Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak probudit Šípkovou Růženku

Ikona prakticky

Jak probudit Šípkovou Růženku

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Bohumila Hnízdilová
Anotace: Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den“ v první třídě
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text pohádky, notový záznam písní, zadání úkolů, pomůcky na VV, 7 obrázků růží
Klíčová slova: pohádka, slovní úloha, recitace, růže, princezna
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den" v první třídě. Úkoly jsou voleny tak, aby bylo možné zařadit tento den během prvních měsíců školní docházky. Dokážeme společně probudit Šípkovou Růženku? Cílem jednotlivých aktivit je naučit žáky spolupracovat, procvičit zábavnou formou vyhledávání známých písmenek a počítání do pěti.

Postup:
 • motivace - na tabuli připevníme (nebo namalujeme) obrázek z pohádky Šípková Růženka (děti ji většinou dobře znají) a obrázky sedmi růží
 • žáky motivujeme tím, že dnešní den prožijeme s touto pohádkou
 • vypravujeme nebo čteme dětem pohádku (používám zkrácený zápis) - viz. příloha
 • následuje společné vypravování a dramatizace některých částí (vhodná je věštba sudiček, píchnutí o trn, probuzení princezny...), žáci si rozdělí role a určenou část „zahrají"
 • také my zkusíme, jestli se nám povede Růženku probudit, musíme ale nejprve splnit úkoly, které nám přichystaly pohádkové růže (ty jsou očíslované a po splnění úkolu je sundáváme = uvolňují nám cestu k Růžence)
Realizace úkolů:
 • 1. růže: žákům rozdáme text básně

TRNY

Trny má růže,
píchnout vás může.
Je o tom pohádka,
znáte ji, děvčátka?

Šípková Růženka,
řekla hned Alenka,
o růži píchla se,
pak šťastně vdala se.

 • báseň učitel nebo čtenáři přečtou (mohou se ji naučit v průběhu dne i zpaměti), v básničce mají barevně vyznačit písmenka, která už umíme - úkol zadáváme podle aktuálně probíraných písmen (žáci pracují ve dvojicích, kontrolují si podle tabule, kde učitel vyznačuje správné řešení)
 • 2. růže: Šípková Růženka usnula na sto let, my si zazpíváme písničku, při které se také hezky usíná, nácvik písně Halí, belí (učebnice HV pro 1. ročník, SPN str. 15), můžeme doplnit pohybem
 • 3. růže: žáci se vrátí do lavic, utvoří dvojice a společně řeší jednoduché úlohy, které čte učitel (řešení mohou znázorňovat kolečky nebo zapisovat příklady):
  • V noci se objevily 3 sudičky. Kolik by jich bylo, kdyby přišla ještě jedna?
  • Růženka měla na hraní 5 barevných míčů. Jeden míč se jí zakutálel mezi květiny. Kolik míčů jí zůstalo?
  • Na záhonku vyrostlo 5 růží. Zahradník 2 utrhl. Kolik růží tam zbylo?
  • Růženka dostala k narozeninám 3 dárky. Princezna ze sousedního království dostala o 1 dárek více. Kolik dárků dostala princezna ze sousedního království?
 • 4. růže: žáci si sednou do kruhu, zopakujeme báseň Trny, učitel říká slova z básně, žáci vytleskávají a určují počet slabik
 • 5. růže: žáci se rozdělí do skupinek, každá skupinka dostane papír, na kterém je napsané písmenko R r, úkolem skupinek je namalovat na papír (nebo napsat) co nejvíce věcí (slov), které obsahují právě toto písmeno a nějak patří do naší pohádky (král, růže, trn, koruna, prst, princezna ...)
 • následuje kontrola, při které zástupce každé skupinky seznámí ostatní s výsledkem jejich práce
 • 6. růže: žáci si sednou do kruhu a zahrají si Kimovu hru (například 1. žák: v královské zahradě rostly růže, 2. žák: v královské zahradě rostly růže a tulipány, další žák: v královské zahradě rostly růže, tulipány a narcisy ....)
 • 7. růže: žáci se vrátí do lavic a namalují obrázek k pohádce
 • například: voskovkami namalujeme Šípkovou Růženku, kolem obtiskujeme korkovou zátku nebo zmuchlaný papír namáčený v růžové a zelené barvě a dotváříme šípkové růže
 • sedneme si do kruhu, zhodnotíme výtvarné práce a také celý pohádkový den 
Hodnocení

Žákům se práce líbila a byli při jednotlivých činnostech velmi aktivní. Pokud jsou žáci zvyklí pracovat ve skupinách, tak takovéto činnosti zvládají. Problémem bylo, když se měli žáci ve skupince sami dohodnout, kdo bude prezentovat práci celé skupinky.

Závěr

Cíl jednotlivých aktivit se podařilo splnit. Propojování jednotlivých činností, které jsou motivované známou pohádkou, nepřipadá dětem těžké.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 05. 2009
Zobrazeno: 12031krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HNÍZDILOVÁ, Bohumila. Jak probudit Šípkovou Růženku. Metodický portál: Články [online]. 14. 05. 2009, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3110/JAK-PROBUDIT-SIPKOVOU-RUZENKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.