Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Ikona informativni

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Autor: Středočeské muzeum v Roztokách
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie.V tomto článku zavítáme do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
Klíčová slova: muzeum, Roztoky

logo muzea

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sídlí v areálu zámku situovaném na levém břehu Vltavy, jen pár kilometrů severně od Prahy. Muzeum má dva návštěvnické okruhy.

zámek

Zámek - původně gotická vodní tvrz byla na přelomu 16. a 17. století přestavěna na renesanční zámek, který úpravami z 18. století získal dnešní podobu. Najdete zde výstavu o historii a stavebním vývoji zámku, renesanční síň, salon ve stylu biedermeieru. V zámku a přilehlých hospodářských budovách jsou pořádány krátkodobé výstavy s rozmanitou tématikou. K výstavám bývají pořádány malé výtvarné dílny či další doprovodné programy pro děti a hravé dospělé.

Prostřednictvím pracovních listů a hravých dílniček se žáci učí nenápadně, ale aktivně zapojovat do kulturního dění. Dílny jim dávají prostor projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost. (Např. při výstavě Sklo jako obal si mohli ozdobit sklenici, ve výstavě Fimfárum mohli vytvořit krátký animovaný film.)

Výstavy jsou připravovány odborníky zkoumajícími minulost, dějiny umění. Žák se tak může seznámit s jejich prací, která se skrývá za dveřmi depozitářů a archivů, a pronikat k tomu, jak se dají využít archivy, sbírky muzeí a galerií jako informační zdroje pro pochopení minulosti.

záme

Zámek obklopuje park, který nabízí místo k odpočinku mezi dřevinami a sochami.

Otevřeno celoročně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

uv

Ateliér Zdenky Braunerové /1858 - 1934/ - stálá expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života, která žila mezi Prahou, Roztoky a Paříží. Navozuje atmosféru původního prostředí ateliéru, který si sama navrhla a jenž byl místem setkání významných osobností české a evropské kultury (mezi její přátele patřili například: Antonín Chittussi, Julius Zeyer, František Bílek, Auguste Rodin aj.).

Otevřeno od dubna do října denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy je proslulé i konzervátorskými pracovišti, která nejsou sice veřejně přístupná, ale pro školy zaměřené na umění a řemesla je možné domluvit exkurze.

Vzdělávací program ke stálé expozici - Ateliér Zdenky Braunerové (duben - říjen)

akvarel

akvarel Zdenky Braunerové

Sluneční hodiny - výtvarná dílna, ve které se děti seznámí s principy tvorby slunečních hodin a navrhnousluneční hodiny pro Ateliér Zdenky Braunerové, které si vždy přála, ale nestihla realizovat (pro ZŠ).

V krajinách Zdenky Braunerové - výtvarná dílna, kde se děti seznámí s dílem Zdenky Braunerové a jejích současníků a s principy krajinomalby (pro ZŠ i SŠ).

Přednáška - Zdenka Braunerová, život umělkyně na přelomu století aneb co v literatuře nebylo (pro SŠ).

Specializované akce

Přednášky pracovníků odborného oddělení jsou provázeny obrazovým materiálem. Délka přednášek cca 60 minut.

Archeologické nálezy z regionu Roztok - možnost navštívit i Levý Hradec (pro ZŠ i SŠ).

Povídání o kronice - pro nižší ročníky ZŠ.

Dítě a dětství na přelomu 19. a 20. století - pro ZŠ i SŠ.

Co je a co není architektura- zámek, palác, kostel kontra supermarket (pro SŠ).

Co je užité umění - pro SŠ.

Výzdoba v proměnách času - pro SŠ.

hracka

Lidové umění v Čechách - historický exkurs věnovaný některým výtvarným projevům, které byly určeny pro lidové vrstvy obyvatelstva, vznikajících zpravidla v dílnách domáckých výrobců, nikoli v ateliérech profesionálních umělců (pro SŠ).

Z historie a typologie lidového nábytku. Téma seznamuje s výraznými regionálními typy lidového nábytku v českých zemích, který se od sebe krajově odlišoval místní oblibou barevnosti a provedení motivů výzdoby (pro SŠ).

Lidové hračky. Historický vývoj lidových, převážně dřevěných, hraček a jejich typologe. Produkce nejznámějších center domácké výroby hraček v českých zemích.

Betlémy a betlémářství - pro ZŠ i SŠ.

Z historie tradičních řemesel, perníkářství. Možnost pečení perníků v tradičních dřevěných formách (pro ZŠ, s pečením délka programu min 2 hodiny).

Historie vánočního stromku - drobný exkurz k vývoji vánočních ozdob (pro ZŠ i SŠ).

Zoologie - poznávání významnějších živočišných druhů, jejich nároky na prostředí, výskyt v Praze a ve středních Čechách.

Naše ryby

Naši obojživelníci a plazi - přednáška je spojena s prezentací věrných modelů.

hracka

Kontakty a základní informace

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č. p. 1., 252 63, Roztoky
pokladna a rezervace vstupenek - tel. 233 029 060
vstupné: na výstavy 50 Kč, snížené 20 Kč, do ateliéru: 50 a 25 Kč
vzdělávací programy vstupné plus 20 Kč/osoba
muzeum@muzeum-roztoky.cz
www.muzeum-roztoky.cz
aktuální nabídka programů

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 05. 2009
Zobrazeno: 3641krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
V, muzeum. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Metodický portál: Články [online]. 25. 05. 2009, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3136/STREDOCESKE-MUZEUM-V-ROZTOKACH-U-PRAHY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.