Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Oblastní muzeum Praha – východ

Oblastní muzeum Praha – východ

Informativní příspěvek
Autor Oblastní muzeum Praha – východ
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás postupně zveme. V tomto článku zavítáme do Oblastního muzea Praha-východ.

Oblastní muzeum Praha-východ se nachází v centru města s nejdelším názvem v České republice. Jmenuje se Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Hlavní budova je typický měšťanský dům, který v sobě zahrnuje velké množství stavebních stylů. Název nese po Matyáši Arnoldinu z Klorenštejna, který zastával funkci sekretáře dvorské komory a jenž se stal jeho majitelem v roce 1623. V sedmdesátých letech minulého století proběhla rekonstrukce této budovy za účelem provozování muzea, která byla ukončena v osmdesátých letech dvacátého století.Muzeum provozuje několik poboček v regionu:

P
 
 

Arnoldinově domě jsou kromě stále expozice další multifunkční prostory, ve kterých se pořádají výstavy, koncerty či divadlo. Hlavní expozice přibližuje přírodní, archeologický a historický vývoj daného regionu. Samotná historie pokračuje v dalším objektu, a to Brandýské katovny. Tato renesanční budova se zachovalou sgrafitovou výzdobou sloužila nejpozději od 17. století jako obydlí kata a patří mezi nejvýznamnější památky Brandýsa. Expozice seznámí návštěvníky s historií hrdelního a útrpného práva v 16. - 18. století, kdy měl Brandýs, podobně jako řada jiných měst, právo soudit zločince a vynášet nad nimi rozsudek, včetně trestu smrti. Se soudní pravomocí úzce souviselo tzv. útrpné právo neboli výslech na mučidlech, které se tehdy při výslechu používalo. V části expozice je proto instalována „mučírna", které dominuje žebřík, na němž byli natahováni delikventi při výslechu. Některé „bezpečnější" předměty si návštěvníci mohou sami vyzkoušet a vcítit se tak do role vězňů. Druhá část expozice pak zájemce obeznámí s postavením kata ve společnosti, s nejčastějšími zločiny, které byly trestány smrtí, a také s průběhem tehdy veřejných poprav. Dobové grafiky názorně dokreslují způsoby poprav obvyklých v našem prostředí, ale třeba i to, jak vlastně vypadal kat. Jsou zde zveřejněny také ukázky z archivních dokumentů, které přibližují některé konkrétní zločiny.

Mučírna
2. Mučírna
 

 

 

Odborný výklad Mistra popravčího
3. Odborný výklad Mistra popravčího
 

Zřícenina Jenštejn, která se nachází ve stejnojmenné obci, nabízí ze své mohutné věže nádherný pohled do polabské krajiny. Můžeme spatřit památný vrch Říp a za pěkného počasí i hřebeny Krkonoš. Hrad byl postaven pravděpodobně ve 30. letech 14. století Jenčem z Janovic. Následně ho získal notář královské komory Karla IV. Pavel z Vlašimi a po něm jeho syn Jan z Jenštejna, třetí pražský arcibiskup a králův kancléř. Ten byl bezesporu nejvýznamnějším majitelem hradu. Patřil k tehdejším vzdělancům Evropy - studoval na univerzitách v Itálii a Francii, získal značný teologický rozhled, projevil i literární a hudební nadání. Za jeho éry došlo k dalším stavebním úpravám hradu, postavena byla mimo jiné dodnes zachovaná gotická kaple ve věži hradu. Pro vleklé neshody s králem Václavem IV. mu však byl hrad odňat a udělen jednomu z panovníkových oblíbenců Zikmundu Hullerovi. Poté se zde vystřídala řada majitelů. Během třicetileté války byl hrad zcela zničen a zůstala z něj ruina. Od konce 18. století zpustlou věž obývala chudina, v každém podlaží žila jedna rodina. Teprve rekonstrukce v 70. letech 20. století zabránila dalšímu chátrání objektu a navrátila mu alespoň zčásti původní vzhled. V domku u hradu je instalována expozice o vývoji obce Jenštejna s archeologickými a historickými doklady. Součástí expozice je místnost zařízená v duchu  první poloviny 20. století autentickým vybavením, které sem bylo přeneseno z nedalekého domku v podhradí.

Ukázka zdiva hradu
4. Ukázka zdiva hradu
 

 

 

Hradní kaple
5. Hradní kaple
 

V neposlední řadě lze navštívit i Památník Josefa Lady v Hrusicích. Ten se nachází v bývalé letní vilce rodiny Ladových, kterou postavil Josef Lada ve 30. letech 20. století. V 60. letech minulého století ji věnovala Alena Ladová - Vránová státu, aby tu mohlo být zřízeno muzeum Josefa Lady. Zde se mohou návštěvníci seznámit s bohatým životem Josefa Lady, ale především si prohlédnou obrázky a knihy tohoto známého českého malíře a spisovatele.

Výklad o díle a životě J. Lady
6. Výklad o díle a životě J. Lady
 

Část expozice Památníku
7. Část expozice Památníku
 

Vzdělávací nabídka pro školy
 • Přednášky odborných pracovníků
 • Exkurze do vybraných depozitářů
 • Doprovodný program ke krátkodobým výstavám (kvízy, přednášky)
  Plakát k výstavě
  8. Plakát k výstavě
   
  Kvíz k přírodovědné výstavě
  9. Kvíz k přírodovědné výstavě
   

Práce dětí na kvízu
10. Práce dětí na kvízu
 

Kvíz k archeologické výstavě
11. Kvíz k archeologické výstavě
 

Informační zdroje

Základní informace získáte na internetových stránkách, kde jsou i kontakty na jednotlivé zaměstnance. Pro památník v Hrusicích jsou rovněž zřízeny internetové stránky, kde získáte velmi rychle vámi požadované informace.

Muzeum se také zúčastnilo - spolu z gymnáziem J. S. Machra - projektu Za pomníky našeho města, který se stal součástí metodiky pro učitele dějepisu druhého stupně základních škol a nižších gymnázií.

Výběr literatury a časopisů

LINDA, Jaromír: Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, I/1 0a-F, Praha 2003
PARKAN, František a kol.: Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha 2008
Studie a zprávy Oblastního (Okresního) muzea Praha - východ, vychází nepravidelně od roku 1973

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám