Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Muzeum T. G. M. Rakovník

Ikona informativni

Muzeum T. G. M. Rakovník

Autor: Muzeum T.G.M.
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Muzea T. G. M. v Rakovníku.
Klíčová slova: muzeum, Rakovník

Muzeum nabízí návštěvníkům rozmanité expozice, jak v místě svého sídla v Rakovníku, tak v pobočkách v Lánech, Novém Strašecí, v Jesenici a v dalších sezónních objektech, jako je Vysoká brána v Rakovníku a Památník Joachima Barranda ve Skryjích. Muzeum nabízí stálé vzdělávací programy v souvislosti s nabízenými expozicemi určené pro mateřské školy, první i druhý stupeň ZŠ a střední školy. Součástí edukační nabídky jsou také přednášky, exkurze, promítání společenskovědních a přírodovědných filmů. Při tvorbě programů je brán zřetel na rámcové vzdělávací programy (u pravidelně spolupracujících škol na jejich školní vzdělávací programy).

Expozice muzea jsou instalovány převážně v Paláci plaských cisterciáků u Pražské brány. V přízemí najdete expozici s názvem RAKO 1893-2003, věnovanou nejvýznamnějšímu průmyslovému podniku regionu na výrobu dlaždiček a obkladaček a šamotového zboží, včetně interaktivní kuličkové herny. V suterénu se nachází expozice Geologie a hornictví na Rakovnicku a Voda v krajině a rybářství. V prvním patře muzea je stálá expozice Archeologie Rakovnicka, Expozice 19. století a Fauna Rakovnicka, která nabízí malým návštěvníkům prolézačku liščí norou. V prvním patře je také nainstalována expozice Cechovní památky na Rakovnicku. Další zajímavá expozice je nainstalována na Pražské bráně, která přímo sousedí s budovou muzea. Expozice prezentuje historii obnoveného Sboru rakovnických ostrostřelců. V prvním patře expozice mohou návštěvníci vyzkoušet své dovednosti ve stylizované střelnici. V přízemí a v nejvyšším patře muzea se nacházejí sály pro krátkodobé výstavy. K jednotlivým výstavám jsou připravovány různé programy a dílny pro děti. Přednášky, koncerty a další kulturní programy se konají v přednáškové síni dr. Saplové v suterénu muzea.

Budova rakovnického muzea
1. Budova rakovnického muzea
 

 


 

Muzeum a Pražská brána
2.. Muzeum a Pražská brána
 

 

Stálé programy pro školy

Archeologie Rakovnicka

Komentovaná prohlídka a výklad s praktickou ukázkou a možností osahání některých pravěkých i středověkých artefaktů (štípané nástroje, keramika). Po prohlédnutí příslušné části expozice si žák (student) může formou testu samostatně zkontrolovat, jak pečlivě si expozici prohlédl (případně, jak pečlivě poslouchal výklad), k tomu účelu slouží „samotestovací" brožurka pro pravěk a pracovní listy pro středověk...

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ, 2. stupeň ZŠ - 6. - 7. ročník (vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie), Střední škola - 1. - 2. ročník (vzdělávací oblast: Člověk v dějinách).

Ze života sov

Program seznamuje žáky se životem sov. Poukazuje na odlišné postavení mezi ptáky (vzhled způsob života), jejich specifičnost, vnímání sov společností (sovy a pověry ve starověku, středověku). Součástí programu je popis sov na základě interaktivních pomůcek, představení různých druhů pomocí obrazových materiálů. Program zároveň obsahuje poslech hlasů sov. Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ. 1. stupeň ZŠ (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět), 2. stupeň ZŠ - 7. ročník (vzdělávací oblast Člověk a příroda).

Cechovní památky Rakovnicka

Program probíhá formou komentované prohlídky a výkladem v expozici s využitím pracovního listu. Žáci následně plní zadané úkoly a zároveň se seznamují s pojmy z oblasti cechovních památek (cechovní artikule, ferule, tovaryš).

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ (2. stupeň ZŠ 7. ročník - vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace).

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Expozice v budově zrekonstruovaného barokního špýcharu v Lánech představují osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, jeho rodinu a historické události s ním spojené. V prvním patře má návštěvník možnost shlédnout instalaci expozice T. G. Masaryk a jeho rodina, Masarykovy boje, S československými legionáři po Transsibiřské magistrále, Prezident Masaryk a budování československého státu. Ve druhém patře prezentuje stálá výstava T. G. Masaryka ve výtvarném umění.  Součástí muzea je také samostatný výstavní sál využívaný ke krátkodobým výstavám, přednáškám a kulturním akcím zároveň. Některé kulturní akce probíhají přímo v kavárně muzea.

Zpřístupněna je také Pamětní síň Alice Masarykové a Českého červeného kříže, v domku vzdáleném 100 metrů západně od muzea. Expozice v této pamětní síni prezentuje historii Českého červeného kříže a osobnost Alice Masarykové.

Budova Muzea T.G.Masaryka v Lánech
3. Budova Muzea T.G.Masaryka v Lánech
 

 

Interiér muzea
4. Interiér muzea
 

 

Pohled do expozice
5. Pohled do expozice
 

 

Pohled do expozice
6. Pohled do expozice
 

 

Pohled do expozice
7. Rekonstrukce bytu Alice Masarykové v Pamětní síni Alice Masarykové a ČČK
 

 

 

Stálé programy pro školy související s expozicemi muzea

Po stopách T. G. Masaryka

Program seznamuje žáky s osobností prvního prezidenta T. G. Masaryka a jeho rodinou. Zároveň přibližuje tehdejší společenské dění, které ovlivnilo jeho život a postoje. Program je založen na principu interaktivního přístupu, kdy jsou žáci po celou dobu výkladu intenzivně verbálně zapojováni. Vhodně jsou využity pracovní listy (zvlášť pro 1. a 2. stupeň), které slouží jako učební pomůcka (obsahují úryvky vzpomínek, Masarykových děl, popisy významných událostí, fotografie apod.), a současně je dokreslován celkový program.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ (1. stupeň ZŠ - 4. ročník, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět; 2. stupeň ZŠ - 9. ročník, vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Střední škola - gymnázium, 4. ročník, vzdělávací oblast Člověk v dějinách).

S československými legionáři po Transsibiřské magistrále

Program seznamuje žáky s ne příliš známými událostmi naší historie. Cílem je seznámit s problematikou československých legií v době první světové války (pojem legionář, otázka vzniku legií, vliv na budování čs. státu, vlastenectví), ale ukázat i jejich všední život. Program zároveň zeměpisně prezentuje cestu čs. legií po magistrále a následně kolem světa.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ, 2. stupeň ZŠ - 9. ročník (vzdělávací oblast Člověk a společnost, Člověk a příroda); Střední škola (gymnázium) - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk v dějinách).

Budování státu

Program je určen pro vyšší stupeň, především střední školy.  Je založen na práci s textem, s dobovými dokumenty a dobovými nahrávkami. Cílem programu je žákům přiblížit dobové události související se vznikem Československa a počátky prezidentského období T. G. Masaryka. Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ, 2. stupeň ZŠ - 9. ročník (vzdělávací oblast Člověk a společnost, Člověk a příroda); Střední školu (gymnázium) - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk v dějinách).

Inter Arma Caritas (Milosrdenství mezi zbraněmi)

Komentovaná prohlídka seznámí žáky s historií a okolnostmi vzniku organizace Červeného kříže, s činností Červeného kříže v historii a v současnosti.

1. stupeň ZŠ - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět); 2. stupeň ZŠ - 9. ročník (vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie), Střední škola (gymnázium) - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk v dějinách).

Muzeum Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí nabízí dvě expozice. Expozice Zemědělská usedlost na Novostrašecku vychází z bohatého fondu muzea, který obsahuje množství předmětů z 19. a 20. století využívaných v místních chalupách a usedlostech. Další expozice realizovaná v roce 2007 Keltové na Rakovnicku prezentujíce evropsky významnou archeologickou lokalitu na Rakovnicku a Novostrašecku z doby laténské. Pro krátkodobé výstavy je vyčleněn výstavní sál v prvním patře muzea.

Rekonstrukce bytu Alice Masarykové v Pamětní síni Alice Masarykové a ČČK
8. Pohled do expozice Zemědělská usedlost na Novostrašecku
 

 

 

Pohled do expozice Knech eltové na Rakovnicku
 Pohled do expozice Keltové na Rakovnicku
9.10. Pohled do expozice Keltové na Rakovnicku
 

 

 

Stálé programy

Seznamujeme se s muzeem

Program na základě práce s trojrozměrnými předměty v expozici a s pracovními listy se snaží žákům přiblížit základní informace o muzeu. Pomocí rozdaných obrázků či popisek je úkolem žáků najít ve výstavním prostoru požadovaný exponát, se kterým jsou následovně blíže seznámeni. Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro MŠ a ZŠ; Mateřská škola - 1. stupeň ZŠ.

Muzejní hodina

Žáci se seznámí s pojmem muzeum. Na základně komentované prohlídky dále pracují s pracovními listy. Součástí programu je také seznámení se s historií města Nové Strašecí. Následuje kvíz o Novém Strašecí a okolí z minulosti i současnosti, seznámení s vybranou pověstí vztahující se k městu a okolí.

Z programu: Muzejní hodina
11. Z programu: Muzejní hodina
 

 

Z programu: Muzejní hodina
12. Z programu: Muzejní hodina
 

 

Keltové na Rakovnicku
Program seznamuje žáky s životem Keltů na území Rakovnicka, respektive Novostrašecka. V úvodu se žáci seznámí s tématem, následuje samostatná činnost ve skupinkách, společné vyhodnocení a praktické ukázky. Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ, 1. stupeň ZŠ - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět); 2. stupeň ZŠ - 9. ročník (vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie), Střední škola (gymnázium) - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk v dějinách).

Vlastivědné muzeum Jesenice

Stálá expozice muzea dokumentuje historický vývoj oblasti od středověku až do 20. století. Období středověku je zastoupeno především keramickými nálezy. Mezi nimi vyniká tzv."Tleský poklad" z přelomu 13. a 14. století (nález keramické nádoby se 400 skleněnými kroužky).  V roce 2000 byla zpřístupněna expozice věnovaná přírodě Jesenicka. V expozici najde návštěvník živočichy, rostliny, horniny a ukázky dřevin nacházející se v této oblasti. V teráriích a akváriích je možné vidět i živá zvířata. Pro krátkodobé výstavy je vyčleněn výstavní sál v prvním patře muzea.

Budova jesenického muzea
13. Budova jesenického muzea
 

 

Pohled do expozice
14. Pohled do expozice
 

 


Stálé programy pro školy

Historie a příroda jesenického regionu

Program probíhá formou komentované prohlídky s využitím pracovního listu. Žáci se na základě trojrozměrných předmětů vystavených v expozici seznamují jednak s historií regionu od středověku až do 20. století, jednak s přírodou „Přírodního parku Jesenicka".

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ, 1. stupeň ZŠ - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět); 2. stupeň ZŠ - 9. ročník (vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie), Střední škola (gymnázium) - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk v dějinách).

Sezónní prostory s trvalými expozicemi

Otevřeno je pouze v letní sezóně, ale školy a výpravy se mohou objednávat po celý rok

Památník Joachima Barranda

Hlavní expozici tvoří prezentace rozsáhlé paleontologické sbírky. Expozice je doplněna obrazovými materiály, informačními panely, fototapetami, modely prvohorních živočichů a osobními památkami a přístroji na J. Barranda. V přízemí budovy je připravena expozice Muzeum našich babiček věnovaná životu na venkově na konci 19. a na začátku 20. století.

Budova Památníku Joachima Barranda
15. Budova Památníku Joachima Barranda
 

 

Pohled do expozice Muzeu našich babiček
16. Pohled do expozice Muzeu našich babiček
 

 

Za Joachimem Barrandem

Program probíhá formou komentované prohlídky. Žáci se seznámí s osobností badatele Joachima Barranda a problematikou paleontologie. Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ, 1. stupeň ZŠ - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět; 2. stupeň ZŠ - 9. ročník (vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie), Střední škola (gymnázium) - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk v dějinách).

Vysoká brána v Rakovníku

V prostorách Vysoké brány jsou vystaveny snímky rakovnických fotografů zachycující dnes mnohdy již nedochovaná zákoutí města. Z ochozu brány je za příznivého počasí krásný výhled na město a okolí. Pro žáky je připravena komentovaná prohlídka o historii města v návaznosti na staré fotografie a vyhlídku na historické centrum města. Od roku 2007 je ve Vysoké bráně nainstalována dlouhodobá výstava vzácných středověkých oltářních obrazů z rakovnického kostela.

Vysoká brána v Rakovníku
17. Vysoká brána v Rakovníku
 

 


Pohled do výstavy středověkých oltářních obrazů
18. Pohled do výstavy středověkých oltářních obrazů
 

 


Za historií města

Pro žáky je připravena komentovaná prohlídka o historii města v návaznosti na staré fotografie a vyhlídku na historické centrum města. Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ, 1. stupeň ZŠ - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět); 2. stupeň ZŠ - 9. ročník (vzdělávací oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie), Střední škola (gymnázium) - 4. ročník (vzdělávací oblast Člověk v dějinách).

Nabídka programů ke krátkodobým výstavám

Programy pro školy jsou vytvářeny k většině pořádaných výstav. Aktuální nabídka je vždy uvedena na internetových stránkách, nebo přímo nabízena školám v regionu.

Stálá nabídka přednášek (mohou se uskutečnit i ve školách):
Muzeum Rakovník
 • obecně o oboru archeologie a její místo v České republice
 • historie Královského města Rakovníka
 • historie ostrostřeleckého sboru v Rakovníku a fenoménu střeleckých spolků v dějinách
 • o zvycích a tradicích na Rakovnicku
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
 • T. G. Masaryk a jeho rodina
 • T. G. Masaryk v první světové válce
 • kdo byli českoslovenští legionáři
 • počátky Československého červeného kříže
Muzeum Nové Strašecí
 • Keltové na Rakovnicku
Vlastivědné muzeum Jesenice
 • dějiny obce Jesenice a historie jesenického muzea
Stálá nabídka naučných vycházek:
 • naučná vycházka za stromy rakovnického parku
 • archeologická vycházka - nemovité archeologické lokality v blízkosti města
 • vycházka po stopách Joachima Barranda, Skryjská jezírka
 • vycházka po stopách T. G. Masaryka prvního čs. prezidenta (lánský hřbitov, zámecký park)
 • vycházka po stopách Pražsko-lánské koněspřežné dráhy
Mimořádné interaktivní a herní programy:
Muzeum na dvoře

Muzeum T. G. M. Rakovník připravuje každoročně v Mezinárodní den muzeí a galerií doprovodnou akci s názvem Muzeum na dvoře aneb pohled do zákulisí muzea. Hlavní myšlenkou programu je seznámení široké veřejnosti škol s prací muzejních pracovníků a s jednotlivými obory, jimiž se v rakovnickém muzeu zabývají. S časovým předstihem jsou oslovovány především školy, ale i zvědaví jednotlivci se mohou setkat na nádvoří historické budovy barokního paláce plaských cisterciáků s několika odborníky a dalšími pracovníky muzea přímo při jejich každodenní práci a také si jednotlivé činnosti vyzkoušet formou dílny.

Muzeum na dvoře - ukázka práce archeologů
19. Muzeum na dvoře - ukázka práce archeologů
 

 

Muzeum na dvoře - práce etnografa
20. Muzeum na dvoře - práce etnografa
 

 Kuličková herna v expozici RAKO 1893 -2003

Součástí expozice je prostor s vyhloubeným důlkem a pravými hliněnými kuličkami, které se kdysi ve slavné šamotové firmě vyráběly. Každý se zde může naučit přesná pravidla cvrnkání kuliček a také si hru vyzkoušet, případně uspořádat klání.

Kontaktní adresa

http://www.muzeumtgm.cz/

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 09. 2009
Zobrazeno: 4450krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
T.G.M., Muzeum. Muzeum T. G. M. Rakovník. Metodický portál: Články [online]. 08. 09. 2009, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3135/MUZEUM-T-G-M-RAKOVNIK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.