Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivity na podporu OSV - Vstupní témata

Ikona teoreticky

Aktivity na podporu OSV - Vstupní témata

Ikona odbornost
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na navázání kontaktu, na prolomení ledů, na uvolnění bariér, na vzájemné poznání a na navození příjemné atmosféry.
Téma příspěvku:Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: komunikace, OSV, skupina, hra, seznamování, prolomení ledů

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Vstupní informace - netradiční pozdrav

Zaměřeno na navázání kontaktu.

Hráči vstanou, vejdou do prostoru, a tak jak se setkávají, častují se originálními pozdravy (buď jen neverbálními nebo i verbálními). Další možnosti pro oblast komunikace: hráči postupně ukazují každý svůj pozdrav, ostatní jej vždy zopakují a snaží se vyložit možnou symboliku takového pozdravu; nakonec hovoří autor.

Uvolnění bariér, navození příjemné a otevřené atmosféry - místa si vymění...

Zaměřeno na koncentraci, pohybové uvolnění a sběr informací.

Hráči s výjimkou jednoho (může to být učitel) se sesednou v kruhu na židle. Zbývající hráč stojí vprostřed a říká: „Místa si vymění ti, kteří... „ a doplní konkrétní společnou věc, např. „... mají rádi kakao" nebo „... byli někdy v noci sami na hřbitově" nebo „... se už s někým líbali" nebo - směrem k dalšímu vzájemnému poznávání: „... stejně jako já milují matematiku" apod.

Přetržitý řetěz

Zaměřeno na prolamování bariér a fyzické uvolnění.

Hráči začnou rychle chodit prostorem a snaží se stále držet alespoň jednoho jiného hráče za ruku (tedy držím se hráče A a sahám po ruce hráče B, když B chytím, sahám po ruce C a pouštím B apod.). Hráči A, B, C samozřejmě dělají totéž.

Upíři

Zaměřeno na prolamování bariér, koncentraci a orientaci v prostoru.

Všichni hráči chodí prostorem se zavřenýma očima. Teprve v této době se učitel jednoho z nich dotkne a pošeptá mu, že je upír. Z instrukce hráč ví, že upír má za úkol se dotknout jiného hráče, který se namane (všichni stále zavřené oči) a „strašidelně" se zasmát. Hráč, kterého se upír dotkl, silným hlasem zanaříká a současně se stává upírem i on. Nyní tedy chodí upíři dva (oba se při polapení další oběti chechtají, zatímco oběť zanaříká, aby se opět sama stala upírem, a tak dále) a za chvíli je upírů stále více. Učitel sleduje, kterému z hráčů se podaří zůstat nejdéle člověkem.

Základní vzájemné poznání - seznamování s pomocí balónku

Hráči sedí v kruhu. Jeden obdrží balónek, který hodí jakémukoli dalšímu hráči. Ten, jakmile jej chytí, řekne hned své křestní jméno a hází balónek dalšímu, ten opět chytí a řekne své jméno. Až se vystřídají v chytání všichni, házení pokračuje, ale tentokrát ten, který hází, říká jméno toho, komu hází. Pokud házející neuhodne, špatně oslovený hráč balónek chytí a hází beze slova zpět mýlícímu se.

Až si hráči jména zapamatují, lze rozvíjet dál: hráč hodí balon a ptá se na něco toho, komu hodil: „Heleno, jakého máš koníčka?", „Petře, kam rád jezdíš na kole?" apod.

Interview

Dvojice hráčů se vzájemně zpovídají vždy 5 a 5 minut. Pak o sobě navzájem referují před ostatními. Pokud se hráči již více znají, lze jejich dialogy tematizovat, např. „co máme společného a v čem se velmi lišíme"«.

Seskupování

Zaměřeno na seznamování, vzájemnou komunikaci a sběr informací.

Hráči se rozdělí podle daného klíče (např. znamení zvěrokruhu, podle oblíbeného ročního období apod.) do skupin, v nichž hovoří o své volbě, o výhodách a nevýhodách daného znamení zvěrokruhu nebo vztahu k ročnímu období, a pak obsah své skupinové debaty sdělují druhým a diskutují s nimi.

Workshop – očekávání

Účastníci mají možnost vypsat na jednotlivé připravené kartičky svá pozitivní i negativní očekávání (resp. obavy) - dobré je karty pro to či ono barevně odlišit. Jedna karta = jedno očekávání. Počet očekávání lze limitovat (např. + i -, celkem max. 5 karet). Následuje rozřazení karet do tematických skupin. To lze dělat různě (podle celkového počtu vypsaných karet) - například buď karty skládá celá třída/skupina nebo se rozdělí plus - karty na polovinu a minus - karty též a dají se zpracovat čtyřem skupinám, které si nejprve karty rozřadí každá dle svého mínění a pak se sejde s další skupinou pracující na kartách stejného typu; snaží se uvést v soulad svá třídění. Z jejich společné práce by měla vzejít zpráva pro zbytek třídy a pro učitele. Učitel pak v diskusi porovnává očekávání účastníků se svými plány a možnostmi a témata se dále zpřesňují.

Další články na dané téma

Aktivity na podporu osobnostní a sociální výchovy - úvod
Témata opakující se v určitých fázích kurzů a lekcí
Témata OSV - osobnostní rozvoj
Témata OSV - sociální rozvoj
Témata OSV - morální rozvoj
Aplikační témata

Citace a použitá literatura:
[1] - BLÁHOVÁ, K. Hry pro tvořivé vyučování. Praha : Agentura STROM, 1997.  
[2] - MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : ARTAMA, 1992.  
[3] - PORTMANNOVÁ,, R.; SCHNEIDEROVÁ, E. Hry zaměřené na zvýšení koncentra­ce a uvolnění. Praha : Portál, 1995.  
[4] - PIKE, G.; SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grada, 1994.  
[5] - SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha : Portál, 1997.  
[6] - SMITH, , Ch. A. Třída plná pohody. Praha : Portál, 1994.  
[7] - CANFIELD, J.; SICCONE, F. F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha : Portál, 1998.  
[8] - KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R. Pětkrát hurá demokracii. O demokracii v každodenní praxi školy. Praha : Strom, 1997. ISBN 80-901954-5-8. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 07. 2008
Zobrazeno: 8282krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Aktivity na podporu OSV - Vstupní témata. Metodický portál: Články [online]. 03. 07. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2417/AKTIVITY-NA-PODPORU-OSV---VSTUPNI-TEMATA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.