Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Strašidelný den

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: Dana Šafránková
Anotace: Celodenní program je určen žákům prvních ročníků. Na základě hry se učí spolupracovat a komunikovat ve třídě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Kostýmy, psací potřeby, jablka, meruňky, hrozinky, balonky, provázek, fixy, žužu, kbelík,toaletní papír,prstové barvy, koště, odměny, razítko dýně, pracovní sešity, brčka, kelímky, šťáva, hádci, ubrousky, odměny.

Maska strašidla, nejlépe vlastnoručně vyrobená.
Klíčová slova: klima třídy, komunikace, spolupráce, strašidla
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl

Vytváření klimatu třídy, spolupráce a komunikace žáků ve skupině, vyvolání zájmu o knihy, četbu, podpora fantazie, vlastní názory a projevy. Naučit se pracovat ve skupině i samostatně. Vytvářet vlastní pokrmy, hodnotit jejich kvalitu. Umět ocenit svoji práci i práci druhých. Pokusit se zhodnotit vlastními slovy celodenní program.
Hodnocení: ústní pochvala, hodnocení spolužáky – pracovní sešit, výstavka prací, sebehodnocení.

Průběh dne, jednotlivé kroky při programu

1) Žáky motivuji na začátku písničkou v AJ , poslech CD – vlastní nahrávka autorky.

2) Pokusíme se dramaticky vyjádřit pohybem některé ze strašidel  (čarodějnici na koštěti, strašidlo na hradě apod.).

3) Myšlenková mapa – téma strašidla – společný kruh (na tabuli je nakreslené strašidlo, co tě napadne, když řeknu slovo „strašidlo”?) Vše učitelka zapisuje na tabuli.

4) Vymysli si své nové strašidelné jméno, zapiš si ho do pracovního sešitu.

5) Společně se učíme vytvářet speciální jídla – „Jedlé oči”, „Hadí nápoj” (jablko, hrozinka, sušená meruňka), tvoření podle fantazie.

6) Souboj strašidel v létání – společná hra, každý žák má u pasu uvázaný jeden balonek, se kterým se pohybuje po třídě, ostatní strašidla mu ho tělem (ne rukou) musí prorazit. Vyhrává to strašidlo, kterému zůstane jeho balonek.

7) Básnička – pokusíme se vytvořit krátkou, jednoduchou básničku (za pomoci učitelky vytváříme společně text, který se pokusíme opakovat a naučit se ho).

8) Hledání obrázků se strašidly – podle nakreslených obrázků, které máme rozloženy na koberci, hrajeme Kimovu hru na zapamatování strašidel (jednoduché obrázky jsem vyrobila sama).

10) Lovení žužu v kyblíku – hra, ve které se strašidýlka za pomoci brčka snaží (bez použití rukou) vytáhnout žužu bombon z mísy.

11) Tvoření mumie – ve skupinkách se žáci pokoušejí co nejlépe omotat svého spolužáka toaletním papírem tak, aby nebyla vidět ani část jeho oděvu. Potleskem nebo drobnou odměnou hodnotíme nejlépe zabalenou mumii.

12) Obtisk ruky na dveře – jako podpis, že jsme se účastnili strašidelného shromáždění, obtiskneme svou dlaň na dveře naší třídy (prstové barvy).

13) Tanec s létajícím koštětem – volný tanec, vyjádření hudbou (jakákoli hudební nahrávka).

14) Výroba kartiček na kliku – jednoduchý výrobek, který rodičům naznačuje, kdy strašidýlka chtějí být sama a kdy spí nebo pracují.

15) Pracovní sešit (M, ČJ, HV, VV, PV, TV) – žáci, za pomoci učitelky, plní jednotlivé úkoly (v příloze společně se zadáním).

Výzdoba třídy – během předcházejících dnů ve škole vyrábíme společně výzdobu třídy. Obrázky, řetězy, strašidla, pavouky apod.

V případě času je možno program doplnit – puzzle, karty, příběhy, průvod školou, společný tanec s jinou třídou.

Všichni byli uvolnění, komunikovali se spolužáky i učitelkou, samostatně i jednotlivě plnili úkoly, které jsme si společně vysvětlovali. Nebáli se vyjádřit svůj názor, přidávali i další nápady, které možná uskutečníme v příštím programu.

Hodnocení proběhlo ústní formou, následovala prezentace vlastních pracovních listů a jejich výstava.

Práce byla velmi pestrá, ale časově dost náročná. Některé úkoly jsme proto nemohli zařadit do programu. Dohodli jsme se, že si podobný den zopakujeme a doplníme o zbývající úkoly. Ne vždy se dá odhadout, jak rychle budou žáci pracovat a která část programu je bude bavit nejvíce.

V pracovním sešitě je třeba do políček vypsat čísla úkolů. Bohužel můj program neumožňuje přenesení informace do pracovního sešitu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc1456 kBPracovní sešit
Odstranitdoc24 kBPracovní sešit – zadání úkolu
Anotované odkazy:
Halloweenské šablonyGalerie černobílých vybarvovacích šablon pro výrobu halloweenské výzdoby.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 04. 2010
Zobrazeno: 13813krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠAFRÁNKOVÁ, Dana. Strašidelný den. Metodický portál: Články [online]. 09. 04. 2010, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/7221/STRASIDELNY-DEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 09. 04. 2010 18:57
Děkuji za velké množství nápadů ,které lze (podle potřeby) ztížit a použít ve vyšším ročníku. PS: Už vím, jak bude vypadat jeden z podzimních projektů s mými druháčky :-)
2.Autor: Jan NovotnýVloženo: 10. 04. 2010 21:21
Líbí se mi propojení předmětů a hlavně myšlenková mapa. Děkuji za nápady.
3.Autor: Dana ŠafránkováVloženo: 11. 04. 2010 09:44
Děkuji za názory, snad si vyberete i z dalších materiálů, jakmile se dostanou na portál.
4.Autor: Růžena PekařováVloženo: 12. 04. 2010 10:01
Opravdu krásný příspěvek. K vytváření pozitivního klimatu ve třídě a upevňování kladných vztahů, důvěry mezi žáky i žáky s učitelem je tato cesta - hrou - nejlepší. I já využiji námětu ve své další práci. Děkuji.
5.Autor: Dagmar GomolováVloženo: 25. 04. 2010 15:58
Děkuji za bezvadně zpracované nápady, využiju je na Den čarodějnic.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.