dovedností žáků.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 16. 03. 2011 14:29
Příspěvek je inspirací pro učitele angličtiny. Je dobré, že se při výuce střídají frontální způsoby práce se skupinovými nebo žák může pracovat i individuálně. Právě porozumění a mluvení v cizím jazyce činí dětem největší problémy.
1.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 16. 03. 2011 17:28
inspirativní a praktické, díky
2.Autor: Ivana JelínkováVloženo: 16. 03. 2011 19:53
Děkuji za nové nápady a inspirace do hodin.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.