Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Matematika si s digi gramotností rozumí

Ikona prakticky

Matematika si s digi gramotností rozumí

Ikona inspirace
Autor: Štěpánka Baierlová
Anotace: Článek ukazuje propojení matematické a digitální gramotnosti. Zaměřuje se na příklady, jak je možné zařadit do výuky matematiky digitální technologie, a tím přispět k rozvoji digitální gramotnosti žáků a studentů.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
  2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: matematika, digitální gramotnost, digitální technologie
Vazby článku:
Tento článek reaguje na článek: Matematické (nejen) otázky a odpovědi v digitálním světě

Často zařazuji do hodin matematiky digitální technologie, které přinášejí do výuky nové možnosti. Ale poslední dobou stále častěji přemýšlím o tom, zda to může fungovat i obráceně, zda výuka matematiky může pomoci žákům k rozvoji digitální gramotnosti. A myslím, že to jde ruku v ruce, že matematická a digitální gramotnost se vzájemně doplňují a mohou se i navzájem rozvíjet. 

Pojďme se společně podívat na konkrétní příklady, jak je možné smysluplně zařadit digitální technologie do výuky matematiky, a tím přispět k rozvoji digitální gramotnosti. Zkusíme na popsané aktivity nahlédnout i z pohledu dokumentu „Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání“.

1) Snažím se, aby digitální technologie byly pro mé žáky běžným nástrojem, podobně jako tužka či pravítko.

(1. Člověk, společnost a digitální technologie, 1.3 Každodenní život s technologiemi)

O tom, jaké online nástroje lze využívat k rychlým výpočtům, se můžete dočíst v článku Romana Podleny. Já bych se ráda zmínila o jednoduchém prográmku MatMat, který umožňuje vykreslovat grafy funkcí. Líbí se mi, že lze nakreslit několik funkcí do jednoho obrázku, grafy barevně odlišit, a žáci tak mohou sami objevovat zákonitosti jednotlivých parametrů. Např. na obrázku č. 1 žáci zjistí, že parametr b ovlivňuje posun grafu lineární funkce y = ax + b po ose y. 

Grafy funkcí v programu MatMat
1. Grafy funkcí v programu Mat-Mat
Autor díla: Štěpánka Baierlová

 

2) Digitální technologie umožňují práci v cloudu a sdílení dokumentů.

(3. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě)

Výuka statistiky sama volá po využití tabulkových editorů. Já v rámci této látky ráda používám cloudová řešení, sdílené tabulky, kam žáci společně zaznamenávají informace (např. měsíc narození, počet sourozenců, ...) a poté je využívají právě ke statistickému zpracování. Při této aktivitě vidí smysluplné využití tabulkového editoru i to, že jim výrazně zjednoduší práci s výpočty.

Statistika a sdílené tabulky
2. Statistika a sdílené tabulky
Autor díla: Štěpánka Baierlová

 

3) Digitální technologie přinášejí nové možnosti týmové a skupinové práce.

(3. Sdílení a spolupráce prostřednictvím digitálních technologií)

Skupinová práce je v našich hodinách velmi častou činností, různé dělení žáků do skupin umožňuje vzájemnou spolupráci a pomoc, ale také větší individualizaci výuky. Zkusím zde uvést několik odkazů na online aktivity, které se hodí právě pro skupinovou práci, ideální je i využití „velkých tabletů“ tzv. all-in-one.

Spolupráce
3. Spolupráce
Autor díla: Štěpánka Baierlová

 

4) Mám ráda úlohy, při kterých žáci přemýšlejí a hledají různá řešení.

(1. Člověk, společnost a digitální technologie, 1.10 Řešení problémů a inovace)

Robotika je mou srdeční záležitostí, proto se snažím roboty využívat i při hodinách matematiky. Nejvíce se mi osvědčili ozoboti, jsou nenároční na přípravu, stačí je nabít a přinést, žáci nemusí o robotice vědět téměř nic, a dokáží s nimi pěkně pracovat. A jaké úlohy se mi osvědčily? Ty, které jsou tak trochu badatelské, žáci musí objevovat a ozobot jim pomůže řešení ověřit. 

  • Jakou rychlostí se pohybuje ozobot? – Žáci musí vymyslet způsob, pomocí kterého rychlost ozobotů dokáží změřit.
  • Narýsuj dráhu dle zadaných kritérií a projeď jí co nejrychleji. – V rámci výuky úhlů v 6. třídě se nám osvědčila úloha na vytvoření dráhy s danými úhly, žáci zde kombinují matematickou, digitální gramotnost i informatické myšlení. 
Výuka úhlů s ozoboty
4. Výuka úhlů s ozoboty
Autor díla: Štěpánka Baierlová

 5) Digitální technologie umožňují okamžitou zpětnou vazbu.

(2. Tvorba digitálního obsahu, 3. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě)

Toho ráda využívám pro domácí přípravu žáků, připravuji jim cvičení, na kterých mohou procvičovat probíranou látku, každý se může zaměřit na látku, ve které se cítí nejistý, pracovat svým tempem a na základě zpětné vazby se zlepšovat. Mezi mé oblíbené online aplikace patří GeoTest pro geometrické úlohy a Drill & Skill pro úlohy z algebry. V obou případech mají žáci svůj účet, učitel může zadávat úlohy skupinám nebo přímo jednotlivcům a žáci mohou úkol plnit tak dlouho, až jsou se svým řešením spokojeni. 
 
Využíváním digitálních technologií ve výuce můžeme žákům a studentům přiblížit některé nástroje, ukázat jim možnosti, a tím rozvíjet i jejich digitální gramotnost. Nástrojů, které lze v matematice, ale i v dalších předmětech používat, je opravdu hodně. 
Každý z nás si může najít svou cestu.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 02. 2019
Zobrazeno: 3323krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BAIERLOVÁ, Štěpánka. Matematika si s digi gramotností rozumí. Metodický portál: Články [online]. 04. 02. 2019, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21973/MATEMATIKA-SI-S-DIGI-GRAMOTNOSTI-ROZUMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.