Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Etická výchova – jaké má být její postavení...

Etická výchova – jaké má být její postavení v systému vzdělávání na základní škole?

Informativní příspěvek
Autor VÚP Praha
Nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) jsou doplňující vzdělávací obory (DVO). Tyto obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky, mohou být proto do ŠVP zařazeny jako povinné, ale i jako volitelné či nepovinné vyučovací předměty.

Nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) jsou doplňující vzdělávací obory (DVO). Tyto obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky, mohou být proto do ŠVP zařazeny jako povinné, ale i jako volitelné či nepovinné vyučovací předměty.

V současné platné verzi RVP ZV jsou zastoupeny dva doplňující vzdělávací obory - Další cizí jazyk a Dramatická výchova.

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vám Výzkumný ústav pedagogický předkládá k diskusi návrh dalšího doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova, který připravilo občanské sdružení Etické fórum ČR.

MŠMT chce prostřednictvím etické výchovy ve školách akcentovat u žáků zejména pěstování smyslu pro spravedlnost, dovednost reflexe a sebereflexe, aktivní vědomí dodržovat závazky a rozvíjet smysl pro povinnost a odpovědnost a to v kontextu Listiny základních práv a svobod.

Zajímá i vás problematika etické výchovy?

Domníváte se, že je vhodné realizovat výuku etické výchovy formou doplňujícího vzdělávacího oboru či upřednostňujete jinou formu její realizace?

Uvažujete o výuce etické výchovy ve vaší škole?

Máte už s její výukou  zkušenosti a rádi byste se o ně podělili?

Jaký je Váš názor na obsah zveřejněných dokumentů?

Přispějte svým názorem do naší společné diskuse!

Návrh doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

VSTOUPIT DO DISKUSE

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám