Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > „Bláznivý den“

Ikona prakticky

„Bláznivý den“

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Horčičková
Anotace: Děti se sejdou ve škole bláznivě oblečené. Projekt začne módní přehlídkou, kde si navzájem představí své modely. V kruhu každý řekne, proč si zvolil daný model a na šňůru přiřadí anglický název jednoho kusu svého oděvu. Poté ve skupině navrhnou bláznivý model – koláž z různých katalogů. Následuje vzájemné hodnocení na základě daných kritérií.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: šňůra, kolíčky, oblečení vystřihané z papíru nebo skutečné, CD či kazeta s disko hudbou, přehrávač, katalogy, módní časopisy, čtvrtky A3, nůžky, lepidla, fixy, flip se slovní zásobou
Klíčová slova: barvy, bláznivý model, blázen, dlouhý, krátký, velký, malý, kombinace

Příprava

Učitel předem dětem řekne, že si v rámci třídy udělají Crazy Day, tj. Bláznivý den, a že mají za úkol přijít do školy bláznivě oblečeny. Iniciuje diskusi, co by si mohly vzít na sebe - např. spoustu různých barev, kombinace vzorů, příliš velké nebo naopak příliš malé oblečení atd.

Popis činnosti
Evokace (15 minut)

Žáci i učitel se ráno sejdou ve škole bláznivě oblečení a učitel dětem v kruhu navrhne, že by si na úvod mohli udělat módní přehlídku. Moderátora může dělat učitel, popř. rodilý mluvčí, jemuž nedělá problém se samostatně vyjadřovat.

Žáci utvoří řadu na jedné straně třídy, učitel dohlédne, aby vpředu byly děti, které se neostýchají. Rovněž je možné, aby děti chodily na „molo" po dvou. Učitel pustí rytmickou disco muziku DJ na diskotéce a on, popř. jiný moderátor, začne komentovat v angličtině modely, zatímco děti budou v roli modelů a modelek přecházet postupně na druhou stranu třídy. Pokaždé, když některý z modelů dojde na konec „mola", ostatní mu zatleskají.

Na úvod může říct např. "Hello ladies and gentlemen. Welcome to our fantastic Crazy Fashion Show. My name is Jackie Paris and I am really happy we are here together to watch this great Fashion Show."

Aktivita - co mám na sobě (15 minut)

Poznámka - ve třídě je připravená pověšená prádelní šňůra, na které visí papírové nebo opravdové oblečení (dětské nebo pro panenky) přidělané kolíčky na prádlo. Bude sloužit v průběhu celého projektu, děti se tak ke slovní zásobě na dané téma budou moci vracet.

Žáci v kruhu postupně představí své modely, a řeknou, proč si je zvolily. Zároveň může kolovat např. plastový mikrofon, aby děti myslely na dodržování pravidla, že mluví pouze jeden. Když domluví, učitel se ostatních ptá na jeho model v angličtině: "What is Katka wearing? Yes, great - a blue T-shirt with yellow dots." Děti po něm opakují "A blue T-shirt." Poté vyzve žáka, aby kartu s názvem jednoho druhu oblečení, o kterém byla v prezentaci řeč, přikolíčkoval ke správnému oblečení na šňůru.

Aktivita - hra na módní návrháře (45 minut)

Žáci ve tří až pětičlenné skupině navrhnou letní bláznivý model pro danou příležitost - clothes for school, work, sports, swimming, theatre atd. Zadání je pro každou skupinu jiné. Model bude koláží vytvořenou z minimálně pěti různých modelů v katalogu (např. hlava, kšiltovka, tričko, sukně i boty budou z jiných původních modelů).

Na závěr žáci k modelu vytvoří popisky (např. pink skirt, brown socks atd.). Pod model napíší jméno svého modelu či modelky a sdělení, kam jde: "This is Susan and she is going to the disco."

Prezentace výtvorů jednotlivých skupin.

Reflexe (10 minut)

Žáci si navzájem poskytnou zpětnou vazbu (tj. pod vedením učitele zhodnotí, zda skupina splnila stanovená kritéria - plakát obsahuje 5 různých součástí, popisky, jméno modelu nebo modelky, informaci, kam jde). Připíší novou slovní zásobu na flip.

Poznámky

Pokud zbude čas nebo na příští hodině angličtiny si mohou žáci zahrát stolní hru „Oblečení", viz příloha č. 1 a příloha 2.

Přílohy

Příloha č. 1 - Stolní hra „Oblečení" - pravidla
Příloha č. 2 - Stolní hra „Oblečení" - herní plán

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 06. 2009
Zobrazeno: 8176krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORČIČKOVÁ, Marie. „Bláznivý den“. Metodický portál: Články [online]. 05. 06. 2009, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3165/„BLAZNIVY-DEN“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.